Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Par IVN procedūras piemērošanu SIA “Baltic Pork” paredzētai darbībai

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.12.2019 14:28

SIA “Baltic Pork” paredzētajai darbībai – cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūvei Lauberes pag., Ogres nov. - tiek piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

 
Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB)  2019. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/12 (skatīt pielikumā) tiek piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūra SIA “Baltic Pork” paredzētajai darbībai – cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” (turpmāk – Komplekss) pārbūvei nekustamajā īpašumā “Rukši” (kadastra Nr. 7460 002 0119), Lauberes pag., Ogres nov. (turpmāk – Paredzētā darbība).
 
2012. gada 10. decembrī SIA “Baltic Pork” izsniegta A kategorijas atļauja Nr. RI12IA0005 intensīvai cūku audzēšanai ar kopējo cūku vietu skaitu 12 000 jeb 38 400 dzīvniekiem gadā, ka arī citām darbībām  biogāzes ražošanai, t.sk. biogāzes pārstrādei koģenerācijas stacijā, pazemes ūdens ieguvei līdz  102 930 m3/gadā, bioloģiskajai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ar projektēto jaudu līdz 3,0 m3/dnn.
 
Paredzētās darbības ietvaros plānota esošā kompleksa pārbūve, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu līdz 30 000 vietām. Pārbūves ietvaros nav plānota esošā kompleksa teritorijas paplašināšana.
 
IVN ietvaros tiks vērtēts un precizēts nobarojamo cūku vietu skaits, ņemot vērā plānotos tehnoloģiskos risinājumus, sagaidāmo ietekmi uz vidi un paredzētās darbības atbilstību piemērojamām vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī cūku labturības prasības.
 
Pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15. panta otro daļu VPVB SIA “Baltic Pork” ir pieprasījis organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

 

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?