Statistika

Drukāt
Sākumlapa > Par Ogres novadu > StatistikaIedzīvotāju skaits uz 2021. gada 1. janvāri Ogres novadā – 35 140

Novada teritorijas platība - 993,4 km 2

Teritoriālā vienība/
laika
periods
Krapes pagasts
Ķeipenes pagasts
Lauberes pagasts
Madlienas pagasts
Mazozolu pagasts
Meņģeles pagasts
Ogre
Ogresgala pagasts Suntažu pagasts Taurupes pagasts
Platība km 2
72,7 km 2 87,2 km 2 80,3 km 2 168,0 km 2 97,0 km 2 89,7 km 2
13,58 km 2
98,02 km 2 160,5 km 2 126,4 km 2
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021. 649 907 603 1526 452 510 24740 3242 1762 749
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. 655 926 605 1558 465 520 24819 3203 1780 774
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019. 639 927 618

1569

480 534 24765 3101 1822 796
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. 636 969 655 1592 491 547
24768
3073 1821 805
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017 661 988 667 1619 508 569 25032 3050 1874 814
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016 681 1015 690 1654 522 587 25380 3041 1949 825
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015 687 1017 695 1748 542 596 25734 3032 1990 847
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014 715 1048 717 1802 567 608
25894
3052 2029 860

Ogres novadā reģistrēti (uz 2020. gada 31. decembri) 836 bezdarbnieki, t.sk. 477 sievietes, 359 vīrieši.
Bezdarba līmenis novadā ir 4,8% no kopējā novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita.
Ilgstošie bezdarbnieki – 67; invalīdi bezdarbnieki 60; bezdarbnieki – jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem – 70; pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – 111.