Ogres upe, rudens, 2020. Brīvības iela, rudens, 2020

Izsludina pieteikšanos uz nekustamā īpašuma Krapē nomu

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

01.08.2019 13:38

1.      Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas Krapes filiālē, adrese “Krapes skola”, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, kadastra numurs 7452 004 0060, (turpmāk – Krapes skola) šobrīd Ogres novada pašvaldība nodrošina pirmsskolas un sākumskolas pakalpojumu. Ņemot vērā, ka Krapes skolas telpas šobrīd netiek pilnvērtīgi izmantotas, Ogres novada pašvaldība aicina interesentus pieteikties Krapes skolas telpu nomai līdz 10 gadiem.

 
2.      Krapes skolai ir 3 stāvi un pagrabs, tās telpu kopējā platība ir 1720,3 kv.m. Pirmajā stāvā atrodas 5 klases telpas (20,7 kv.m., 17,5 kv.m., 34,7 kv.m., 18 kv.m., 20 kv.m.), tualete un dušas telpa, palīgtelpa un noliktava, ēdnīca (59,2 kv.m.). Otrajā stāvā atrodas 5 klases telpas (22,3 kv.m., 18,8 kv.m., 38,2 kv.m., 29,3 kv.m., 17,5 kv.m.), palīgtelpa un noliktava, tualete, 2 kabineti (16,9 kv.m. un 9,9 kv.m.), halle (32,6 kv.m.) un aktu zāle (62,1 kv.m.). Trešajā stāvā atrodas bibliotēka (40,2 kv.m.), 2 klases (26 kv.m. un 24,9 kv.m.), kabinets (9 kv.m.), palīgtelpa un 2 noliktavas, zāle (85,6 kv.m.) un citas mazākas telpas. Atsevišķā ēkā (savienota ar skolas ēku) atrodas sporta halle ar palīgtelpām (918 kv.m.).
 
Telpas ir lietošanai derīgā stāvoklī, tām, varbūt ir nepieciešams kosmētiskais remonts. Telpas nav paredzēts nodot apakšnomā
 
Par nomas objekta apskates laiku var vienoties, sazinoties ar Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītāju Gunti Graudiņu-Pētersonu, tālruņa numurs 26161635.
 
3.      Ogres novada pašvaldības mērķis Krapes skolas telpu nodošanai nomas lietošanā ir izglītības pakalpojumu īstenošana vienā no šādām formām:
1)      pirmsskolas un pamatizglītības (sākumskolas) pakalpojuma sniegšana, īstenojot licencētas vispārējās pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmas, izmantojot iespēju īstenot alternatīvu pieeju izglītības ieguvē, personības attīstībā un audzināšanā;
2)      profesionālās ievirzes (sporta) izglītības pakalpojuma sniegšana, īstenojot licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, organizējot treniņnometnes un citus veselību un sportisko sasniegumu veicinošus pasākumus;
3)      interešu izglītības pakalpojuma sniegšana vides izglītībā, vides izglītības programmu īstenošanai, intensīvu izglītojošu pasākumu organizēšanai vides izglītībā;
4)      pieaugušo neformālās izglītības pakalpojuma sniegšana, personības pilnveides kursu un citu pasākumu organizēšanai.
 
4.      Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 12.punkts noteic, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, bet 23.punkts noteic, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Savukārt Noteikumu 4.1.punkts noteic, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, tad var nepiemērot šo noteikumu 2.nodaļas (nomas objekta iznomāšanas kārtība), 3.nodaļas (nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai) un 4.nodaļas (nosacītās nomas maksas noteikšanas metodika, ja nomas objektu iznomā privāto tiesību subjektam) normas. Noteikumu 5.punkts noteic, ja nomas objektu šo noteikumu 4.1. un 4.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas pakalpojumu maksas cenrādi nosaka, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu.
 
5.      Ja Jums ir vēlme iznomāt norādītās telpas, lūdzam iesniegt iesniegumu Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, vai sūtot elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētu elektronisko dokumentu) uz e-pastu ogredome@ogresnovads.lv līdz 2019.gada 9.augustam, norādot:
1)      informāciju par iesniedzēju;
2)      detalizētu plānoto telpu izmantošanas mērķi;
3)      iepriekšējo profesionālo pieredzi;
4)      atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai īstenotu izglītības funkciju, atbilstoši šī sludinājuma 3.punktā norādītajiem mērķiem;
5)      nomas periodu uz kādu plānots iznomāt telpas.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
5
6
13
30
Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?