Madlienas PII “Taurenītis” aktīvi strādā arī vasarā

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

18.06.2020 08:20

Šovasar arī pagastos var novērot lielāku bērnu pieplūdumu pirmsskolas izglītības grupās. Madlienas PII “Taurenītis” jūnijā darbojas 3 grupas, bērnudārzu apmeklē 45 bērni. PII “Taurenītis” vadītāja Ingrīda Mārtiņa apliecina, ka bērnu šovasar ir vairāk, tāpēc iestāde jūlijā būs ciet tikai trīs nedēļas. Augustā ar lielu sparu sāksies gatavošanās jaunajam mācību gadam.


Bērnudārzs pašā novada centrā
PII “Taurenītis” ir lielākā pirmsskolas izglītības iestāde pagastos. Ņemot vērā, ka tas atrodas Ogres novada teritorijas centrā un piedāvā arī speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 30% bērnu, kuri apmeklē šo iestādi, ir no citiem pagastiem, piemēram, Taurupes, Ķeipenes, Krapes.
Pagastos rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi nav, jo novadā tiek piedāvātas plašas iespējas, kur apgūt pirmsskolas izglītību, taču pirmo reizi bērnudārzs “Taurenītis” jaunajam mācību gadam nokomplektēts jau jūnijā. “Skaidrība par to, cik bērnu uzsāks bērnudārza gaitas septembrī, visbiežāk ir tikai augustā, bet uz jauno mācību gadu pieteikušies jau 22 bērni, līdz ar to var teikt, ka bērnudārzs ir piepildīts,” stāsta I. Mārtiņa, informējot, ka kopējais bērnu skaits iestādē ir 115.
Bērnudārzā izremontētas un atsvaidzinātas visu grupu telpas. Šovasar plānots atjaunot arī vienu kāpņu telpu.
Jaunā kompetenču pieeju vērtē pozitīvi
No pērnā mācību gada ikviena pirmsskolas izglītības iestāde strādā pēc jaunās kompetenču pieejas ar mērķi attīstīt bērnos radošumu, prieku mācīties, kā arī veicināt viņos izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
I.Mārtiņa atzīst, ka strādāt pēc jaunās kompetenču pieejas ir gana sarežģīti, taču jauno mācību modeli vērtē ļoti pozitīvi. “Sākums bija nedrošs, taču pieredze veidojas tikai darot. Skolotāji bija pieraduši bērniem lietas izskaidrot, rādīt viņiem paraugu, taču pēc jaunās pieejas bērniem pašiem ir vairāk jādomā, jāattīsta kritiskā domāšana. Vieglāk sokas ar mazākajiem audzēkņiem, jo gluži vienkārši viņi nav pieraduši darīt citādāk,” stāsta vadītāja.
Speciālā programma bērniem ar valodas traucējumiem
Bērnudārzā tiek īstenota speciālā programma bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, iestādē ir pieredzējusi logopēde, kas ikdienas strādā ar šiem bērniem. Pērn bērnudārzs realizējis projektu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, pilnveidojot logopēdes kabinetu ar Montesori materiāliem, kas regulāri tiek piedāvāti arī bērniem grupiņās. Speciāliste arī papildinājusi savas zināšanas Montesori pedagoģijas kursos.
Iepazīst platformu E-klase
Jau no šī gada sākuma bērnudārzs gatavojas tiešsaistes mācību platformas E-klase ieviešanai savā ikdienas darbā; sākot no jaunā mācību gada, visas pirmsskolas izglītības iestādes Ogres novadā sāks strādāt šajā platformā. Nodrošināts interneta pieslēgums visos kabinetos, iegādāti datori, notiek apmācības. I. Mārtiņa uzskata šo par labu veidu, kā ērti un viegli strādāt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Visi pedagogi ir ieinteresēti, īpaši novērtē vienu no šīs platformas priekšrocībām – saziņas iespēju savā starpā, redzot, ko katrs pedagogs savā dienā veicis.
Darbiniekiem kā otrās mājas
Vairāki pedagogi bērnudārzā strādā ilgāk nekā 30 gadus, tai skaitā arī vadītāja. I. Mārtiņa uzsver, ka darbs viņai sagādā lielu prieku un radošais gars neapsīkst. “Man vienmēr patīk izdomāt kaut ko jaunu, mēģinām veidot savu ikdienu krāsainu,” tā vadītāja. Kolektīvā pievienojas arī jauni pedagogi, veidojot labu sadarbību.
Darbiniekiem par tradīciju kļuvis riteņbraukšanas pārgājiens vasarā, kas iesākts pirms 10 gadiem. Ik gadu jūlijā viss kolektīvs dodas izbraucienā pa pagastu.
Aktīvi piedalās projektos
Bērnudārzs aktīvi piedalās arī dažādos projektos, īpaši saistītos ar vidi. Iestāde regulāri vāc makulatūru un baterijas; no dažādiem materiāliem darina jaunas lietas. Šogad projektā “Zaļā josta” mazliet pietrūcis līdz godalgotai vietai makulatūras vākšanā, savāktas 15 tonnas un iegūta 4. vieta valstī. Savukārt bateriju vākšanā bērnudārzs ieguva 5. vietu. Aktivitātēs iesaistās gan bērni, gan vecāki, tāpat arī pagasta cilvēki.