Drukāt
Sākumlapa > Kontakti > Struktūrvienības

Struktūrvienība un amata nosaukums
Vārds, Uzvārds
Kab.
Tālrunis
ogredome [at]ogresnovads.lv
Domes priekšsēdētājs
Egils Helmanis
203
65071160
egils.helmanis[at]og resnovads.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš
201 65071160 gints.sivins[at]ogresnovad s.lv
Izpilddirektors Pēteris Špakovskis 303 65071162 peteris.spakovskis[at]ogre snovads.lv
Izpilddirektora vietniece Dana Bārbale 301 65068765 dana.barbale[at]ogresnovad s.lv
Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova
65035135
ilze.ciscakova[at]ogresnov ads.lv
Darbības risku vadītāja Aiva Ormane 316 65071144 aiva.ormane[at]ogresnovads .lv
Galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteris Bužers 211 65035905 peteris.buzers[at]ogresnov ads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa (pieņemšanas laikus skatīt ŠEIT )

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola 65023466 lidija.vitola[at]ogresnova ds.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, vecākā inspektore Vita Leimane 65023466 vita.leimane[at]ogresnovad s.lv
Inspektore Ligita Jansone 65023466 ligita.jansone[at]ogresnov ads.lv
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Nikolajs Sapožņikovs
219
65071164
domeinfo [at]ogresnovads.lv
nikolajs.sapoznikovs [at]ogresnovads.lv
Preses sekretāre
Olga Tinkuse
210
65022169
olga.tinkuse[at]ogre snovads.lv
Preses sekretāre Zane Cirīte 218 65071100 zane.cirite[at]ogresnovads .lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Maija Ozola
218
65071100
maija.ozola[at]ogres novads.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste- projektu vadītāja Sanda Zemīte 210 65022169 sanda.zemite[at]ogresnovad s.lv
Budžeta nodaļa
Nodaļas vadītāja Silvija Velberga 317 65071183 silvija.velberga[at]ogresn ovads.lv
Ekonomiste Inese Lūse 318 65022171 inese.luse[at]ogresnovads.lv
Ekonomiste Elga Dzedzele 318 65071183 elga.dzedzele[at]ogresnova ds.lv
Finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja Inta Zirnīte 310 65068761 inta.zirnite[at]ogresnovad s.lv
Galvenā grāmatvede Iveta Matule 312 65071184 iveta.matule[at]ogresnovad s.lv
Vecākā grāmatvede Liene Vaskāne 312 65071184 liene.vaskane[at]ogresnova ds.lv
Vecākā grāmatvede Irina Vituka 311 65022179 irina.vituka[at]ogresnovad s.lv
Vecākā grāmatvede Oksana Laiviniece 311 65022179 oksana.laiviniece[at]ogres novads.lv
Vecākā grāmatvede Valda Jansone 308 65071146 valda.jansone[at]ogresnova ds.lv
Grāmatvede Olga Gremzde 313 65071186 olga.gremzde[at]ogresnovad s.lv
Grāmatvede Zaiga Sīle 313 65071186 zaiga.sile[at]ogresnovads. lv
Grāmatvede Mārīte Sokolova 314 65035906 marite.sokolova[at]ogresno vads.lv
Grāmatvede (Ogresgals) Rudīte Vonda 65035159 rudite.vonda[at]ogresnovad s.lv
Kasiere Ingrīda Skarbule 65071167 ingrida.skarbule[at]ogresn ovads.lv
Materiālu uzskaites grāmatvede Ilona Āliņa 307 65071187 ilona.alina[at]ogresnovads .lv
Materiālu uzskaites grāmatvede Sanita Jesikena 307 65071187 sanita.jesikena[at]ogresno vads.lv
Materiālu uzskaites grāmatvede Erna Koks 314 65068714 erna.koks[at]ogresnovads.l v
Ogres novada būvvalde (pieņemšanas laikus skatīt ŠEIT)
Būvvaldes vadītāja
Laura Kriviša- Budnika
415 65049153
laura.krivisa-budnika[at]ogre snovads.lv
Vadītāja vietnieks, arhitekts 406 65071171
Ainavu arhitekte Senija Smiltniece 419 65068763 senija.smiltniece[at]ogresnovads.l v
Vides speciāliste Iveta Štāle 406 65071172 iveta.stale[at]ogresnovads .lv
Galvenais būvinspektors Raitis Gultnieks 404 65071177 raitis.gultnieks[at]ogresn ovads.lv
Būvinspektors Ēriks Viļums 404 65071177 eriks.vilums[at]ogresnovad s.lv
Būvinspektors Uldis Viļums 411 65020911 uldis.vilums[at]ogresnovad s.lv
Būvvaldes speciālistu palīdze Sinta Vempere 416 65071175 sinta.vempere[at]ogresnova ds.lv
Arhitekte
Liena Rone
408 65071176
liena.rone[at]ogresnovads.lv
Būvvaldes speciālistu palīdze Liene Bērziņa 416 65071175 liene.berzina[at]ogresnova ds.lv
Mākslinieks
Gunārs Platpīrs 409 65067787 gunars.platpirs[at]ogresno vads.lv
Infrastruktūras veicināšanas nodaļa
Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska 412 65071168 aija.romanovska[at]ogresno vads.lv
