Tilts, makšķernieki, rudens Strūklaka 2018

Meņģeles skolai 150!

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

26.03.2018 08:51

14. aprīlī Meņģeles skolā pulcēsies absolventi, pašreizējie un bijušie darbinieki, lai atzīmētu Meņģeles skolas 150 gadu jubileju.

 

Skolas vēsture
Skolas vēsture ietiecas tālajā 1866. gadā, kad mājās “Sniķeros”, septiņu kilometru attālumā no Meņģeles, ir jāsāk darboties skolai. Skolēni gan parādās tikai pēc divām dienām, un tie pulcējas “Kabānu” mājās. 1868. gadā speciāli skolai tiek izremontēta koka ēka, kurā 35 skolēnus māca pagasta skrīveris un baznīcas ērģelnieks Fricis Zilbers - rakstnieka Sudrabu Edžus tēvs. Tiek nodibināta Meņģeles skola, kuras saimi 1870. gadā pārceļ uz uzcelto mūra namu Meņģeles centrā, kur skola mīt vēl šobaltdien. Skolas dzīvi vada Mārtiņš Spriņģis, kurš pagastā nodibina jaukto kori, vada apvienoto skolotāju un vīru kori. Ilgus gadus visus mācību priekšmetus māca Paulis Zilbers - Sudrabu Edžus brālis.
 
No 1933. gada kopā ar P. Zilberu skolā strādā Jānis Jansons, kurš vada skolu līdz 1943. gadam. J.Jansona skolas darba organizēšana beidzas, kad vācu okupācijas vadība ēkā ierīko hospitāli. Kara laikā skolu izdemolē – sagrauj daļu skolas, izdauza logus.
 
Pēckara periodā skolas direktore 18 gadus ir Marija Lauka. Direktore kopā ar meņģeliešiem un citiem jauniešiem no meža gādā malku un kokmateriālus skolas remontam. Skola atsāk darbu, tajā strādā četri skolotāji.
 
Skolas vadību laiku lokos uzņēmušies Frementijs Lubkāns, Jānis Lauks, Jānis Narbuts, tad Jānis Bumbišs. No 1993. gada līdz 2007./2008. mācību gadam skolas direktore ir Lonija Pušmucāne. 2008. gada rudenī Meņģeles skolas vadību uzņemas skolas absolvente, sporta skolotāja Olita Rudzīte. 2011. gadā skola piedzīvo reformas un kopš tā laika darbojas kā Taurupes pamatskolas filiāle.
 
Skolas dzīve šodien
Šodien Taurupes pamatskolas Meņģeles filiālē mācās 15 bērni no 1. līdz 9. klasei, izpaliek 3., 6. un 8. klase. Stundas sākas plkst.8.30 un bērni mājup dodas plkst.14.30. Visiem skolēniem skolā ir nodrošinātas brīvpusdienas. Ēkā iekārtotas telpas arī pirmsskolai – to apmeklē seši bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem.
 
“Piektdienās skolēni un skolotāji dodas uz Taurupi, kur bērniem notiek mūzikas, ķīmijas un bioloģijas stundas. Taurupieši pie mums atbrauc uz sporta zāli, kur izspēlējam dažādas sporta spēles. Skolēni pie šī ritma ir pieraduši un saka, ka vislabāk jūtas savā skolā, savā vidē,” saka O.Rudzīte. “Smejoties jau sakām, ka šī ir gluži kā privātskola – katram skolēnam tiek veltīta nedalīta uzmanība. Viņi ir pieraduši mācīties, jo uzdotais regulāri tiek atprasīts. Kad pēc skolas absolvēšanas ienāk aprunāties, saka – tagad esot vieglāk, jo mazāk jāmācās.”
 
