Vairākās Ogres novada skolās pieejams karjeras atbalsts skolēniem

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

07.10.2020 13:38

Arī šajā mācību gadā Ogres novada skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros 7. līdz 12. klašu skolēni var saņemt individuālas karjeras konsultācijas. Šobrīd karjeras atbalsts projekta ietvaros jauniešiem ir pieejams Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres 1.vidusskolā, Jaunogres vidusskolā, Suntažu vidusskolā un Madlienas vidusskolā.


Minētajās skolās strādā pedagogi karjeras konsultanti, kuri skolēniem sniedz individuālas konsultācijas, palīdz izzināt un apzināties savas spējas, prasmes, intereses, kā arī veicināt skolēna izpratni par karjeras izvēli. Individuālajās konsultācijās ir iespēja saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē, uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu vai skolēnu darba iespējām, kā arī saņemt palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē. Projekta ietvaros tiek organizētas arī dažādas grupu nodarbības.
Jau septembrī notikuši vairāki karjeras atbalsta pasākumi.
Ogres Valsts ģimnāzijā notikušas individuālās karjeras konsultācijas un grupu nodarbības 7.-12.klašu skolēniem, informējot par karjeras atbalsta iespējām Ogres Valsts ģimnāzijā. Organizēta sanāksme ar Ogres Valsts ģimnāzijas Vecāku padomes pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar paveikto, kā arī paredzētajiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem. Tikšanās laikā vecāki informēti par individuālo karjeras konsultāciju pieejamību.
Lai iepazīstinātu ar karjeras konsultantu un informāciju par karjeras projektu, Ogres 1. vidusskolā pedagogi karjeras konsultanti apmeklējuši audzināšanas stundas 7.-9.klasēs. Izmantojot programmu “Dzīvei gatavs”, 8. un 9.klašu skolēni apmeklēja Swedbank Finanšu laboratoriju. Ar vieslekcijām par nodokļu administrēšanu Latvijā un Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku ikdienu stāstīja iestādes speciālisti. Tāpat organizētas individuālās nodarbības par karjeras atbalstu 12.klašu skolēniem, grupu nodarbības par karjeras atbalstu 11. un 12.klasēm. Savukārt 10.klašu skolēni apmeklēja Ogres novada pašvaldību, lai izzinātu valsts pārvaldes darba specifiku, kā arī viesojās uzņēmumā SIA Ette Tette, lai iepazītu apstrādes rūpniecības darba specifiku.
Madlienas vidusskolā un Suntažu vidusskolā notikusi tālākās izglītības interešu izpēte 8.-12. klašu skolēniem, kā arī grupu nodarbība 12.klasei “Dzīves mērķis, nākotnes plānošana”. Organizēta vieslekcija “Dzīvei gatavs”, kā arī notikušas individuālās karjeras konsultācijas.
Jaunogres vidusskolā gan skolēni, gan vecāki informēti par karjeras pasākumiem skolā. Veikta aptauja par karjeru 7.-12.klašu izglītojamo vidū, individuālās karjeras konsultācijas 12.klases skolēniem, kā arī grupas nodarbība 12.klases skolēniem “Kā izvēlēties savu mācību iestādi. Latvija.lv izmantošana dokumentu iesniegšanai mācību iestādēs”. 10.-12.klasēm organizēta tikšanās ar skolas absolventiem, kuri mācās ārzemēs, savukārt 8.klasei notika ekskursija – pārgājiens uz kokaudzētavu un kokzāģētavu “Norupe”.
Pedagogi karjeras konsultanti Ogres novada skolās:
Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 22 280 688 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 938 584 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 342 104 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.maijam . Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās tiek īstenota līdz 2021.gada 31.augustam .
Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.