Strūklaka 2018 Ogres, centrs, 2018, vasara

E - Pakalpojumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

 

E-Iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Ogres novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformulē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. 

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. 

Pamācību, kā oficiāli sazināties ar pašvaldību skatīt šeit. 

Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi aprakstīti www.latvija.lv

 

Atbildīgais
Pakalpojums
Nepieciešamās veidlapas
Pakalpojuma apraksts
Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
  www.latvija.lv
  Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana   www.latvija.lv
 
Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
  www.latvija.lv
 
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

 
  Dzimšanas reģistrācija   www.latvija.lv
  Laulību reģistrācija   www.latvija.lv
  Miršanas reģistrācija   www.latvija.lv
  Vārda, uzvārda ieraksta  maiņa   www.latvija.lv
  Tautības ieraksta maiņa   www.latvija.lv
       
Kanceleja Dzīvesvietas deklarēšana www.latvija.lv
  Izziņa par deklarēto dzīvesvietu Izziņa par deklarēto dzīves vietu www.latvija.lv
  Ziņu anulēšana par īpašumā deklarētām personām

Iesniegums par ziņu anulēšanu (par 1 personu)

Iesniegums par ziņu anulēšanu (par vairākām personām)

www.latvija.lv
     
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
Veidlapa izglītības iestādes informācijai par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
www.latvija.lv
  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licence   www.latvija.lv
  Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā   www.latvija.lv
  Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Iesniegums bērna reģistrēšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

www.latvija.lv
       
       
Juridiskā nodaļa
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās
 
 Publisko pasākumu organizēšana
Iesniegums atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6. panta prasībām 
 
 
 Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
Iesniegums atbilstoši MK 12.05.2010. noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punkta prasībām.
       
Būvvalde
 
   
  Iesniegumi ēku būvniecībai un nojaukšanai    
  Būvatļaujas izsniegšana vai pārreģistrācija    
   
Būvvaldes izziņas izsniegšana jaunbūvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā
Iesniegums par jaunbūves ierakstīšanu zemes grāmatā www.latvija.lv
  Reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošana

Iesniegums

 

 
    Būvniecības ieceres saskaņojuma lapa  
       
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa      
  Zemes vienībai (ēkai, telpu grupai) adreses piešķiršana (maiņa, anulēšana) Iesniegums www.latvija.lv
  Atteikums no pirmpirkuma tiesībām Iesniegums www.latvija.lv
  Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu Iesniegums www.latvija.lv
  Darba uzdevuma (nosacījumu) sagatavošana, izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei Iesniegums brīvā formā www.latvija.lv
  Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Iesniegums brīvā formā www.latvija.lv
  Izziņa par adresēm Iesniegums brīvā formā  
  Lēmums par adreses noteikšanu, apvienojot blakus esošās zemes vienības Iesniegums brīvā formā  
  Nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšana (maiņa) Iesniegums brīvā formā  
  Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide Iesniegums  
       
Datorsistēmu un datortīklu administrators Publiski pieejams interneta punkts   www.latvija.lv
       

PA „Ogres namsaimnieks” struktūrvienība „Neptūns”

Publiskais peldbaseins
 
 
 
 
 
Sociālais dienests
Sociālā aprūpe, silto pusdienu piegāde mājās
 
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām
 
 
Sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem
 
  Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem   www.latvija.lv
 
Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušajiem bērniem
 
 
Sociālā aprūpe
 
  Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu   www.latvija.lv
  Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietas   www.latvija.lv
  Pabalsts audžuģimenēm   www.latvija.lv
  Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs   www.latvija.lv
  Apbedīšanas pabalsts   www.latvija.lv
  Dzīvokļa pabalsts maznodrošinātām personām (ģimenēm)   www.latvija.lv
  Izziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu   www.latvija.lv
  Pabalsts neparedzētiem gadījumiem   www.latvija.lv
  Pabalsts mācību līdzekļu iegādei   www.latvija.lv
  Pabalsts ārkārtas situācijā   www.latvija.lv
  Pabalsts kurināmā iegādei   www.latvija.lv
  Mācību pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem   www.latvija.lv
  Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai   www.latvija.lv
  Uzziņas un konsultācijas sociālajā dienestā   www.latvija.lv
       
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Maijs
3
7
28
Jūnijs
4
5
11
12
13
15
17
18
24
25
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plāno apmeklēt pasākumu #MĒS ESAM VASARA 26. maijā?

Vairāk informācijas par pasākumu ŠEIT.

Klientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?