Cieša sadarbība starp skolotāju, skolēnu un vecākiem
Skolā strādā astoņas skolotājas: O.Rudzīte vada filiāli un pasniedz sportu, sociālās zinības, bioloģiju; Vita Tērauda māca matemātiku, fiziku un mājturību; Irēna Andriksone – latviešu valodu un literatūru, krievu valodu; Vēsma Bramane - vēsturi, ģeogrāfiju un sociālās zinības; sākumskolā strādā skolotāja Ingrīda Ķezbere. Skolotāja Ilona Sineviča pasniedz vizuālo mākslu un angļu valodu, Svetlana Gžibovska – informātiku. Sākumskoliņā ar bērniem strādā Edīte Osokina. Pagājušajā gadā pelnītā atpūtā devusies angļu valodas skolotāja Marta Tīsa. Vairākas skolotājas darbu Meņģelē apvieno ar pedagoga darbu Taurupē un Koknesē. O.Rudzīte ir pateicīga visiem radošajiem un profesionālajiem skolas skolotājiem par darbu, sniegto atbalstu skolēniem, sadarbību ar vecākiem, iesaistīšanos skolas dzīvē. “Skolotājs ir plaša profila speciālists – jāmāk runāt ar bērnu, ja vajag – nomierināt vai sabārt, jāmāk arī teātri spēlēt, un visam pāri – ienākot skolā, ģimenes dzīve ir jāaizmirst!” skolotāja ikdienu raksturo filiāles vadītāja. O.Rudzīte uzteic arī Meņģeles skolas skolēnus, ar kuriem ikvienam skolotājam ir prieks strādāt – skolēni ir apzinīgi, centīgi un talantīgi. Lai arī skolēnu nav daudz, viņu mācību rezultāti pierādījuši, ka viņi ir konkurētspējīgi arī ar lielāko skolu vienaudžiem. Skolotāji iegulda lielu darbu, lai skolēni būtu konkurētspējīgi novada olimpiādēs un konkursos: godalgotas vietas ieguvuši skolotājas O.Rudzītes audzēkņi - bioloģijas olimpiādēs (L.Putniņa); skolotājas V.Bramanes audzēkņi - vēstures olimpiādēs (A.Jankoviča, L.Putniņa, K.Šubrovska, A.Druvkalns), ģeogrāfijas olimpiādēs (L.Putniņa, K.Zilbers), vides un ģeogrāfijas olimpiādēs (K.Gžibovska, A.Blaus ), kā arī vēstures konkursos par Latvijas novadu pilsētām (E.Veinberga, N.Derkina, K.Zemenovskis, A.Jankoviča) un konkursos par deportācijām (K.Gžibovska, R.Gžibovskis, A.Jankoviča, D.Zilbere). Skolotāja I.Sineviča jau otro gadu sekmīgi sagatavo skolas komandu informācijas tehnoloģiju konkursam Ventspilī (T.Maļeckis, K.Soņi, L.Mūrmane, U.Millere). Skolotājas I.Ķezberes audzēkņi guvuši atzinīgus vērtējumus novada skatuves runas konkursos (R.Biezbārdis, A. Šubrovskis), kā arī literāri radošā darbā par R.Blaumani (L.Putniņa, D.Zilbere). I. Andriksones vadībā skolēni vairakkārt kļuvuši par žurnāla "Spicīte" un “Ilustrētā Junioriem” uzvarētājiem, kur saņēmuši vērtīgas balvas, bet skolotāja S.Gžibovska veiksmīgi iesaistīja 2.-9.kl. skolēnus starptautiskā matemātikas konkursā “Ķengurs”.
 
Filiāles vadītāja ir pateicīga arī skolēnu vecākiem par atbalstu, ko viņi sniedz saviem bērniem, interesi par skolas dzīvi un aktīvu līdzdarbošanos.
 
