Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ogres novada būvvalde

OGRES NOVADA BŪVVALDE

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde pārzina, kontrolē būvniecību un ar to saistītos jautājumus Ogres novada, Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta administratīvajā teritorijā.
Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesus, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības, nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu.
Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, kā arī pieejams būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.

VEIDLAPAS

Vispārīgie būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:
  • 7. pielikums- Būvdarbu vadītāja saistību raksts

(Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.8. punktā norādītajam būvētājs ir fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks Būvniecības likuma izpratnē, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas būvdarbu vadītāja pienākumus)

Ēku būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība un ar tiem saistītās veidlapas:

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:
  • 1. Pielikums - Paskaidrojuma raksts
  • 3. Pielikums - Apliecinājuma karte
  • 4. Pielikums - Būvniecības iesniegums
  • 11. Pielikums - Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
  • 14. Pielikums - Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Autoceļu un ielu būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:

  • 6. Pielikums - Paskaidrojuma raksts
  • 7. Pielikums - Būvniecības iesniegums
  • 8. Pielikums- Apliecinājuma karte
  • 11. Pielikums - Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu


Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Būvvaldes speciālistiem .