Uzņemta dokumentālā filma par lauku skolām Ogres novadā

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Ziņas, jaunumi

16.11.2018 10:29

15. novembrī Ogres novada Kultūras centrā notika dokumentālās filmas “Gribu uz skolu” pirmizrāde.

Filmas autors ir žurnālists, televīzijas raidījumu un dokumentālo filmu autors Sandijs Semjonovs kopā ar kolēģi Uldi Birziņu un savu radošo komandu. Filma ir Ogres novada pašvaldības pasūtījums un tapusi par godu Latvijas simtgadei, tā ir stāsts par Ogres novada mazajām lauku skolām pagastos – par šo skolu skolēnu, skolotāju, visu darbinieku ikdienu, par šo skolu nākotni.
Atskatoties uz paveikto darbu, S.Semjonovs atminējās Madlienas vidusskolas direktora Edgara Viņķa zīmīgos vārdus, ka Latvijā tās vēstures griežos un dažādos laikos izdevās saglabāt lauku skolas, bet tagad, kad esam Eiropas Savienībā un paši nosakām savas valsts dienas kārtību, lauku skolas tiek aizvērtas. “Kaut kas šajā stāstā ir nepareizi,” sacīja S.Semjonovs.
Uz lauku skolām nevar skatīties no ekseļa tabulu viedokļa
Uldis Birziņš, filmas scenārija autors un viens no režisoriem, atklāja, ka pats ir pilsētas bērns, mācījies lielā skolā, un, pirmo reizi aizbraucot uz šādu mazu lauku skolu, viņu pārsteidzis mazais bērnu skaits. “Jau vismaz desmit gadus Izglītības ministrijas ierēdņi stāsta, ka mazās lauku skolas nav efektīvas, nevienam nav vajadzīgas. Mazās skolas valsts uztver kā biznesu. Pēc pirmās vizītes šajās skolās man arī tā likās, bet tad es braucu vēl un vēlreiz, un nevarēja nepamanīt to mīlestību, siltuma sajūtu. Nonācu pie secinājuma, ka šajās skolās ar individuālo pieeju tiek audzinātas personības, kas mums ir vajadzīgas, kamēr lielajās skolās ir konveijers. Filma aicina aizdomāties par to, vai mēs uz mazajām lauku skolā varam skatīties no ekseļa tabulu viedokļa, vai tur tomēr ir kaut kas cits, kas noteikti ir jāsaglabā,” pārdomās dalījās M.Birziņš un atzina, ka pats gribētu mācīties šādā skolā.
Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs atklāja, ka savulaik daudzus gadus ir strādājis tieši lauku skolās un to ikdiena viņam ir ļoti labi zināma. Tas, ka šobrīd lauku skolu liktenis ir neskaidrs, nevar pamatot tikai ar to, ka cilvēki izbrauc uz ārzemēm, bet šī Latvijas mēroga problēma ir vairāku cēloņu kopsakarība. “Skolas ir pagastu dvēsele, gribētos, lai tās vienmēr pastāv, dod siltumu un mīlestību pagastos,” sacīja N.Sapožņikovs un pateicās filmas veidotājiem, S.Semjonovam vēlot, lai uguns, kas viņā deg, nekad nenodziest un arī turpmāk iedvesmo citus.
Mazās lauku skolas ir stipra ģimene
Filmas pirmizrādē piedalījās arī novada pagastu skolu vadītāji. Taurupes pamatskolas direktore Lonija Pušmucāne uzsvēra, ka nepastāv tāds jēdziens kā mazās un lielās skolas, bet ir lauku un pilsētu skolas, un vēlēja, lai Latvijā būtu vairāk tādas filmas, kas atspoguļotu lauku, tostarp lauku skolu ikdienu. “Valsts ir stipras ģimenes, un stipra ģimene ir arī mūsu mazās lauku skolas,” sacīja L.Pušmucāne.
Visai filmēšanas grupai par uzdrīkstēšanos uzņemt šādu filmu un arī domes priekšsēdētājam E.Helmanim, kurš ir filmas idejas autors un vienmēr ir iestājies par lauku skolu pastāvēšanu, pateicās arī Mazozolu filiāles vadītāja Vera Gruzniņa, Meņģeles filiāles vadītāja Olita Rudzīte un Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis: “Laukos skola nav tikai vieta, kur bērni apgūst zināšanas, bet tā ir arī pagasta dvēsele. Ja tā nomirs, pagastam nebūs nākotnes un tā paliks kā teritoriāla vienība ar nosaukumu kartē.”
Ieraudzīt, kāda ir dzīve laukos
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atklāja, ka ideja par šādas filmas tapšanu radusies ar mērķi parādīt šo pērli - mazo lauku skolu vērtību: “Ir divi vārdi – skatīties un redzēt. Vēlamies, lai šī filma sasniegtu arī Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņus un viņi ieraudzītu, kāda ir dzīve laukos, ka tur arī dzīvo cilvēki un viņi vēlas arī turpmāk dzīvot laukos. Mums ir jāizdara viss iespējamais, lai līdz šiem ierēdņiem aizklauvētos, kaut vai ar šādu filmu, un atvērtu viņu sirdis.”
Filmas veidotāji atklāja, ka šis dokumentālais stāsts tiks rādīts arī Latvijas televīzijā, un to varēs noskatīties visa valsts.