Noslēdzas projekts “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā”

Drukāt
Sākumlapa > Jauniešiem > Ziņas, jaunumi

02.10.2017 09:23

29. un 30. septembrī 21 Ogres novada jaunietis no Ogres novada pagastiem un pilsētas un jaunatnes politikas realizēšanā iesaistītie pašvaldības pārstāvji tikās plānošanas seminārā projekta “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā” ietvaros.

Tikšanās mērķis - izstrādāt modeli tam, kā Ogres novada pagastos ieviest jauniešu centrus, un definēt prioritātes nākamajam Ogres novada Jaunatnes politikas plānošanas dokumentam.
Seminārā piedalījās jaunieši no Ogres novada pagastiem un pilsētas, kuriem bija iespēja izteikt savu viedokli, idejas un redzējumu par to kā varētu veidot jauniešu centrus pagastos, vienojās, kuros pagastos vispirms atvērt centrus un kādi būtu to darbības principi un mērķi un citas praktiskas lietas, kurus ieviests potenciālajos Ogres novada jauniešu centros pagastos.
Semināra otrajā daļā dalībnieki laiku veltīja tam, lai vienotos par jaunatnes politikas prioritātēm un izvirzītu uzdevumus un aktivitātes, kas nepieciešamas, lai šīs prioritātes sasniegtu, kā arī analizēja Ogres novada jaunatnes politikas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Izvirzītās idejas daudz plašākā jauniešu lokā tiks apspriestas novembrī, kad norisināsies ikgadējais Ogres novada Jauniešu forumu 2017.
Foruma mērķis būs sanākot kopā Ogres novada jauniešiem no visiem pagastiem un pilsētas un kopīgi vienoties par prioritātēm un izvirzāmajiem uzdevumiem nākamā termiņa, no 2018.gada politikas plānošanas dokumentam jaunatnes jomā Ogres novadā.
Noslēgumā iesaistītie atzina, ka seminārs bija vērtīgs, jo tika dota iespēja izteikt savu viedokli un redzējumu par jaunatnes jautājumiem un radījis degsmi aktīvāk darboties turpmāk.
Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.