Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Lauberē uzņēmēji vēlas attīstīties

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.06.2018 09:34

2012. gada aprīlī Ogres novada pašvaldības dome pēc konkursa uz vakanto Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja amatu tajā apstiprināja Andri Misteru. Pirms tam A.Misters bija Zemgales olimpiskā centra direktors. 

 
Jūsu dzīvesvieta ir Ikšķiles novada Dobelniekos. Kā jūs pieņēmāt lēmumu strādāt Lauberes pagasta pārvaldē?
Darba attiecības ar Zemgales olimpisko centru man bija beigušās, biju bezdarbnieks. Saņēmu kāda paziņas e-pastu ar jautājumu, vai es negribu strādāt Lauberē, jo ir izsludināta vakance. Pieteicos. Pēc vairākām pārrunām mani apstiprināja šajā amatā. Atceros, ka Lauberē es pirmo reizi biju 1986. gadā, kad atbraucu ciemos pie Jāņa Taurīša. Viņš te bija uzbūvējis vieglo automašīnu riepu restaurācijas cehu. Pēc tam analogu izveidoju Jelgavā. Tā bija mana pirmā viesošanās Lauberē.
 
Visu mūžu esmu dzīvojis pilsētā, tāpēc darbs laukos man bija jauns izaicinājums. Sākumā man ļoti palīdzēja sekretāre Dace Kudreņicka, ilggadēja Lauberes pagasta pārvaldes darbiniece, kura te strādāja no padomju saimniecības laikiem. Iepazinos ar teritoriju, kopā ar greideristu izbraucu un iepazinu visus lauku ceļus. Iepazinos ar vietējiem uzņēmējiem. Visu šo laiku cenšamies viens otru atbalstīt. Iespēju robežās sakāroju pašvaldības ceļus, ko uzņēmēji izmanto. Savukārt uzņēmēji atsaucās manam lūgumam atbalstīt pagasta svētkus pagājušajā gadā un ziedoja svētkiem vairākus simtus eiro, tāpēc varējām tos plānot daudzveidīgākus un krāšņākus. Arī šogad esmu aicinājis atbalstīt pagasta svētkus, kas notiks 28. jūlijā. Liels paldies uzņēmējiem par atsaucību!
 
Kādi bija pirmie jautājumi, kas bija jārisina, stājoties pārvaldes vadītāja amatā?
Pirmais būtiskākais jautājums, kas bija jārisina, saistīts ar siltumapgādi. Iedzīvotāji bija neapmierināti, ka par siltumu ir jāmaksā, bet dzīvokļi - auksti. Izpētot situāciju, pieņēmu lēmumu mainīt katlus katlu mājā. Sākumā tika nomainīts viens, tad otrs. Pēdējos divus gadus, kopš strādā abi jaunie katli, sūdzības no iedzīvotājiem par siltuma trūkumu neesmu saņēmis. Tiesa gan, būtiski, lai iedzīvotāji savos dzīvokļos nomainītu radiatorus. Domājot par energoefektivitāti, nepieciešams mainīt arī logus. Lauberē visās daudzdzīvokļu mājās ir izveidota centralizētā siltumapgāde, bet tā īsti efektīvi nedarbojas, jo vairāki iedzīvotāji savos dzīvokļos no tās ir atslēgušies, ierīkojuši savas plītis, ūdens apsildāmās ierīces. Bet centralizētā sistēma ir izjaukta, un tā dēļ cieš arī tie, kuri no tās nav atslēgušies. Runājot par šo jomu, cīnāmies arī ar lielo komunālo parādu nastu. Lauberē ar šiem jautājumiem nodarbojas Komunālās saimniecības vadītājs Gints Kalniņš. Šobrīd kopējais parāds par komunālajiem pakalpojumiem ir liels – 140 000 eiro. Ir skaidrs, ka lielāko daļu no tā dažādu apstākļu dēļ mēs neatgūsim, tomēr pēdējo gadu laikā tiesas ceļā ir atgūti 15 000 eiro, šobrīd tiesā ir vēl 8 lietas.
 