Veido savas skolas avīzi
Tad, kad noskanējis zvans no pēdējās stundas, skolēni nesteidz mājās. Skolā viņiem ir iespēja darboties visdažādākajos pulciņos. Skolotāja I.Andriksone kopā ar 1. līdz 4. klašu skolēniem izzina dažādus dabaszinību brīnumus pulciņā “Daba un mēs”. O.Rudzīte aicina izkustēties sporta pulciņā “Esi kustīgs”, kuru apmeklē divas grupas – 1. līdz 4. klašu un 5. līdz 9. klašu skolēni. Skolotāja I.Sineviča ievada datorzinībās 1. līdz 5. klašu skolēnus pulciņā “Dators – mans palīgs”. Skolotāja I.Ķezbere ar visu klašu skolēniem darbojas pulciņā “Radoši, izzinoši savam novadam” un “Latvijas tradīcijas gada ritumā” – bērni izzina sava pagasta, novada vēsturi un tradīcijas, dodas pa vēsturiskām takām, intervē dažādas personības Meņģelē, veido vēsturiskus materiālus. Neizpaliek arī pavisam radoša darbošanās – visi skolēni aicināti kopā ar V.Tēraudi darboties pulciņā “Netradicionālie rokdarbi”, savukārt 5. līdz 9. klases skolēni kopā ar V.Bramani veido skolas avīzi pulciņā “Darbojies, stāsti un lepojies!”, kas tiek izdota reizi pusgadā un kuru saņem visas skolēnu ģimenes. Šāda avīze Meņģeles skolā tiek veidota jau trešo gadu. Skolotāja V.Bramane veido arī skolas hroniku – tajā apkopoti visi pasākumi, to scenāriji, afišas, raksti par skolu un citi materiāli.
 
Skolēni dodas tuvākās un tālākās ekskursijās

Neizpaliek arī došanās ekskursijās. Pēdējo mēnešu laikā vien – vesels birums! Pagājušā gada rudenī bērni apskatīja Bauskas un Rundāles pili, ar pašvaldības atbalstu skolēni apmeklēja izklaides parku “Avārijas brigāde”. Šogad februārī četri skolēni devās laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” un Ogres novada pašvaldības organizētajā radošo darbu konkursa “Labie darbi” ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju un Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Ar biedrības Tuvu Palīdzēsim. LV atbalstu 1. martā skolēni, vecāki, skolotāji devās uz Rīgas “Dinamo” un “Jokerit Helsinki” hokeja spēli, 7. martā - uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju.
 
Lieliska sadarbība ar vietējiem jauniešiem
Filiāles vadītāja uzteic veiksmīgo sadarbību ar biedrību “MĒS attīstībai”, kurā darbojas vietējie jaunieši. Pagājušajā gadā, piedaloties projektu konkursā, savai idejai biedrība guva atbalstu – ar iegūtajiem 300 eiro jaunieši devās uz Meņģeles skolu, katram skolēnam dodot iespēju gūt pirmo pieredzi projektu īstenošanā. “Katrs skolēns saņēma 10 eiro, un viņiem vajadzēja savu izdomāto projektu īstenot no sākuma līdz galam. Labākie no biedrības saņēma arī naudas balvas,” stāsta O.Rudzīte. Arī šogad biedrība, piedaloties projektu konkursā, guva atbalstu, un jaunieši atkal nolēmuši iegūtos naudas līdzekļus izlietot, palīdzot Meņģeles skolas skolēniem. “Tiem skolēniem, kuri otrajā mācību semestrī uzlabos savas sekmes, maijā būs iespēja doties ekskursijā uz Igauniju – AHHAA zinātnes centru,” biedrības ideju raksturo O.Rudzīte, piebilstos, ka skolēni ar lielu prieku un apbrīnu uztver biedrības jauniešu aktivitātes, mācās no šīs pozitīvās pieredzes.
 
Skolai laba sadarbība izveidojusies arī ar tautas namu, tās vadītāju Ilzi Jankunu, kopīgi organizējot pasākumus.
 
