1. septembris Ogres novada skolās

Drukāt
Sākumlapa > Kultūra > Notikumu kalendārs
Notikums :1. septembris Ogres novada skolās
Veids :visai ģimenei
Vieta :_,
Laiks :01.09.2017., plkst. 9:00

Apraksts

Ogres novada izglītības iestādes informē par Zinību dienas norisi skolās.
 
Ogres Valsts ģimnāzija – plkst. 10.45 pulcēšanās klasēs, plkst. 11 svinīgais pasākums pie ieejas skolā.
 
Ogres sākumskola – plkst. 8.40 pulcēšanās klasēs, plkst. 9.00 svinīgais jaunā mācību gada atklāšanas pasākums.
 
Ogres 1. vidusskola. 1. septembrī Zinību dienas pasākumi un klases stundas notiks divās maiņās.
 
Pirmo un 7.-12. klašu skolēni no plkst.8.30 – 8.50 pulcējas klašu telpās.
Plkst. 9.00 – 9.30 svinīgais Zinību dienas pasākums skolas priekšā.
Plkst. 9.40 – 10.40 klases stunda.
 
Skolēni no 2. līdz 6. klasei no plkst. 11.00 – 11.20  pulcējas klašu telpās.
Plkst. 11.30 – 11.50 svinīgais Zinību dienas pasākums skolas priekšā.
Plkst. 12.00 – 13.00 klases stunda.
 
4.septembrī plkst.17.00 jaunā mācību gada ieskaņas pasākums vakara nodaļas klasēm. 

 

Jaunogres vidusskola – Zinību dienas svinīgais pasākums plkst. 10.00.
 
Ogresgala pamatskola –  Zinību dienas pasākums plkst. 9.00.
 
Madlienas vidusskola – plkst. 10.00 jaunā mācību gada ieskaņas pasākums Krapes filiālē, plkst. 10.00 - Madlienas vidusskolā. Plkst. 17 Madlienas vidusskolas 45 gadu jubilejas svinīgais pasākums – grāmatas “Mana Madlienas vidusskola” atvēršanas svētki.
 
Taurupes pamatskola – Zinību dienas pasākums plkst. 9.00, Meņģeles filiālē plkst. 9.00, Mazozolu filiālē plkst. 11.00.
 
Suntažu vidusskola – mācību gada atklāšanas pasākums plkst.9.10 pie skolas centrālās ieejas. Pēc svinīgā pasākuma vecāku tikšanās ar skolas administrāciju aktu zālē. Audzinātāju stundas klasēs.
Plkst.10.45 – 1. un 12. klase tiekas draudzīgā kopā būšanā pils zālītē.
Plkst.11.00 aktu zālē 8., 9. un 10. klases skolēnu un viņu vecāku tikšanās ar uzņēmējdarbības projekta “Esi līderis!” pārstāvjiem.
Mūzikas skolas audzēkņu un vecāku tikšanās ar pasniedzējiem no plkst.11.00 mūzikas klasē.
Interesentu tikšanās mākslas skolā no plkst.11.00. Lauberes filiālē – svētku rīts plkst.11.00.
 
Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā mācību gada atklāšanas svinīgais pasākums 1. septembrī plkst. 9.30.
 
Ķeipenes pamatskola – plkst.10.00 jaunā mācību gada ieskaņas pasākums.
 
Ogres Mākslas skola - 1. septembra pasākums: 1. - 5. klases audzēkņiem plkst.13.30, 1. – 5. kursa audzēkņiem plkst.15.00 skolas 2. stāva zālē.
 
Ogres Mūzikas skola – 1.septembra svinīgais pasākums skolas zālē: plkst.17.30 1.klases, sagatavošanas klases un interešu izglītības audzēkņiem; plkst.16.00 2. līdz 8. klases audzēkņiem.
 
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas jaunā  mācību gada atklāšana 4. septembrī plkst.16.00 Madlienas vidusskolas zālē. Pasākumu kuplinās seno deju grupa “Ballare”.