Kad sāku strādāt, Lauberē turpinājās aktīva cīņa pret cūku fermas būvniecību – SIA “Lauberes bekons”. Pret to aktīvi iestājās biedrība “Lauberiete”. Iepazinos ar šo jautājumu, un tajā saskatīju vairāk pozitīva, šī uzņēmējdarbība, man šķita, būs gana moderna. Tomēr, pateicoties biedrības aktivitātēm, fermas būvnieki un īpašnieki bija spiesti paaugstināt tās darbības kvalitāti – vairāk tika domāts par attīrīšanas sistēmu, lai maksimāli ierobežotu smaku, par cūku mēslu pārstrādi. Ferma tika uzbūvēta. Vides pārvalde ir veikusi kontroles, pārkāpumi nav konstatēti. Fermā ir nodarbināti 8 darbinieki, lielākā daļa ir vietējie lauberieši. Šobrīd no iedzīvotājiem sūdzības par fermas darbību neesmu saņēmis.
 
Bija jārisina arī dažādi ar infrastruktūras uzturēšanu saistīti jautājumi. Pirmos divus gadus pagasta ceļu greiderēšanu nodrošināja greideris no Suntažiem, tad Laubere palika bez šīs tehnikas. Noslēdzu vienošanos ar Ķeipeni, un ceļi tiek ļoti labi greiderēti. Savukārt ziemas uzturēšanu visus šos gadus nodrošina ZS “Kalnzaķi”.
 
Kad sāku strādāt, bija uzkrājušies līdzekļi ceļu fondā. Par tiem varējām noasfaltēt četrām daudzdzīvokļu mājām iekšpagalmu ceļus, kas bija ļoti nolietojušies. Toreiz apstākļi sakrita tā, ka cūku fermā notika asfaltēšanas darbi, vienojāmies ar šo darbu veicējiem, un, tā kā visa tehnika jau atradās Lauberē, šos darbus varēja veikt ievērojami lētāk.
 
Tolaik ģimenes ārsta prakse atradās vienā no daudzdzīvokļu mājām, bet tajā nebija iespējams iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai šo jautājumu atrisinātu, nolēmām, ka šī prakse ir jāpārceļ uz pagasta pārvaldes ēku. Tika izremontētas telpas, kuras ērti var apmeklēt arī cilvēki ar kustību traucējumiem.
 
No 2012. līdz 2015. gadam īstenojām apjomīgu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atbalstītu projektu – ūdenssaimniecības sistēmas atjaunošanu divās kārtās. Pirmās kārtas ietvaros nomainījām visu kanalizācijas sistēmu, 2. kārtā atjaunojām ūdensvadu, nomainot vecās, nolietotās caurules. 2017. gadā ūdenstornī tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta. Rezultātā Lauberē ir ievērojami uzlabojusies ūdens kvalitāte.
 
Kādi darbi paveikti pēdējo gadu laikā?
Pirms četriem gadiem pagasta pārvaldes ēkā tika nomainīta apkures sistēma, uzstādīts siltummezgls, kas ļauj pašiem regulēt siltumu un ir daudz ekonomiskāk.
 
Pirms diviem gadiem Lauberes Kultūras nama Kamīnzālē tika veikti lieli remontdarbi. Tagad tā ir skaista telpa, kurā notiek dažādi pasākumi, tiek uzņemti ciemiņi, tā tiek izīrēta dažādiem privātiem pasākumiem.
 
Šogad daudzdzīvokļu mājai Ozolu ielā 3 tika nomainīts jumta segums.
 