Filiāles vadītāja norāda, ka, iespējams, tieši šī savstarpējā sadarbība meņģeliešu starpā skolas laikā vēlāk, pabeidzot studijas citviet, rada vēlmi un vajadzību atgriezties savā Meņģelē. Daudzi skolas absolventi izvēlējušies savu dzīvi saistīt ar lauksaimniecību un lopkopību, saimniekojot savās dzimtajās mājās vai veidojot savas saimniecības. O.Rudzīte, ilgi nedomājot, min Uldi Šmitu, Aivu Gobiņu, Mirdzu Jurģi, Sarmīti Jodzeviču un viņas dēlu Aldi Jodzeviču, Ligitu Austeri, Lolitu Blauu, Egitu Jankoviču, Edgaru Laimi un Gati Gailīti. Meņģeles skolā zinības smēlušies Latvijā zināmi aktieri, mākslinieki un mūziķi – Edgars un Pēteris Liepiņi, Aija Zariņa, Kaspars Bumbišs, Zane Jankuna. Meņģelē dzīvo ģimenes, kurās Meņģeles skolu absolvējuši vairākas paaudzes – piemēram, Šmitu, Paeglīšu un Samu ģimene, kurā seniori uz skolu pavada jau trešās paaudzes pēcnācējus, kā arī Šmitu ģimene, kurā pirmsskolu apmeklē jau ceturtās paaudzes pēcnācējs.
 
Patīkami darba un mācību apstākļi
O.Rudzīte norāda, ka trīsstāvīgā skolas ēka gadu gaitā ir sakārtota, lai skolēniem un skolotājiem būtu aizvien patīkamāki darba apstākļi – jaunu veidolu ieguvusi gan skolas ēka, gan sporta zāle (ēkas nosiltinātas, ielikti jauni logi), ievilkta centrālā apkure, ieklāts jauns grīdu segums, nomainītas durvis. Skolas budžeta ietvaros, piedaloties dažādos pašvaldības organizētos projektos un ar biedrības “MĒS attīstībai” atbalstu pilnveidota skolas materiāltehniskā bāze - papildināts sporta inventārs – iegādātas volejbola, basketbola un futbola bumbas, paklāji, florbola un hokeja nūjas. O.Rudzīte piebilst, ka meņģelieši ir ļoti aktīvi un talantīgi sportisti, dažāda mēroga sporta sacensībās skolēni saņēmuši godalgotas vietas. Skolotāju istabā glabājas patiešām daudz dažāda izmēra kausi, ko skolēni guvuši volejbola, tautasbumbas, futbola sacensībās un krosā.
 
Atgriešanās skolā

O.Rudzīte atklāj, ka viņa pati ir Meņģeles skolas absolvente - Meņģeles astoņgadīgo skolu viņa līdz ar 14 klasesbiedriem absolvēja 1985. gadā. Lielākā daļa no tā gada absolventiem vēl aizvien aktīvi tiekas ne tikai skolas salidojumos, bet arī klases salidojumos, daudzi ikdienā satiekas turpat Meņģelē. No skolas dzīves O.Rudzītei palikuši atmiņā vairāki skolotāji – Vēsma Bramane ar priekšauta šūšanu un stingro drukāšanu kontūrkartē ģeogrāfijā; bioloģijas skolotāja Lonija Pušmucāne, kura šobrīd vada Taurupes pamatskolu un ar kuru izveidojusies ļoti laba sadarbība; matemātikas skolotāja Svetlana Gžibovska, kura vienu gadu mācījusi arī fizkultūru, ar bērniem spēlējusi novusu, tenisu. O.Rudzītes klase 1977. gadā bija pirmā, kas sāka sportot pie skolas uzceltajā sporta zālē, pirms tam fizkultūra notika skolā. Tagadējās kolēģes L.Pušmucāne, V.Bramane, V.Tērauda, S.Gžibovska bijušas O.Rudzīte skolotājas, skolotāja I.Andriksone - skolasbiedrene.
 
