Pirmsskolas izglītība

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Pirmsskolas izglītība > Bērnu reģistrācija PII

Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

Ogres novada Ogres pilsētā bērnu uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādēs ir vienota reģistrācija un to nodrošina izglītības speciālists. Ogres novada pagastos bērnu reģistrāciju nodrošina izglītības iestāžu vadītāji.
Bērnus reģistrēt uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs var no bērna dzimšanas brīža.
Ar 2015. gada 2. martu Ogres pilsētā bērnu reģistrācija tiek veikta Izglītības, sporta un kultūras pārvaldē Ogrē, Brīvības ielā 11, 2.stāvā (ieeja caur Swedbank Ogres filiāli).

Papildu informācija pa tālruni 65055384.
Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāki izglītības speciālistam vai vadītājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un aizpilda pieteikuma veidlapu divos eksemplāros. (pieteikuma veidlapa).
Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei var arī elektroniski, nosūtot aizpildītu elektronisko iesnieguma formu uz e-pastu evija.slise@ogresnovads.lv.
Pēc pieteikuma saņemšanas izglītības speciālists vai vadītājs pārbauda pieteikumā norādīto informāciju un reģistrē pieteikumu reģistrācijas žurnālā un Ogres novada pašvaldības elektroniskajā sistēmā. Izglītības speciālists vai vadītājs elektroniski uz e-pastu informē vecākus par bērna reģistrācijas EID (elektroniskās identifikācijas) kodu, kuru izmantojot var pārbaudīt bērna rindas statusu Elektroniskajā bērnu rindas reģistrā uz pirmsskolas izglītības iestādēm Ogrē .

Ogres pilsētas vienotajā reģistrā iekļauto bērnu pārreģistrācija

Reģistrā iekļauto bērnu vecākiem katru gadu aprīlī jāveic pārreģistrācija. Ja vecāki nav veikuši pārreģistrāciju, tad reģistrā tiek veikta atzīme „nav pārreģistrēts” un bērns tiek izslēgts no reģistra. Pārreģistrāciju var veikt klātienē ( Ogrē, Brīvības ielā 11, 2.stāvā (ieeja caur Swedbank Ogres filiāli) , elektroniski uz e-pastu evija.slise@ogresnovads.lv vai pa tālruni 65055384 (darba dienās un darba laikā).