Galvenais speciālists pielāgošanas klimata pārmaiņām jautājumos Edgars Pārpucis 414 65022170
edgars.parpucis[at]o gresnovads.lv
Telpiskais plānotājs - galvenais speciālists lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēnijs Duboks 410
65046174
jevgenijs.duboks[at]ogresn ovads.lv
Galvenais speciālists sociālās, izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras būvniecības jomā Pēteris Preiss 414 65071165 peteris.preiss[at]ogresnovads.lv
Galvenais speciālists ielu infrastruktūras jomā 65020912
Projekta vadītājs Ritvars Ozols 410 ritvars.ozols[at]ogresnova ds.lv
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītājs Guntis Graudiņš-Pētersons 403 65071173 guntis.graudins-petersons[at]ogres novads.lv
Meliorācijas inženiere Liene Sauka 419 65068763 liene.sauka[at]ogresnovads.lv
Nekustamo īpašumu speciālists Pēteris Āboliņš 402 65071169 peteris.abolins[at]ogresno vads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste Sarmīte Kirhnere 418 65020910 sarmite.kirhnere[at]ogresn ovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Līga Ieviņa 418 65071185 liga.ievina[at]ogresnovads .lv
Zemes ierīcības inženiere
407 65071178
Zemes ierīcības inženieris Jānis Valners 408 27835697 janis.valners[at]ogresnova ds.lv
Juriste Ieva Kažoka 402 65022168 ieva.kazoka[at]ogresnovads .lv
Juriste Māra Volkova mara.volkova[at]ogresnovad s.lv
Kanceleja
Kancelejas vadītāja Ingūna Šubrovska 306 65071163 inguna.subrovska[at]ogresn ovads.lv
Lietvede Santa Hermane 306 65068760 santa.hermane[at]ogresnova ds.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Iveta Pāviška 65071160 iveta.paviska[at]ogresnova ds.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Dagne Vītola 65071160 dagne.vitola[at]ogresnovad s.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Linda Bērziņa 65071160 linda.berzina[at]ogresnova ds.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste (Ogresgals) Ritma Kalniņa 65035124 ritma.kalnina[at]ogresnova ds.lv
Sekretāre Vita Avotiņa 202
65049156 vita.avotina[at]ogresnovad s.lv
Sekretāre Baiba Pabērza 302 65068760 baiba.paberza[at]ogresnova ds.lv
Arhīviste Maija Vārna 65071174 maija.varna[at]ogresnovads .lv
Personālvadības nodaļa
Personālvadības nodaļas vadītāja Antra Pūga 304 65068762 antra.puga[at]ogresnovads. lv
Personāla speciāliste Antra Lastiņa 305 65035902 antra.lastina[at]ogresnova ds.lv
Personāla speciāliste Dace Šķēle 305 65071166 dace.skele[at]ogresnovads. lv
Juridiskā nodaļa
Juridiskās nodaļas vadītājs Ronalds Vītols 215 65021606 ronalds.vitols[at]ogresnov ads.lv
Juriste
Līga Zirnīte
207
65071181
liga.zirnite[at]ogre snovads.lv
Juriste
Kristīne Rostoka
207
65071182
kristine.rostoka[at] ogresnovads.lv
Juriste Aija Mežale 208 65049152 aija.mezale[at]ogresnovads .lv
Tirgus pētījumu analītiķe Agita Beļūna 214 65035698 agita.beluna[at]ogresnovad s.lv
Iepirkumu speciāliste Dace Līva 213 65071170 dace.liva[at]ogresnovads.l v
Iepirkumu speciāliste
Ilze Ansone - Znotiņa 214 65071170 ilze.ansone-znotina[at]ogr esnovads.lv
Juriskonsulte - iepirkumu speciāliste Diāna Vilčinska 212 65071101 diana.vilcinska[at]ogresno vads.lv
Juriskonsulte – iepirkumu speciāliste
Lelde Pencele
212 65071180 lelde.pencele[at]ogresnova ds.lv
Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa
Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Imants Dureika 309 65071145 imants.dureika[at]ogresnov ads.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Artūrs Beitiks 204 65071145 arturs.beitiks[at]ogresnov ads.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Kaspars Vilcāns 204 65071145 kaspars.vilcans[at]ogresno vads.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Mikus Liepa 205 65071145 mikus.liepa[at]ogresnovads .lv
Informācijas sistēmu administrators Reinis Zirnītis 205 65023801 reinis.zirnitis[at]ogresno vads.lv
Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa
Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Alberts Naglis 65071147 alberts.naglis[at]ogresnov ads.lv
Tūrisma informācijas centrs (Brīvības iela 36, Ogre)
Tūrisma informācijas centra vadītājs Elīna Baltiņa
Tūrisma informācijas konsultante Velta Riekstiņa 65071883, 29491685 info@visitogre.lv
Tūrisma informācijas konsultante Baiba Zača