janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novadnieka karti varēs izmantot ikviens jaunā novada iedzīvotājs

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.01.2021 18:10

Gatavojoties kopīgai dzīvei un darbam Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā izveidotajā Ogres novadā, kurā ietilps pašreizējie četri – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – novadi, turpinās pagājušā gada vasarā iesāktais darbs saistībā ar ATR ieviešanu un jaunās pašvaldības darbības modeļa izstrādi.

 
ATR stāsies spēkā ar šī gada 1. jūliju – atlicis vairs nepilns pusgads. Jau ir notikušas sarunas un iezīmētas vadlīnijas darbam jaunajā novadā vairākās ar pašvaldības funkciju izpildi saistītās jomās, tiek izstrādāts pašvaldības struktūras projekts, ir uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrāde Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās, sadarbojoties ar iesaistīto novadu pašvaldībām, kā arī tiek veikti citi pasākumi, lai jaunā pašvaldība varētu sekmīgi strādāt un pildīt tai noteiktās funkcijas.
 
Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus – gan likumos noteiktos, gan katras pašvaldības domes apstiprinātos. Tāpat pašvaldībai jādomā, kā iedzīvotājiem būtu izdevīgāk un ērtāk šos pakalpojumus saņemt, izmantojot dažādas priekšrocības un atlaides.
 
Kā zināms, Ogres novada pašvaldībā kopš 2018. gada augusta ir ieviesta un darbojas Ogres novadnieka karte. Pārējās pašvaldībās, kuras veidos jauno Ogres novadu, šādas kartes nav. Lai skaidrotu par Ogres novadnieka kartes darbību, vakar, 12. janvārī, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, ATR koordinēšanas darba grupas vadītājs Juris Saratovs un Ogres novadnieka kartes projekta vadītājs Andris Skraucis videokonferences režīmā tikās atsevišķi ar Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles pašvaldības vadības pārstāvjiem un speciālistiem.
 
G. Sīviņš kaimiņu novadu pašvaldību pārstāvjiem uzsvēra, ka no 1. jūlija tagadējo četru novada pašvaldību vietā būs viena administratīvā teritorija – Ogres novads, līdz ar to arī Ogres novadnieka karti būs tiesīgi iegādāties un ar šo karti pieejamās priekšrocības izmantot ikviens Ogres novadā deklarēts iedzīvotājs.
 
A. Skraucis savā prezentācijā detalizēti skaidroja par Ogres novada iedzīvotāja kartes kā novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas dokumenta pielietojumu.
 
Būtībā ir divi kartes veidi – Ogres novadnieka karte un Ogres novada skolēna karte.
 
Ogres novadnieka karte nodrošina Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos un domes lēmumos dažādām novadā deklarēto iedzīvotāju kategorijām noteikto priekšrocību un atvieglojumu saņemšanu (piemēram, braukšanas maksas atvieglojumi Ogres novada sabiedriskajā transportā, maksas atvieglojumi peldbaseinā “Neptūns”, atlaides, iegādājoties biļetes uz kultūras pasākumiem), kā arī iespēju izmantot īpašas atlaides un piedāvājumus, ko piedāvā Lojalitātes programmā iesaistītie uzņēmēji Ogres novadā un arī ārpus novada (ar Ogres novadnieks karti atlaides piedāvā Lielvārdes novada teritorijā esošais izklaides parks “Avārijas brigāde”).
 
Karte pilda arī drošības funkcijas, piemēram, skolās var iekļūt tikai attiecīgās iestādes personāls, tāpat arī pašvaldības iestādēs apmeklētāju plūsmu var regulēt, izmantojot iedzīvotāja karti.
 
Ogres novada skolēna karte nodrošina braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu sabiedriskajā transportā, pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanu skolas ēdnīcā. Saistībā ar brīvpusdienu saņemšanu A. Skraucis pozitīvi vērtē to, ka skolēns, kuram pusdienas apmaksā pašvaldība, ar savu karti ēdināšanas saņemšanas vietā rīkojas tāpat kā tie skolēni, kuriem par pusdienām maksā vecāki, - “nopīkstinot” karti pie karšu lasītāja.
 
Arī ar skolēna karti ir iespēja izmantot īpašas atlaides un piedāvājumus, ko piedāvā uzņēmumi Ogres novadā un arī ārpus novada.
 
Skolēna karte pilda skolas drošības funkciju, t.i., skolā iekļūt var tikai attiecīgās skolas skolēni.
 
Pozitīvi vērtējams ir fakts, ka Ogres novada skolēna karte pilda arī skolēna apliecības funkciju.
 
Runājot par ieguvumiem, ieviešot Ogres novadnieka karti, ir jāpiemin pašvaldības noteikto atvieglojumu elektroniskā uzskaite sabiedriskajā transportā un ēdināšanas pakalpojumu saņemšanā – kopš ieviestas kartes, ir būtiski samazinājies budžeta līdzekļu apjoms, ko pašvaldība pārskaita pakalpojumu sniedzējam, jo karte ir kā kontrolieris, un samaksa tiek veikta tikai par faktiski saņemto pakalpojumu.
 
“Ar 1. jūliju dzīvosim un strādāsim vienotā pašvaldībā. Uzskatu, ka Ogres novadnieka karte kā novada iedzīvotāja identifikācijas dokuments būs kā sava veida jaunā novada iedzīvotājus vienojošs faktors – tagadējā Ogres novadā šis dokuments jau ir ieviests un sekmīgi darbojas, pēc apvienošanās tā darbības teritorija paplašināsies,” uzsver G. Sīviņš, norādot, ka ar 2021. gada 1. septembri, veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus, Ogres novada skolēna kartes būtu ieviešamas un atbilstoši tās funkcijām izmantojamas visās jaunā novada skolās.
 
Tāpat ir jāturpina apzināt uzņēmējus, kas Lojalitātes programmas ietvaros varētu noteikt priekšrocības novadnieka kartes īpašniekiem.
 
Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls atzinīgi vērtē Ogres novada pašvaldības paveikto, ieviešot Ogres novadnieka un Ogres novada skolēna karti un pozitīvi raugās uz kartes izmantošanu pēc ATR visā jaunajā novadā, kā arī atbalsta nepieciešamo priekšdarbu veikšanu, lai jaunajā mācību gadā visās skolās varētu tikt izmantota skolēna karte.
 
Ikšķiles novada pašvaldības vadības attieksme pagaidām ir atturīga – tā var secināt pēc vakar notikušās sarunas.
 
Lai sagatavotos Ogres novadnieka kartes un Ogres skolēna kartes ieviešanai, Lielvārdes novada pašvaldības 2021. gada budžetā ir jāparedz 10 200 eiro (4300 eiro skolēnu kartēm un 5900 iedzīvotāju kartēm), Ķeguma novada pašvaldības budžetā – 5900 eiro (2000 skolēnu kartēm un 3900 iedzīvotāju kartēm), savukārt Ikšķiles novada pašvaldības budžeta izdevumos jāieplāno 13400 eiro (5500 eiro skolēnu kartēm un 7900 eiro iedzīvotāju kartēm).
 
Projekta vadītājs A. Skraucis izdevumu aprēķinu veicis, ņemot vērā iedzīvotāju un skolēnu skaitu novados un aprēķinā izmantojot kartes ieviešanas izmaksas tagadējā Ogres novadā (kartes maksa ir 2 eiro un kartes izgatavošanas maksa – 1,94 eiro).
 
Darbs, gatavojoties Ogres novadnieka kartes un Ogres novada skolēna kartes ieviešanai jaunajā novadā, turpinās.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?