Pašvaldības grants ceļi Lauberes pagastā stiepjas 65 km garumā. Ikdienā veicam to uzturēšanu, bet pakāpeniski cenšamies tos atjaunot, sakārtot. Pirms diviem gadiem tika atjaunots grants segums autoceļam B8 “Ozoliņi” – “Ozolēnu purvs” 2,7 km garumā. To izmanto uzņēmējs, kas izstrādā kūdras purvu, intensīvi brauc smagā tehnika. Šogad veicām autoceļa posma C11 “Siliņi” – “’Vīņaudi” 1,73 km garumā grants seguma atjaunošanu. Šo ceļa posmu izmanto iedzīvotāji, lai izbrauktu uz Kokneses šoseju. Šobrīd ir pabeigti ceļa posma A1 “Ķeveļi” – Madlienas robeža un Laubere – “Sidrabiņi” grants ceļa atjaunošanas darbi, grants segums atjaunots ceļa posmam 4,35 km garumā. Šo ceļu izmanto ne tikai iedzīvotāji un caurbraucēji, bet ikdienā lielākoties uzņēmēji – ZS “Kalnzaķi” un SIA “Lauberes ogas”. Pēc iedzīvotāju lūguma tuvākajā laikā plānojam salabot arī ceļa posmu B7 “Jaunzemju apvedceļš” 1,4 km garumā.
 
Runājot par ceļiem, Lauberē ar lielu nepacietību tiek gaidīta valsts autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži 14 km garā posma asfaltēšana. Šim ceļam ir milzīga slodze, un iedzīvotāji un uzņēmēji bieži sūdzas, ka tas put, ir sliktā stāvoklī. Ceļam pirms 4 gadiem tika atjaunota grants seguma virskārta. Esmu rakstījis Satiksmes ministrijai par šī ceļa stāvokli un nozīmību, pagaidām asfaltēšanas darbu plānos tas nav iekļauts.
 
Kādi darbi plānoti šīgada budžeta ietvaros?
Šī gada sākumā bibliotēkā tika veikts kosmētiskais remonts, pasākumiem izbrīvēta atsevišķa telpa, kurā nomainīta elektroinstalācija, ierīkots internets, nomainīti apgaismes ķermeņi un durvis, notiek telpas labiekārtošana.
 
Šogad diviem pašvaldības dzīvokļiem Ozolu ielā 3 plānojam nomainīt radiatorus. Jo, kā jau teicu, – lai siltumapgāde būtu efektīva, nepieciešams nomainīt radiatorus un logus! 
 
Šogad paredzēts mainīt jumtu daudzdzīvokļu mājai “Ozolēni”, kas ir kritiskā stāvoklī. Šī ir pašvaldības māja un tajā ir 8 dzīvokļi, visi apdzīvoti. Mājas iedzīvotāji pagājušajā gadā pašu spēkiem sakārtoja teritoriju ap ēku, katram ir arī savs atkritumu konteiners, kas iepriekš nebija. Ēkas iedzīvotāji dzeramo ūdeni ņem no piemājas akas, kura ir kritiskā stāvoklī. Tūlīt tiks pabeigti šīs akas atjaunošanas darbi.
 
Kā jau minēju iepriekš, šogad ir veikta un turpināsies vairāku pašvaldības grants ceļu posmu atjaunošana.
 
Lai uzlabotu iedzīvotāju drošību, šogad Lauberes centrā un pagasta pārvalde ēkā plānojam uzstādīt 17 novērošanas kameras.
 
Kā notiek jūsu komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem?
Lielākoties iedzīvotāji nāk pie manis, un mēs kopā meklējam risinājumus. Ikdienā risināmie jautājumi ir sadzīviski, nereti iedzīvotāju starpā veidojās konflikti, kurus kopīgiem spēkiem mēģinām atrisināt. Citi iedzīvotāji nenāk pie manis, bet sūdzas Ogrē, lai gan skaidrs, ka Ogrē mūsu problēmas nevar risināt, tāpēc es vienmēr aicinu cilvēkus nākt pie manis.
 
Sākumā organizēju arī sapulces, bet iedzīvotāju atsaucība nebija liela. Vislabāk ar lauberiešiem man patīk tikties un sarunāties pasākumos. Pēdējos divus gadus Lauberes Kultūras namu vada Ingrīda Eglīte, notiek daudzi un dažādi pasākumi, kuros piedalos arī es, un tur arī satiekos ar lauberiešiem. Visu savu darbu veltu, lai atrisinātu lauberiešu problēmas, lai uzlabotos viņu dzīves kvalitāte, un man ir sajūta, ka lauberieši mani ir pieņēmuši.
 
Vai lauberieši iesaistās vietējās sabiedriskās dzīves veidošanā?