“Mācoties skolā, man nebija sajūta, ka te atgriezīšos. Jāatzīst, tieši L. Pušmucānes iedrošināta, es uzsāku pedagoģijas studijas un atgriezos Meņģeles skolā. 2003. gadā sāku strādāt par sporta skolotāju, pēc pieciem gadiem uzņēmos skolas vadību,” atminas O.Rudzīte. “Sociālo zinību stundā ir tēma par to, ka bērniem ir jāiedomājas, kas viņi būs pēc 10 un 50 gadiem. Arī es pati šādu sacerējumu esmu rakstījusi, kad mācījos P. Lejiņa Saulaines sovhoztehnikumā. Bērniem grūti noticēt dzirdētajam, jo manā dzīvē ir piepildījies tas, ko toreiz rakstīju – esmu saistīta ar sporta pasākumu organizēšanu, un šis darbs man ļoti patīk!” ar prieku atzīst O.Rudzīte.
 
Lauku skolas nākotne
Kā jau visās mazās lauku skolās, arī Meņģeles skolas ikdienā ik pa laikam iezogas smagais jautājums par to, kāda būs skolas nākotne. O.Rudzīte atminas 2011. gadu, kad skolas liktenis kļuva pavisam neskaidrs. “Tolaik es biju nolēmusi, ka došos strādāt uz ārzemēm, jo visi apstākļi liecināja par to, ka skola tiks aizvērta. Vasarā guvu smagu kājas traumu. Sapratu - tā ir zīme, ka man ir jāpaliek tepat un jāturpina iesāktais. Ar aktīvu vecāku iesaistīšanos un pašvaldības atbalstu skola turpina savu dzīvi, mēs strādājam,” situāciju raksturo filiāles vadītāja.
 
 
Skolas vadība un darbinieki aicina 14. aprīlī plkst. 16.00 skolas absolventus, bijušos darbiniekus un draugus satikties skolā un vēlāk doties uz svinīgu pasākumu tautas namā plkst. 18.00. Noslēgumā no plkst.20.00 – groziņvakars pie galdiņiem. Dejas spēles grupa “Kreisais pagrieziens”.
 
Absolventu atmiņas par skolu
Meņģeles skolas 9. klases skolēni Pēdējā zvana dienā aizpilda anketas, atbildot uz dažiem jautājumiem. Ieskats dažās no tām.
 
