Brīvības iela 24.04.2019. Pavasaris 2016 puķes

E - Pakalpojumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

 

E-Iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Ogres novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformulē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. 

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. 

Pamācību, kā oficiāli sazināties ar pašvaldību skatīt šeit. 

Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi aprakstīti www.latvija.lv

 

Atbildīgais
Pakalpojums
Nepieciešamās veidlapas
Pakalpojuma apraksts
Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
 www.latvija.lv
 Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana www.latvija.lv
 
Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
 www.latvija.lv
 
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

 
 Dzimšanas reģistrācija www.latvija.lv
 Laulību reģistrācija www.latvija.lv
 Miršanas reģistrācija www.latvija.lv
 Vārda, uzvārda ieraksta  maiņa www.latvija.lv
 Tautības ieraksta maiņa www.latvija.lv
    
KancelejaDzīvesvietas deklarēšanawww.latvija.lv
 Izziņa par deklarēto dzīvesvietuIzziņa par deklarēto dzīves vietuwww.latvija.lv
    
Ogres novada dzīvokļu komisijaDeklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanaIesniegumswww.latvija.lv
 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (ziņu anulēšana vairākām personām)Iesniegumswww.latvija.lv
 Dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanaIesniegums 
 Sociālā dzīvokļa īres tiesību atjaunošana
Iesniegums
 
    
   
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldeAtzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājāsVecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
Veidlapa izglītības iestādes informācijai par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
www.latvija.lv
 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licence www.latvija.lv
 Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā www.latvija.lv
 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Iesniegums bērna reģistrēšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

www.latvija.lv
    
    
Juridiskā nodaļa
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās
 
 Publisko pasākumu organizēšana
Iesniegums atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6. panta prasībām 
 
 
 Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
Iesniegums atbilstoši MK 12.05.2010. noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punkta prasībām.
    
Būvniecības ieceres dokumentācijas, ar to saistīto dokumentu un būvvaldes izziņu pieprasījumu iesniegšana elektroniskā formātā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
  Dokumentu iesniegšana BIS
 Ar būvniecību saistītu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu iesniegšana, izmantojot pakalpojumu “www.latvija.lv”  www.latvija.lv
 Reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošana 
 Koku/krūmu ciršanas atļaujas saņemšana atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.8/2013 “Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi” prasībāmIesniegums 
    
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa   
 Zemes vienībai (ēkai, telpu grupai) adreses piešķiršana (maiņa, anulēšana)Iesniegumswww.latvija.lv
 Atteikums no pirmpirkuma tiesībāmIesniegumswww.latvija.lv
 Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumuIesniegumswww.latvija.lv
 Darba uzdevuma (nosacījumu) sagatavošana, izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādeiIesniegums brīvā formāwww.latvija.lv
 Zemes ierīcības projekta apstiprināšanaIesniegums brīvā formāwww.latvija.lv
 Izziņa par adresēmIesniegums brīvā formā 
 Lēmums par adreses noteikšanu, apvienojot blakus esošās zemes vienībasIesniegums brīvā formā 
 Nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšana (maiņa)Iesniegums brīvā formā 
 Nekustamā īpašuma nodokļu atlaideIesniegums 
    
Datorsistēmu un datortīklu administratorsPubliski pieejams interneta punkts www.latvija.lv
    

PA „Ogres namsaimnieks” struktūrvienība „Neptūns”

Publiskais peldbaseins
 
 
 
 
 
Sociālais dienests
Sociālā aprūpe, silto pusdienu piegāde mājās
 
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām
 
 
Sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem
 
 Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem www.latvija.lv
 
Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušajiem bērniem
 
 
Sociālā aprūpe
 
 Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu www.latvija.lv
 Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietas www.latvija.lv
 Pabalsts audžuģimenēm www.latvija.lv
 Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs www.latvija.lv
 Apbedīšanas pabalsts www.latvija.lv
 Dzīvokļa pabalsts maznodrošinātām personām (ģimenēm) www.latvija.lv
 Izziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu www.latvija.lv
 Pabalsts neparedzētiem gadījumiem www.latvija.lv
 Pabalsts mācību līdzekļu iegādei www.latvija.lv
 Pabalsts ārkārtas situācijā www.latvija.lv
 Pabalsts kurināmā iegādei www.latvija.lv
 Mācību pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem www.latvija.lv
 Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai www.latvija.lv
 Uzziņas un konsultācijas sociālajā dienestā www.latvija.lv
    
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijaIzziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 23.05.2019.

Tuvākie notikumi

Maijs
17
20
23
24
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

2019. gada 25. maijā Latvijā notiks Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas. Vai piedalīsieties šajās vēlēšanās?

Vairāk informācijas par EP vēlēšanām var LASĪT ŠEIT.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana