Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Attālināto mācību laikā būtisku atbalstu skolēniem sniedz projekts “PuMPuRS”

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

23.12.2020 12:29

Vairākās Ogres novada skolās - Jaunogres vidusskolā, Ogres sākumskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres 1. vidusskolā un Madlienas vidusskolā – sekmīgi noslēdzies 2020./2021. mācību gada pirmais semestris, piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”, kā ietvaros 5. līdz 12. klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālu atbalstu mācībās. Ņemot vērā valstī esošo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, individuālās konsultācijas semestra otrajā pusē notika attālināti, atsevišķos gadījumos klātienē.


Projekta ietvaros katram iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.
 
Ogres sākumskolā projektā “PuMPuRS” piedalās 62 skolēni, individuālu atbalstu skolēniem sniedz 12 pedagogi. Kā stāsta projekta koordinatore Ieviņa Piļka, skolotāju un skolēnu atsauksmes pēc pirmā aizvadītā semestra ir pozitīvas. Pedagogi atzīst, ka ar projekta palīdzību audzēkņiem var sniegt ne tikai atbalstu mācībās, bet arī palīdzēt psiholoģiski un emocionāli, jo šos skolēnus ir svarīgi iedrošināt un ļaut noticēt savām spējām, īpaši, ja skolēnam ir bijusi negatīva mācīšanās pieredze. “Ir būtiski iegūt skolēna uzticību, lai viņš pieņem, ka skolotājs ir cilvēks, kurš palīdzēs, sapratīs un sniegs bērnam atbalstu,” stāsta I. Piļka. Vērtējot audzēkņu sasniegumus, projektā iesaistītie skolotāji atzīst,  ka skolēni jūtas drošāki un pārliecinātāki par savām spējām. Mācību stundās viņi vēlas parādīt, ka var un spēj būt kā citi – prasmīgi un zinoši.
 
Ogres 1. vidusskolā skolēni individuālu atbalstu mācībās saņem no novembra. Projektā piedalās 70 skolēni no 5. līdz 12. klasei; ar viņiem strādā 40 pedagogu komanda: mācību priekšmetu skolotāji, sociālais pedagogs, kā arī pedagogi, kas sniedz konsultatīvo atbalstu. Individuālu pieeju izglītojamie saņem matemātikas, latviešu valodas, krievu valodas un angļu valodas konsultācijās. Nozīmīgs ir arī sociālā pedagoga ieguldītais darbs skolēnu pozitīvas emocionālās attieksmes veicināšanā, ticībā savām spējām.
 
Kā stāsta projekta koordinatore Dace Čuhnova, īpaši Covid-19 laikā skolēniem ir izteikti nepieciešams skolotāja atbalsts, sniedzot bērnam drošības sajūtu, ka viņš tiks sadzirdēts un uzklausīts. “Pēc sarunām ar skolēniem un skolotājiem ir liela gandarījuma sajūta par padarīto darbu, jo projektu visi vērtē ļoti pozitīvi,” komentē D. Čuhnova.
 
Ogres Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā tiek īstenoti 39 individuālā atbalsta plāni, ko realizē 12 projektā iesaistītie pedagogi. Individuālās konsultācijas projekta ietvaros notiek gan klātienē, ievērojot visus epidemioloģiskos drošības pasākumus, gan arī tiešsaistē, izmantojot Google Classroom piedāvātās Google meet iespējas.
 
Projekta koordinatore Svetlana Sermule uzskata, ka šāds atbalsts ir ļoti svarīgs skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, jo tas palīdz plānot laiku, uzdevumus, apgūt konkrēto mācību vielu, kā arī gūt pārliecību par savām spējām. Par individuāla atbalsta nepieciešamību un lietderību liecina skolēnu un vecāku pozitīvā atsauksme un interese iesaistīties projektā otrajā semestrī. S. Sermule teic lielu paldies skolotājiem, kuri īpaši attālināto mācību laikā ir gatavi papildus strādāt ar skolēniem, sniedzot viņiem atbalstu, palīdzot gūt pārliecību par skolēna spējām ne tikai konkrētā mācību priekšmetā, bet arī radot drošības sajūtu un apziņu, ka atbalsts vienmēr ir līdzās.
 
Jaunogres vidusskolā 2020./2021. mācību gada pirmajā semestrī projektā tika iesaistīti 65 skolēni un 25 pedagogi. Individuālās konsultācijas semestra otrajā pusē notika attālināti, atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tika vadītas arī klātienē, ievērojot visus drošības pasākumus. Visvairāk palīdzība bija nepieciešama matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā. Individuālās konsultācijas tika nodrošinātas arī fizikā un krievu valodā. Projekta koordinatore Irina Aleksandrenkova uzsver, ka šajā sarežģītajā laikā ir īpaši nepieciešams šāda veida atbalsts, jo dažiem skolēniem  var novērot gan emocionālas spriedzes pazīmes, gan motivācijas trūkumu un pat negatīvu attieksmi pret mācībām. Šis projekts dod iespēju  atbalstīt un motivēt skolēnus, kuriem tas visvairāk nepieciešams, jo attālināto apmācību laikā esošās problēmas ar motivāciju un  mācīšanos tikai palielinājās. Izvērtējot pirmā semestra mācību sasniegumus, var secināt, ka skolēni, kas iesaistīti projektā, mācījās stabili  un pat uzlaboja savus mācību rezultātus.
 
Madlienas vidusskolā atbalstu mācībās saņem 2 skolēni, ar viņiem strādā 4 pedagogi. Kopš novembra konsultācijas notiek tikai attālināti. ”Projekta būtisks ieguvums ir atsaucīga sadarbība gan ar skolēniem, gan vecākiem, jo, iesaistoties projektā, ir uzlabojušās attiecības ar skolēnu ģimenēm. Vecāki izjūt izteiktu skolas atbalstu problēmu risināšanā,” komentē projekta koordinatore Maruta Viduce-Ševele.
 
Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?