Ilze Bandere: Es dzīvē vēlos iemācīties profesiju un gūt panākumus. Mana sapņu profesija ir mediķis, kura tiks piepildīta. Mīļākie priekšmeti – sociālās zinības un klases stunda. Visinteresantākās stundas ir pie skolotājas Irēnas, jo viņa atrod interesantus veidus kā labāk iemācīt mums uzdoto vielu. Mani raksturo: neatlaidība pēc neveiksmēm, visu laiku smaids rotā seju. Ekskursijā es vēlētos aizvest skolotāju Irēnu, vēlētos viņu aizvest uz Tenerifi, jo pēc visa tā, ko viņa mūsu labā ir darījusi, viņa to ir pelnījusi. Mīļākā vieta skolā ir skolotājas Irēnas klase, jo tā ir mūsu klase un tā ir gaiša un mājīga. Atmiņas par pirmo skolas dienu – man bija bail no lielākajiem skolēniem. Es biju ļoti kautrīga, ienākot klasē. (rakstīts 05.2017.)
Maikls Andriksons: Savā dzīvē es vēlos dabūt darbu, kas man patiešām patiktu, lai tas nebūtu apnicīgs. Vissvarīgākais dzīvē man ir ģimene, jo par to man ir pašas labākās atmiņas un bez tās atbalsta darīt kaut ko ir grūti. Ja es būtu bagāts, es skolai uzdāvinātu skolēnus. Skolotājiem novēlu pacietību un stiprus nervus. (05.2015.)
Jānis Zeibots: Savā dzīvē es vēlos strādāt labā darbā. Vissvarīgākais man ir pabeigt arodskolu. Visjautrākais ir Taurupes mājturības skolotājs. Ja es būtu bagāts, skolai vēlētos uzdāvināt jaunus datorus. Skolotājiem novēlu, lai nebūtu daudz jāmokās ar skolēniem. (05.2015.)
Kristiāns Zilbers: Savā dzīvē es vēlos aizbraukt uz Antarktīdu. Dzīvē vissvarīgākais man ir ģimene, jo tie ir vistuvākie cilvēki. Visspilgtākais notikums skolas dzīvē - pēdējais klasesvakars. Visjautrākais skolotājs skolā – V.Bramane, jo bija jautri stundās. Ja es būtu bagāts, skolai uzdāvinātu planšetes stundu darbam. Skolotājiem vēlu nenovecot un turpināt strādāt tikpat labi. (05.2015.)
Karīna Šubrovska: Ja mani izvēlētos par skolas direktori, tad es visus izaudzinātu un blēņas neviens nedarītu, varbūt. Kādi mīļākie priekšmeti? Kur nu bez mīļās matemātika! Patika arī vēsture. Spilgtākais notikums skolas dzīvē – katra mūsu diena ir bijusi spilgta un piedzīvojumiem bagāta, tādēļ neminēšu kādu konkrētu notikumu. Kas skolā nepatika? Nepatika tas, ka skolotājas uzdeva daudz mājasdarbus. Ko jaunu gribētu ieviest skolā? Gribētu, lai pasākumi ir interesantāki un lai bērni paši vairāk to atbalsta. (05.2014.)
 
Skolotāju atmiņas
Vēsma Bramane, vēstures skolotāja
Meņģeles skolā sāku strādāt 1983. gadā, kad uz šejieni ar vīru Aivaru  pārcēlāmies no Neretas. Šis Meņģelē man ir 35. mācību gads! Meņģelē tolaik bija ļoti attīstīts kolhozs un kolhoza priekšsēdētājs Ivars Krampis piedāvāja vīram izveidot bebru audzēšanas saimniecību. Šis plāns neizdevās, bet mēs šeit palikām. Sākumā mācīju ģeogrāfiju, arī darbmācību, ilgu laiku biju mācību pārzine, bērniem esmu mācījusi arī sarīkojuma dejas, vadīju skolēnu pašpārvaldi. Šobrīd mācu vēsturi, ģeogrāfiju, sociālās zinības un dabaszinības. Domāju, ka strādāt mazākā skolā būs vieglāk, bet tā nebija. Biju jauna skolotāja, skolēniem vajadzēja izrādīties. Gadu gaitā skolēni kļuvuši drošāki, atvērtāki, brīvāki. Starp viņiem jūtos kā ģimenē. Agrāk starp skolēnu un skolotāju bija lielāka distance, tagad mēs varam parunāties par visu ko. Visvairāk man patīk strādāt ar 5. līdz 9. klašu skolēniem – ar viņu “spurainumu” un delverībām nav garlaicīgi. Meņģeles skolēni saprot, ka ir jāmācās, jo tik mazā klasē, kur katra stunda ir kā individuāls darbs, nezināt būs vienkārši neērti un viņi arī mācās. Mācību darbā izmantoju dažādas metodes, visvairāk man patīk spēles, tās esmu arī pati veidojusi – tā ir iespēja netieši izzināt, cik skolēns zina, bērni paši aktīvi iesaistās, jo viņos iedegas sacensību gars.
 
