janvāris, baznīca janvāris, tilts

Pašvaldība turpina sadarbību ar RTU

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.02.2019 16:07

8. februārī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors Leonīds Ribickis parakstīja sadarbības līgumu, turpinot jau iepriekš aizsākto veiksmīgo sadarbību.

 
E.Helmanis atklāja, ka Ogres novada pašvaldībai ar RTU ir izveidojusies laba sadarbība, īstenojot dažādus kopīgus projektus. Pašvaldība ir izmantojusi šīs augstskolas mācībspēku, ekspertu un studentu intelektuālo potenciālu, strādājot pie Ogres un Ogres novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas - īstenojot tādus projektus kā skvēra pārbūve, kultūras nama kāpņu pārbūve, kopīgi veikts arī transporta un gājēju plūsmas izvērtējums pilsētā, situācijas Madlienas un Suntažu pagasta centrā analīze, izvērtējot labākos risinājumus transporta un gājēju infrastruktūras plānošanā.
 
“Ogres novads attīstās straujiem soļiem, veidojas arī kā interesants galamērķis tūristiem, piesaista ar kultūras pasākumiem, ar atpūtas iespējām Ogres Zilajos kalnos, ir patīkama dzīvesvieta, ko pierāda arī iedzīvotāju skaita stabilizēšanās. Turpināsim iesākto attīstības ceļu, un, jo ciešāka sadarbība veidosies pašvaldībai ar RTU, jo lielāku pievienoto vērtību šiem projektiem mēs varēsim radīt. Tas ir izdevīgi arī RTU jauniešiem, kuriem pie mums ir iespēja gūt labu praktisko pieredzi un redzēt, kā šie projekti tiek īstenoti, kas dod papildu stimulu viņiem turpināt iesākto ceļu un virzīties uz priekšu,” norādīja E.Helmanis. 
 
“Sadarbība ar RTU mums ir ļoti nozīmīga. Esam guvuši daudz profesionālu padomu, ieteikumu un ideju it kā no malas par viena vai otra jautājuma labākajiem risinājumiem. Līdzšinējo sadarbības modeli ar RTU uzskatām par veiksmīgu un vēlamies to turpināt,” uzsvēra E.Helmanis, atgādinot, ka Ogres novada pašvaldībai veiksmīgā sadarbība ar RTU aizsākās, pateicoties ogrēnietim Egilam Dzelzītim, kurš ir Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes priekšsēdētājs, RTU profesors, AS Lafipa valdes priekšsēdētājs, Ogres novada pašvaldības Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas priekšsēdētājs. E.Dzelzītis informēja, ka šobrīd sadarbība ar RTU pašvaldībai notiek, virzoties uz jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecību, kur tiks izmantotas modernākās tehnoloģijas un jaunākie siltumapgādes un apgaismojuma risinājumi. Tāpat tiek ņemti vērā dažādi RTU ekspertu priekšlikumi, īstenojot dzīvojamo daudzdzīvokļu māju renovācijas projektus, kā rezultātā jāpanāk minimāls enerģijas patēriņš un jāuzlabo ēku kopējais tehniskais stāvoklis.
 
RTU rektors L. Ribickis norādīja, ka sadarbība ar Ogres novadu RTU ir jau kopš gadsimta sākuma, kad kopā ar lielākajiem elektronikas uzņēmumiem Ogrē tika organizēti dažādi biznesa inkubatori. “Ogrēnieši, kuri studē RTU, ir labi studenti, un mēs gaidām jaunus studentus. Uzskatu, ka Latvijā visiem jauniešiem ir jāiegūst augstākā izglītība, tikai tā mēs visi varēsim dzīvot labklājībā,” sacīja L. Ribickis. Rektors informēja, ka jau piecus gadus Rīgā darbojas RTU nodibinātā inženierzinātņu vidusskola – IZV, kurā konkursa kārtībā tiek uzņemti izcilākie skolēni, dodot iespēju spējīgiem Latvijas jauniešiem iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu vidējo izglītību eksakto zinātņu virzienā. L. Ribickis atzīmēja, ka Ogre ir 30 minūšu sasniedzamības attālumā no Rīgas, kas nozīmē, ka tās atrodas vienā ekonomiskajā telpā, līdz ar to sadarbības iespējas ir plašas un attālums noteikti nav šķērslis. “Domāju, ka mūsu sadarbība ies plašumā un būs noderīga abām pusēm,” piebilda L. Ribickis.
 
Pēc līguma parakstīšanas E.Helmanis pasniedza RTU pārstāvjiem nesen ar pašvaldības atbalstu izdoto grāmatu “Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi” un atklāja, ka pašvaldība jau šogad vēlas īstenot iespēju lietotnē “Ogres novadnieks” ieviest digitālu gidu, kas latviešu un angļu valodā iepazīstinātu lietotnes lietotājus, ceļotājus un citus interesentus ar tām vietām, kuras aprakstītas šajā grāmatā, un šīs idejas tehniskā nodrošinājuma risinājumi varētu būt jau nākamais sadarbības projekts ar RTU.
 
Informācijai
Noslēgtais sadarbības līgums pusēm paredz sadarboties pētnieciskajā darbībā, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē; prakses nodrošināšanu iespēju robežās RTU praktikantiem atbilstoši studiju programmu studiju plāniem; sekmēt izglītības un zinātnes atziņu izmantošanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs un tās administratīvajā teritorijā esošo uzņēmumu attīstībai; veicināt savstarpējo dialogu un zinātniski pētnieciskās darbības rezultātu izmantošanu; popularizēt inženierzinātņu specialitātes Ogres novadā.
 
Sadarbības līgums paredz, ka RTU piedalīsies pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm un tās administratīvā teritorijā esošiem uzņēmumiem nozīmīgu problēmu izpētē un ieteikumu izstrādāšanā, organizēs dažādas diskusijas, piesaistīs pašvaldības dibinātās iestādēs, Ogres novada uzņēmumos RTU praktikantus. Savukārt pašvaldība informēs RTU par saviem stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem izglītības jomā, sadarbosies pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogu un izglītojamo kvalifikācijas celšanā, konsultāciju organizēšanā un tālākizglītībā, sadarbosies metodisko materiālu un rokasgrāmatu sagatavošanā, iesniegs priekšlikumus bakalaura, inženiera, maģistra un doktora darbu izstrādei, iespēju robežās nodrošinās prakses iespējas, uzstāsies ar lekcijām RTU un iesaistīs studējošos praktiskās nodarbībās.
Līgums ir spēkā piecus gadus.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?