Priecājos, ka Lauberē ir patiešām aktīvi iedzīvotāji, kuri ir gatavi darboties, lai uzlabotu savu dzīves vidi. Lauberieši aktīvi piedalās pašvaldības organizētos projektu konkursos. Konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” katru gadu tiek paveikti dažādi darbi. Piemēram, pagājušajā gadā tika īstenots projekts – informatīvā stenda izbūve centrā. Šogad arī izdevās sakārtot teritoriju ap šo stendu – laukums ir nobruģēts, stends – apgaismots, vēl atlicis šo stendu apzaļumot, jo tas simboliski veidots kā ozols. Lielu paldies vēlos pateikt Lauberes bibliotēkas vadītājai Maigai Livčānei, kura aktīvi iesaistās šo projektu īstenošanā un tajos iesaista arī citus lauberiešus. Šogad Lauberes centrs ieguvis skaistu vizuālo noformējumu, jo projekta ietvaros ir uzstādītas lielas ziedu vāzes. Pamazām notiek sagatavošanās darbi, lai varētu uzsākt Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” organizētajā projektu iesniegumu konkursā atbalstīto projektu “Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis””. Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot brīvā laika pavadīšanas zonu pie Lauberes bibliotēkas, kas ietvers lasītavu, sporta zonu, publiski pieejamo interneta punktu un krāšņas apstādījumu dobes. Idejas pamatā ir Raiņa un Aspazijas daiļradei veltīta labiekārtojuma koncepcija, kur centrā atrodas monumentāls akmens galds ar soliem un uz galda iestrādātu atvērtu grāmatu, simbolizējot “Grāmatu klēti”, kā arī no centra izejošām taciņām, kas atgādina saules starus. Domāju, ka pēc šī projekta īstenošanas apmierināti būs ne tikai paši lauberieši, kuri iegūs vēl vienu skaistu atpūtas vietu, bet arī Lauberes viesi.
 
Pirms diviem gadiem pēc iedzīvotāju iniciatīvas tika sakoptas aizaugušās un piemēslotās ēkas drupas pagasta centrā, kas ir Romas katoļu baznīcas īpašums. Iedzīvotāji drupās iekāra ziedu vāzes, tad lukturīšus, kas šo vietu padarīja daudz pievilcīgāku. M.Livčānei kādreiz bija doma, ka šajā vietā varētu būvēt baznīcu un bibliotēku, pat bija izstrādāts projekts, bet finanšu trūkums šo ideju nav ļāvis īstenot.
 
Aktīvi darbojas arī Lauberes mednieku kolektīvs. Tā īpašumā ir zeme, uz kuras atrodas Ieviņu dīķis. Kolektīvs nākamgad plāno piedalīties Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā. Piesaistot finanšu līdzekļus, ir iecere šo dīķi atjaunot un labiekārtot, lai lauberiešiem būtu pieejama sakopta atpūtas vieta un pludmale, jo vienīgā iespēja Lauberē ir atveldzēties ugunsdzēsēju vajadzībām izraktajā dīķī centrā, kas gan nav paredzēts šādam mērķim. Ļoti ceru, ka mednieku kolektīvam izdosies īstenot šo savu labo ieceri!
 
Kā zināms, šogad tika atjaunots Ogres novada Attīstības programmas Rīcības plāns turpmākajiem diviem gadiem. Kādi ir jūsu iekļautie darbi un vajadzības šajā plānā?
Lauberes centrā divām daudzdzīvokļu mājām, Ozolu ielā 5 un 7, nepieciešams sakārtot piebraucamo ceļu.
Noteikti jāremontē Ozolu iela.
 
Trīs daudzdzīvokļu mājām ir jāveic jumta remontdarbi – Ozolu ielā 5 un 7, Skolas ielā 11.
 
