Uzsākta Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Ogresgals > Aktualitātes

25.03.2020 15:15

Uzsākta laukuma pie Ogresgala Tautas nama labiekārtošana, būvējot brīvdabas skatuvi, atjaunojot piebraucamā ceļa un stāvlaukuma segumu un izbūvējot gājēju ietvi.

Dažādi kultūras pasākumi, gadskārtu tradīciju svētki un Ogresgala pamatskolas brīvdabas pasākumi ir aktivitātes, kas Ogresgalā notikušas jau izsenis. Pēdējo gadu laikā Ogres novada pašvaldība lielu uzmanību pievērš arī veselības veicināšanas pasākumiem dažādām iedzīvotāju grupām. Ogresgala pagasts ir viens no apdzīvotākajiem Ogres novadā. Jau pāris gadus Ogresgalā un Ciemupē notiek veselību veicinoši pasākumi, kas kļuvuši arī par pagasta svētku neatņemamu sastāvdaļu.

Lai dažādotu un papildinātu pasākumu klāstu iedzīvotājiem ļoti nepieciešama brīvdabas skatuve un celiņi drošai un ērtai dalībnieku pieejamībai pasākumiem, tāpēc Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Zied Zeme” atbalstītā projekta Nr.19-04-AL02-A019.2202-000006 “Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana” ietvaros tiks nodrošināta brīvdabas skatuves būvniecība, stāvlaukuma bruģēšana un gājēju taciņu izveide, kas savienos Tautas namu ar brīvdabas skatuvi. No Ogres novada pašvaldības līdzekļiem tuvākajā laikā tiks uzsākti Ogresgala Tautas nama piebraucamā ceļa un stāvlaukuma seguma atjaunošanas darbi. Tādā veidā tiks nodrošināta iedzīvotāju un dalībnieku pieejamība kultūras un veselības veicināšanas pasākumiem.
Projekta mērķis ir nodrošināt Ogres novada Ogresgala pagasta vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Izbūvējot objektu Ogresgala pagasts iegūs vēl vienu sakārtotu objektu – ar jaunu brīvdabas estrādi, ar pārbūvētiem stāvlaukumiem, gājēju celiņiem, uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, jaunu apgaismojumu, labiekārtotu teritoriju, kā arī ar jauniem, mūsdienu standartiem atbilstošiem inženierkomunikāciju tīkliem (lietus ūdens kanalizācijas tīkli, apgaismojuma un videonovērošanas kabeļu tīkli).
Kopējās skatuves būvniecības izmaksas ir 19 193.52 EUR, no kuriem 9 000 EUR ir valsts un Eiropas Savienības atbalsts. Darbus veic SIA “EDIFICO” – 25.03.2020. uzsākti darbi pie skrūvpāļu skrūvēšanas.
Ogresgala pagasta pārvaldes piebraucamā ceļa un stāvlaukuma seguma atjaunošanu un gājēju celiņu izbūvi Bumbieru ielā 9, Ogresgals, publiskā iepirkuma rezultātā veic SIA “MT Sēta”. Savukārt SIA ”Imberteh” veiks Ogresgala Tautas nama stāvlaukuma asfaltēšanu. Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma seguma atjaunošanas izmaksas ir 72 300.70 EUR bez PVN, gājēju celiņu izbūves izmaksas –17 409.95 EUR bez PVN, bet stāvlaukuma asfaltēšanas izmaksas –14 767.30 EUR bez PVN. Būvobjektā būvuzraudzību veic SIA “Liepavoti RE”.
Plānots, ka līdz 2020.gada maija beigām visi darbi būs pabeigti. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu.