Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Projektā “PuMPuRS” iesaistījušās vēl divas skolas Ogres novadā

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

26.02.2021 17:23

Ogres novadā sekmīgi turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kā ietvaros 5. līdz 12. klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālu atbalstu mācībās. No šī gada februāra projektā iesaistījušās vēl divas skolas Ogres novadā -  Ogresgala pamatskola un Ķeipenes pamatskola, tādējādi atbalstu mācībās saņem jau vairāk nekā 300 skolēni Ogres novadā.

 
Ilgāku laiku individuālās konsultācijas tika organizētas tikai attālināti, taču valdība lēma, ka sākot ar 8. februāri skolēniem atkal ir iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu klātienē. Kā stāsta projektu koordinatori skolās, daļa skolotāju šo iespēju ir izmantojuši, tomēr lielākoties individuālās konsultācijas tomēr turpinās attālinātajā režīmā.

Ogresgala pamatskolā individuālais plāns ir sastādīts 12 bērniem, ar viņiem strādā 8 pedagogi. Skolēniem atbalsts tiek sniegts matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, informātikā un Latvijas un pasaules vēsturē. Kā stāsta projekta koordinatore Irēna Ošiņa, par šāda veida atbalstu ir priecīgi gan vecāki, gan skolēni. Tā ir brīnišķīga atbalsta iespēja, kā novērst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. 6 no projektā iesaistītajiem skolēniem šogad absolvēs 9. klasi.
 
Ķeipenes pamatskolā atbalstu mācības saņem 15 bērni, ar viņiem strādā 5 pedagogi. Skolēniem tiek sniegts komplekss atbalsts – gan palīdzība matemātikā, angļu valodā, gan arī ir iesaistīts psihologs un sniegts konsultatīvais atbalsts. Projekta koordinatore Mairita Upeniece stāsta, ka pedagogiem šāda veida individuālās konsultācijas ar skolēniem ļoti patīk. Viņi ir priecīgi, ka šādā veidā var sniegt atbalstu savas skolas audzēkņiem.
 
Jaunogres vidusskolā projektā iesaistījušies  66  skolēni,  ar viņiem strādā 25 pedagogi.  Projekta koordinatore Irina Aleksandrenkova informē, ka daļa pedagogu izmanto iespēj individuālās konsultācijas organizēt klātienē, tomēr lielākoties konsultācijas tomēr turpinās attālinātajā režīmā. Apskatot mācību sasniegumus, novērots, ka skolēniem uzlabojušies sasniegumi mācību priekšmetos, kuros tiek saņems individuālais atbalsts.
 
Ogres 1. vidusskolā  individuālu atbalstu mācībās saņem 103 skolēni, ar viņiem strādā 37 pedagogi. Februārī sniegtas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, palīdzot tiem, kuriem ir grūtības ar atsevišķu mācību priekšmetu apgūšanu. Projekta koordinatore Ramona Ķiesnere stāsta, ka lielā mērā tas saistīts ar attālinātajām mācībām, kuru laikā skolēniem ir ierobežotas iespējas paust skolotājiem savas individuālās problēmas un emocionālo stāvokli. Projekts paredz šajos gadījumos sniegt atbalstu arī psiholoģiskajā jomā, runājot skolēniem un skolotājiem divatā un risinot sasāpējušos jautājumus arī tad, kad vecāki nespēj sniegt vajadzīgo atbalstu. Februārī notikušas dažas klātienes konsultācijas, taču vairumā gadījumu darbs turpinās attālināti.  
 
Ogres sākumskolā tiek īstenoti 56 individuālie plāni, izvērtējot skolēnu mācību pārtraukšanas riskus un paredzot nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai. Projekta koordinatore Ieviņa Piļka min, ka galvenais risks ir grūtības mācību satura apguvē dažādu iemeslu dēļ. Projektā ir iesaistīti 12 pedagogi. Attālinātā mācību procesa laikā konsultācijas tiek nodrošinātas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, kā arī ir nodrošināts speciālā pedagoga un sociālā pedagoga atbalsts.
 
Ogres Valsts ģimnāzijā atbalstu mācībās saņem 44 skolēni, ar viņiem strādā 17 pedagogi. Kā stāsta projekta koordinatore Svetlana Sermule, februārī dažiem skolēniem tika nodrošinātas arī individuālas konsultācijas klātienē. 7 skolēni, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklēja konsultācijas matemātikā, angļu valodā, diviem skolēniem klātienē tika nodrošināta sociālā pedagoga un psihologa konsultācija. "Ilgstošo attālināto mācību dēļ skolēniem ir nepieciešams ne tik daudz atbalsts konkrēta mācību satura apguvē, cik individuāla saruna klātienē ar pedagogu, kā arī emocionāls atbalsts, pārliecība, ka viņš ar saviem mācību pienākumiem veiksmīgi tiks galā."

Taurupes pamatskolā sastādīti 9 individuāli plāni, ar skolēniem strādā 4 pedagogi. Projekta koordinatore Ligita Millere novērtē sadarbību ar skolēniem, viņa priecājas par atbildīgu komunikāciju un veiksmīgu saziņu. Novērots, ka jauniešus šāda individuālā saziņa un konsultācijas motivē darīt vairāk - organizēt savu laiku, pildīt uzdevumus un būt apritē. “Lai gan šis ir darbietilpīgs process, ir gandarījums, ka spējam būt noderīgi un sniegt atbalstu skolēniem.”

Madlienas vidusskolā atbalstu mācībās turpina saņemt 2 skolēni, ar viņiem strādā 4 pedagogi. Konsultācijas notiek attālināti- latviešu valodā, literatūrā, matemātikā. Mācību priekšmetos konsultācijas notiek katru nedēļu, sociālā pedagoga nodarbības reizi divās nedēļās.  Skolotāji motivē, atbalsta un palīdz jauniešiem, lai viņi sekmīgi absolvētu 9. klasi.

Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?