Arī Lauberē ir aktuāls jautājums par skolu. Kā šobrīd tiek organizēts darbs skolā Lauberē?
Lauberes skola, kā vairākas skolas novada pagastos, ir mainījusi savu statusu un kopš 2013. gada ir Suntažu vidusskolas filiāle. Skolā notiek mācības pirmo četru klašu skolēniem. Skolā mācās 15 skolēni, jaunajā mācību gadā pagaidām plānoti 3 pirmklasnieki. Skolas ēkā atrodas arī pirmsskolas grupa. Prieks, ka uz šo brīdi pirmsskolas grupā pieteikti jauni bērni un rudenī to skaits plānots 30 vecumā no 1,5 gadiem. Būs jāveido divas grupas.
 
Šī gada aprīlī Ogres novada pašvaldības dome apstiprināja Lauberes bērnunama reorganizācijas plānu. Kas tas ir par plānu un kā reorganizācija notiks?
Plāns tika izstrādāts Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija (DI) un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. Latvijā šāds projekts tiek īstenots ar mērķi lielos institucinālos aprūpes centrus aizstāt ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Viena no DI aktivitātēm ir arī Lauberes bērnunama reorganizācija.
 
Bērnunams savu darbu uzsāka 1992. gadā. Tajā ir iespēja vienlaicīgi izmitināt līdz pat 40 bērniem. Šobrīd iestādē ir 8 skolas vecuma bērni, no tiem tikai 4 ir Ogres novada bērni un vienam drīz apritēs 18 gadi. Reorganizācija bērnunamā ir nepieciešama vairāku būtisku faktoru dēļ, kas ir arī minēti reorganizācijas plānā, - bērnunama aprūpes modelis neatbilst bērnu interesēm un starptautiskiem standartiem, ir grūtības piesaistīt kvalificētu personālu, aizvien pieaug pakalpojuma izmaksas uz 1 bērnu un ir ierobežota atbalsta pakalpojumu pieejamība. Eksperti, izvērtējot situāciju bērnunamā, iesaka bērnunamu likvidēt, piesaistīt atbilstošu skaitu audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu, izvērtēt alternatīvu izveidot ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus un Jauniešu mājas pakalpojumus, savukārt esošo bērnunama ēku pielāgot un turpināt izmantot ilgstošas aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai citām mērķa grupām. Ņemot vērā visus šos faktus, Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu likvidēt bērnunamu līdz šī gada 1. septembrim. Tajā esošie bērni tiks izvietoti citās aprūpes iestādēs vai audžuģimenēs. Šobrīd notiek aktīvas diskusijas un meklēti risinājumi turpmākai ēkas izmantošanai.
 
Jāpiebilst, ka šī gada 24. maijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma “Bērnunams Laubere – 2” atsavināšanu izsoles kārtībā, nosakot sākuma cenu 18 000 eiro. Ap ēku ir 0,56 ha zemes un pašas būves kopplatība – 696, 8 m2. Pašvaldībā ir saņemts biedrības “Neatkarība Balt.” iesniegums, kurā norādīts, ka biedrība vēlas iegādāties šo ēku un atvērt tajā palīdzības centru. Biedrība nodarbojas ar alkohola un narkotiku atkarīgu cilvēku rehabilitāciju un sociālo adaptāciju un palīdzības centrus ir atvērusi jau Balvu un Tukuma rajonā. 
 
Kādas ir lielākās uzņēmējdarbības nozares, uzņēmumi un zemnieku saimniecības Lauberes pagastā?
Liels uzņēmums ir jau manis minētā ZS “Kalnzaķi”, kas nodarbojas ar graudkopību un Lauberē tai pieder arī liela graudu kalts. Uzņēmums attīstās – pagājušajā gadā kaltē tika uzcelti trīs jauni labības glabāšanas torņi, šogad plānoti vēl 4 jauni torņi. Darbojas arī SIA “Lauberes bekons”, kurā tiek audzētas 12 000 cūkas. Uz fermu tiek atvesti sivēni no Allažu fermas un četru mēnešu laikā tie tiek izaudzēti un tiek realizēti. Fermas saimnieks ir Norvēģijas iedzīvotājs Henrik Mork Eek  un esmu dzirdējis, ka uzņēmums Lauberē gribētu paplašināties. “Ozolēnu purvā” darbojas SIA “Laflora”. Tur ir nodarbināti 6 cilvēki un augstvērtīgā kūdra tiek iegūta 130 ha lielā platībā. Uzņēmums kūdru eksportē ne tikai uz Eiropas un Āzijas valstīm, bet arī uz Austrāliju, Apvienoto Arābu Emirātiem, Koreju, Japānu un citām valstīm. SIA “Lauberes ogas” nodarbojas ar melleņu audzēšanu, SIA “Alarti” – kokapstrādi, SIA “Tilbe” – mežistrādi un ēku būvniecību. Ar lopkopību, pienkopību nodarbības ZS “Lejnieki” un ZS “Noras”. ZS “Saliņas” aug gaļas lopi.
 
