Pirmsskolas izglītība

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Pirmsskolas izglītība


Ogres novadā īpaša uzmanība tiek pievērsta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanai un sagatavošanai pamatizglītības ieguvei. Ogres novadā vecākiem ir plašas pirmsskolas izglītības izvēles iespējas, jo to nodrošina 8 vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes. Ogres pilsētā ir 6 pirmsskolas izglītības iestādes: Cīrulītis, Dzīpariņš, Saulīte, Zelta sietiņš, Strautiņš, Riekstiņš , Ogres novada pagastos ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes: Ogresgalā - Ābelīte , Madlienā - Taurenītis . Pārējos pagastos pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta pirmsskolas grupās vispārējās izglītības iestādēs un to filiālēs.

Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēs izglītības programmas tiek īstenotas latviešu valodā, vienā iestādē - Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte tiek īstenotas arī pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas. Ogres V

Ogres novadā divas pirmsskolas izglītības iestādes ( Zelta sietiņš, Taurenītis ) piedāvā speciālās izglītības programmas. Ogres pilsētā pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte darbojas Konsultatīvais centrs , kurā tiek sniegta metodiska palīdzība vecākiem, kuru bērni dažādu iemeslu dēļ neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.

Izglītojamo skaits un izglītības programmas Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (uz 01.09.2018.)
Nr.
p.k.
Izglītības iestāde Bērnu skaits vecumā līdz 5 gadu vecumam Bērnu skaits vecumā 5 gadi un vairāk Izglītojamo skaits pirmsskolā kopā Izglītības programmas
1. Ogres VPII Cīrulītis

178

157 335 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
2. Ogres VPII Strautiņš

198

105 303 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
3. Ogres VPII Saulīte

59

119

17

88

283
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (01011121)
4. Ogres VPII Dzīpariņš 124 106 230
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
5. Ogres VPII Zelta sietiņš

107

0

0

87

13

10

217
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
6. Ogres VPII Riekstiņš

80

71 151 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
7. Ogresgala VPII Ābelīte

84

31 115 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
8. Madlienas VPII Taurenītis

71

0

39

6

116
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
9.

Madlienas vidusskolas Krapes filiāle

4 5 9 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
10. Ķeipenes pamatskola

22

5 27 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
11. Suntažu vidusskola

39

0

28

1

100

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)

Lauberes filiāle 29 3 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
12. Taurupes pamatskola

6

6 43 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Mazozolu filiāle 11 12 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Meņģeles filiāle 5 3 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
KOPĀ

1136

793 1929