Dome atbalsta ideju par labiekārtota parka izveidi Lauberē

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Laubere > Aktualitātes

16.02.2017 15:39

Šodien, 16. februārī, Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja Lauberes pagasta pārvaldes attīstības koncepcijas projekta ideju par sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārza “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis” izveidi un piedalīšanos Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” organizētajā projektu iesniegumu konkursā.


Projekta “Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis”” koncepcijā paredzēts labiekārtot brīvā laika pavadīšanas zonu pie Lauberes bibliotēkas, kas ietvers lasītavu, sporta zona, publiski pieejamo interneta punktu un krāšņas apstādījumu dobes. Idejas pamatā ir Raiņa un Aspazijas daiļradei veltīta labiekārtojuma koncepcija, kur centrā atrodas lielais galds ar soliem un uz galda iestrādātu atvērtu grāmatu, kā arī no centra izejošām taciņām, kas atgādina saules starus.
Lasītavā notiks dzejas, pasaku, prozas lasījumi un radošās aktivitātes. Āra sporta zonu paredzēts norobežot no ielas ar apstādījumiem. Reljefs vecā pagraba vietā atgādinās par vēsturisko situāciju un vizuāli iezīmēs dabā šīs aktīvās atpūtas zonas robežas. Projekta ietvaros paredzēts arī pagarināt gājēju ietvi, izveidojot bruģētu celiņu un ierīkojot bruģa seguma piebraucamo ceļu. Tāpat paredzēti dažādu koku stādījumi, soliņu, atkritumu urnu un informācijas stenda uzstādīšana.
Projekta īstenošana veicinās bibliotēkas attīstību, Lauberes pagasta centra atdzīvināšanu un tūristu piesaisti.
Projekta kopējā summa paredzēta 48 499 eiro apmērā, no kuras projekta attiecināmo izmaksu summa sastāda 46 333 eiro, tostarp projekta iespējamais atbalsta apmērs ir 70% un pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas jeb 13 900 eiro.
Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta neattiecināmo izmaksu summu 2 166 eiro un pašvaldības līdzfinansējumu 13 900 eiro apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas segs no pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.