Ko jūs ieteiktu apskatīt Lauberes pagastā?
Aizvien sakoptāks kļūst pats Lauberes centrs! Ikvienam iesaku iegriezties Lauberes bibliotēkā, kur atrodas unikāla vērtība – Viļa Miķelsona trimdas literatūras “Grāmatu klēts” ar bagātību trimdas literatūras klāstu. Tepat blakus ir sakopta, koku ieskauta estrāde.
 
Lauberes pagastā ir ne vien daudzi skaisti dižkoki, bet arī dižakmens – Ančiņu Velnakmens, ko dēvē arī par Lielo akmeni un Velna klēpi. Tas ir 1,9 m augsts, 5,1 m garš un 4,3 m plats, tā apkārtmērs sasniedz 16,5 m. Kā stāsta, akmens ir sena kulta vieta – agrākos laikos tas izmantots kā ziedošanas vieta un vēl 19. gadsimta beigās pie tā pulcējās ļaudis un uz akmens kūra uguni. Kopš 1967. gada tas ir aizsargājams arheoloģisks piemineklis. Vienīgi žēl, ka tas atrodas uz privātas zemes un šīs aizsargājamības dēļ mēs nevaram pienācīgi sakopt un labiekārtot tā apkārtni.
 
Vietējās nozīmes arheoloģiskie pieminekļi ir soda vieta – Āža kalns un Bendes pļava.
 
Esmu ļoti priecīgs, ka cilvēki skaisti iekopj savas sētas, un tādu netrūkst arī Lauberē. Iedvesmoties un mācīties var no “Zarumu”, “Vairogu”, “Dzintaru” viensētas čaklajiem saimniekiem.
 
Kāda ir jūsu vīzija par Lauberi pēc desmit gadiem?
Es domāju, ka Lauberei noteikti ir potenciāls attīstīties! Ļoti svarīgi ir noasfaltēt grants ceļa posmu no Suntažiem līdz Madlienai. Tas ievērojami uzlabos ne vien vietējo iedzīvotāju, bet arī uzņēmēju dzīvi! Esmu dzirdējis, ka vairākiem uzņēmējiem ir nodomi attīstīt savu biznesu, ir arī interesējušies jauni uzņēmēji. Lauberi par dzīvesvietu izvēlas arī jaunas ģimenes. Pēdējā laikā trīs pašvaldības dzīvokļus piešķīru ģimenēm ar bērniem, divas ģimenes uz šejieni pārcēlās no Piebalgas, jo šeit atrada darbu. Tas liecina, ka Laubere pastāvēs un attīstīsies.
 
Vai ārpus darba jums sanāk laiks arī kādiem hobijiem?
Mans hobijs ir medības un makšķerēšana. Esmu bijis aļņu medībās Krievijā, Magadanā. Tur ir fantastiska un neskarta daba, ļoti tīrs ūdens. Magadanā nomedītā aļņa galva tagad rotā Lauberes Kultūras nama kamīnzāli un tam pat ir dots vārds – Rūdolfs. Kirovā piedalījos vilku medībās. Šogad ļoti vēlētos piedalīties Sibīrijas buku medībās Tjumeņā. Esmu aktīvs mednieku kolektīvu biedrs gan Lauberē, gan Jelgavā. Makšķerēt katru gadu dodos uz Ālandu salām. Mans lielākais loms ir bijis 6 kg smaga līdaka. Labprāt makšķerēju arī tepat Latvijā.
 

 

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?