janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogresgala pamatskolā turpinās projekts individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

26.10.2020 11:15

Ogresgala pamatskola ir viena no četrām skolām novadā, kurā tiek īstenota projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001) otrā kārta.

 
Projekta ietvaros skolā ir pieejams pedagoga palīgs STEM (Science Technology Engineering Mathematics jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma) mācību priekšmetos, psihologs, logopēds, kā arī robotikas un matemātisko spēju attīstīšanas nodarbības.
 
Pedagoga palīgs
Arī šajā mācību gadā 1.-9. klašu izglītojamajiem, kam nepieciešams papildu atbalsts mācībās, ir iespēja izmantot pedagoga palīga konsultācijas. Pirmajā ceturksnī īpaši liela nozīme bija pedagoga palīga konsultācijām matemātikā 6.-9. klases skolēniem. Kā norāda skolotāja palīgi, bērni ir daudz labāk izpratuši slimošanas laikā iekavētās tēmas. Skolēni ar lielu prieku nāk darboties individuāli, ir atsaucīgi, aktīvi darbojas stundās, lai labāk izprastu mācību vielu.
 
Psihologa konsultācijas
2020. gads ir nesis daudz jaunu izmaiņu, kas prasa spēju pielāgoties un – galvenais – spēju paciest lielu nenoteiktību, neskaidrību par nākotni. Tās ir gan katras atsevišķas ģimenes raizes par savu labklājību, gan bailes no saslimšanas vai tuvinieku inficēšanas, gan ievērojamās izmaiņas tajās klasēs, kurās šogad ieviests atšķirīgs mācību un vērtēšanas modelis – kompetenču izglītība, gan arī katra individuāla bērna izmaiņas, augot, attīstoties un veidojot attiecības ar vienaudžiem. Skolā īpaši spilgti ir novērojams, kā visu šo faktoru radītā spriedze ietekmē skolēnus, vecākus un pedagogus, un skolas psihologam šai laikā darba ir pilnas rokas.
 
Ogresgala pamatskolas izglītības psiholoģe Diānas Alksne norāda, kā visās jomās, arī skolas psihologa darbā Covid-19 ir ieviesis izmaiņas. Iepriekšējā mācību gadā ļoti efektīvs izstumtības riska mazināšanai un sociālo kompetenču attīstībai izrādījies darbs mazās grupās – pa 3-6 skolēniem vienlaikus, taču šobrīd, kad skolēni nedrīkst satikties ar citu klašu bērniem, atbalsts tiek sniegts individuāli vai vienas klases ietvaros. Vairākiem skolēniem projekts dod iespēju turpināt apmeklēt psihologu katru nedēļu jau no iepriekšējiem gadiem, un gan paši bērni, gan viņu vecāki augstu novērtē šo pakalpojumu, kuru citādi viņi nesaņemtu.
 
Šogad, salīdzinot ar citiem gadiem, ir vairāk vienreizēju konsultāciju skolēniem, kuri pārcieš akūtas problēmas skolā vai ģimenē – arī skolas vidē labi redzams, cik liela emocionāla slodze uz ģimenēm ir globālā pandēmija. Parādījusies jauna, pozitīvi vērtējama tendence – arvien vairāk vecāku nāk konsultēties ar psihologu par bērnu audzināšanu un attīstību. Aktīvi piedaloties izglītības procesā, viņi ir saskārušies ar dažādām savu bērnu grūtībām, ieraudzījuši bērnus citos apstākļos, citā gaismā, un sapratuši, ka ir nepieciešama palīdzība. “Ir prieks, ka viņi ir gatavi meklēt atbalstu skolā, jo Ogresgala pamatskolas pedagogi un atbalsta komanda pazīst katru bērnu, zina viņa grūtības un stiprās puses, un iegulda daudz pūļu, lai atvieglotu kā mācību procesu, tā socializāciju, kuru attālinātās mācības būtiski ierobežo.”
 
Šogad skolā ir daudz jaunu skolēnu, kas ieradušies no citām skolām un kam nepieciešama gan psiholoģiska izpēte, gan sekošana viņu iekļaušanās procesam klasēs. Skolas psihologam vispirms ir jāiekaro viņu un vecāku uzticība, jāiedibina kontakts, lai sadarbība būtu veiksmīga. Psiholoģe saka lielu paldies vecākiem, kuri atbalsta savus bērnus, interesējas par viņu mācībām un pašsajūtu klasē, nāk, zvana, sadarbojas ar skolu un aktīvi iesaistās problēmu risināšanā.
 
Ārpusstundu nodarbības
Šajā mācību gadā turpinās matemātisko spēju attīšanas nodarbības. Skolotāja Vera Krilovska stāsta, ka nodarbības palīdz rosināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstot gan patstāvīgā darba prasmes, gan sadarboties grupās. Arī šogad vairāki Ogresgala pamatskolas skolēni piedalās dažādos matemātikas konkursos un sacensībās. Astoņi 4.klases skolēni piedalījās konkursa „Tik vai cik” 1.kārtā, 27 skolēni ir pieteikušies Meridian Mathematics Competition (MMC) matemātikas konkursam, 2 skolēni piedalās Jauno matemātiķu konkursā un viens skolnieks piedalās Profesora Cipariņa konkursā.
 
Skolā notiek arī robotikas nodarbības, kuras šobrīd vada skolotājs Kaspars Rimša. Skolēni no 3.-5.klasei ir priecīgi par iespēju darboties. Bērni robotus tiek veido ne tikai no gatavajiem Lego klučiem, bet arī no ikdienas pieejamām  lietām, piemēram, dzērienu salmiņiem, kartona, finiera un citām.
 

Jau informējām, ka Ogres novada pašvaldība kopš 2017. gada 1. septembra ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”’ 8.3.2.2. pasākumā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā. Šī projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
 
  

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 28.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?