Ir prieks savus bijušos audzēkņus satikt ikdienā tepat Meņģelē, kā arī salidojumos, jo trīs audzināmās klases esmu izvadījusi dzīvē. Tagad jau mācu viņu bērnus. Darba gadi uzkrājuši ļoti daudz patīkamu atmiņu. Lielākais gandarījums, ja man izdevies skolēnos raisīt patiku, interesi pret mācību priekšmetu, kuru mācu, sasniegt augstus mācību rezultātus, ja skolēni savu dzīvi izvēlas saistīt ar vēsturi vai ģeogrāfiju. Pēdējā laikā prieku sagādāja bijušās skolnieces Leldes Zembergas veikums – vēstures grāmata “Latvija Parīzes miera konferencē 1919. gadā”, kuras veidošanā viņa ir piedalījusies. To viņa uzdāvināja arī man, savai pirmajai skolai.    
Skolai ir atdots daudz, savu darbu vienmēr esmu darījusi ar prieku. Ir gandarījums, ja skolēni gūst labus rezultātus un ieguldītais darbs attaisnojas.
 
Lielajā jubilejā skolai vēlu – protams, vairāk bērnu! Saprotu, ka brīnums diez vai notiks… Situāciju varētu glābt audžuģimeņu aktivitātes vai bēgļu pieplūdums…Joks, protams, bet ko var zināt… Visiem kopā mums te tomēr ir jāturas! Vēlētos, lai Ogres pašvaldība arī turpmāk būtu labvēlīga, atbalstot mazās lauku skolas.
 
Ingrīda Ķezbere, sākumskolas skolotāja

Absolvējot Taurupes vidusskolu, 17 gadu vecumā es sāku strādāt Meņģeles bērnudārzā “Auseklītis” un turpināju studijas neklātienē. Pēc dažiem gadiem direktore L.Pušmucāne mani uzaicināja strādāt skolā sākumskolas klasēs. Sākumā pirmā klase darbojās bērnudārzā, varēju ļoti radoši strādāt, jo manā rīcībā bija divas plašas telpas. Nebija zvana – ja vajadzēja, varējām kādā no mācību priekšmetiem vairāk pastrādāt. Blakus telpā radoši darbojāmies, arī ar māliem un citiem materiāliem... Šogad jau aizrit 35. mācību gads pedagoģijā un Meņģelē, mācu jau savu pirmo skolēnu bērnus. Tolaik Meņģelē bija tik daudz cilvēku, tagad – ļoti maz. Lai lauki attīstītos, te vajag gudrus, uzņēmīgus cilvēkus. Bērni skolā raksta – vajag darbavietas. Tad skolotāja Vēsma viņiem atbild – jums jāmācās tā, lai šīs darbavietas radītu! Viņi tad aizdomājas... Skolā patiešām ir fantastiski bērni - kārtīgi cilvēki, viņiem ir atsaucīgi vecāki, un ir patiešām patīkami strādāt. Meņģelē ir ļoti brīnišķīga, tīra vide! Ne par velti Imants Ziedonis savā grāmatā rakstīja, ka Meņģele ir Dieva atstums nostūris. Skan baisi, bet tā arī ir – mēs esam no visa kā pasargāti!
 
Skolas jubilejā es ikvienam meņģelietim vēlu – saskatīt un radīt lietas un vērtības, par kurām var priecāties. Tāds ir arī mans moto. Visu darīt ar prieku. Esmu pirmā, kas rīta agrumā atslēdz Meņģeles skolas durvis un tajā ieiet. Tas ir tik patīkams mirklis! Lai arī stundas sākas tikai plkst.8.30, man ir svarīgi sagatavoties dienai un būt skolā, savā klasē krietni pirms stundu sākuma. Katrs pats ir šī prieka veidotājs, es piestrādāju pie tā, lai man būtu prieks par sevis paveikto, katrs darbs rada prieka un gandarījuma sajūtu – man tas izdevās, īpaši, ja to novērtē un pamana vēl kāds! To arī novēlu ikvienam – lai prieks nekad nebeidzas!

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
15
22
28
29
30
Novembris
5
6
8
12
13
14
19
20
26
27
29
30
Decembris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esi apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana