Tilts, makšķernieki, rudens Strūklaka 2018

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

 

Nr.
p.k.
Komisijas nosaukums
Komisijas sastāvs
Komisijas nolikums
1.      
Ogres novada vēlēšanu komisija
 
Nikolajs Sapožņikovs
Ieva Čakša
Jautrīte Mežjāne
Dace Līva
Māris Rožāns
Lolita Kuģeniece
Dace Ķirķe
Maija Baumane
Anita Purviņa
Līga Lisovska
Komisijas darbību reglamentē Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 
2.      
Ogres administratīvā komisija
(darbības teritorija – Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts)
 
Nikolajs Sapožņikovs
Aleksejs Gapejevs
Inta Bērziņa
Ritma Kalniņa
Dzintra Dzene - Mortukāne
Jurijs Ivanovs
3.      
Madlienas administratīvā komisija (darbības teritorija – Madlienas, Ķeipenes un Krapes pagasti)
Valentīna Reiniece
Aivars Jansons
Daiva Lūse
Maruta Grīnberga
Inita Tobiase
4.      
Suntažu administratīvā komisija (darbības teritorija – Suntažu un Lauberes pag.)
(5 locekļi)
Valdis Ancāns
Aija Strazdiņa
Andris Brīvulis
Mārtiņš Leja
Gunita Purviņa
5.      
Taurupes administratīvā komisija
(darbības teritorija – Taurupes, Mazozolu un Meņģeles pag.)
Rita Vitenberga
Olita Rudzīte
Dace Irbīte
Lonija Pušmucāne
Aira Ločmele
6.      
Ogres pilsētas zemes komisija
Jūlija Kļesoveca
Egils Helmanis
Ilga Peipiņa
Uldis Apinis
7.      
Ogres novada dzīvokļu komisija
(darbības teritorija – Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts)
Guntis Graudiņš
Indulis Kalniņš
Ilona Reinholde
Aija Mežale
Dzintra Dzene - Mortukāne
Ņina Asare
Kristīne Lejiņa - komisijas sekretāre
 
8.
Ogres novada tarifu komisija
Vladislavs Vaivods
Sarmīte Kirhnere
Ziedonis Vilde
Guntis Graudiņš
Aiva Ormane
Žanete Avotiņa – komisijas sekretāre
9.
Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisija
 
 
Inga Andersone, Ogres novada Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;
Ginta Lūse, Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļas vadītāja;
Linda Grīnberga, Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore;
Evija Slise, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecākā izglītības darba speciāliste;
Diāna Alksne, klīniskais psihologs;
Katrīna Kūkuma, jauniešu mentors;
Mirdza Streļča, Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece.
10.
Ogres novada izglītības
konsultatīvā
komisija
 
 • Igors Grigorjevs, Ogres 1.vidusskolas direktors – komisijas priekšsšēdētājs
 • Dzirkstīte Žindiga, Ogres novada sporta centra direktore
 • Māra Banka, Ogres sākumskolas direktore
 • Mārtiņš Leja, Suntažu vidusskolas direktors
 • Aleksandrs Horuženko, Jaunogres vidusskolas direktors
 • Ilze Zvirgzdiņa, Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” vadītāja
 • Edgars Mednis, Ogres sākumskolas padomes pārstāvis
 • Līva Vollenberga, Ogres 1.vidusskolas padomes pārstāve
 • Dzintra Delpere, Ogres Valsts ģimnāzijas padomes pārstāve
 • Oksana Stepanova, Jaunogres vidusskolas padomes pārstāve
 • Gunārs Šliseris, Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš" padomes pārstāvis
 • Armands Praličs, Madlienas vidusskolas padomes pārstāvis
 • Jānis Iklāvs, Ogresgala 5.skautu un gaidu vienības vadītājs
 • Monika Magdalēna Ziemele, biedrības “REload” pārstāve
 • Sandra Grunte, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
 • Baiba Liepiņa, Ogres tehnikuma direktora vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā
 • Alvis Vagulis, AS “Hansa Matrix” viceprezidents
 • Dace Zemīte, Ogres Valsts ģimnāzijas metodiskā darba koordinatore
 • Komisijas sekretāre – Evija Slise, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecākā izglītības darba speciāliste
 
 Komisijas nolikums
11. 
Ogres novada pilsētvides konsultatīvā komisija
 
Pēteris Zilberts
Egils Helmanis
Senija Proose
Uldis Apinis
Gunārs Platpīrs
Ilmārs Dirveiks
Ilze Staļģe
Pēteris Dimants
Anita Pumpure
12. 
Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgā komisija                         
Pēteris Špakovskis
Alberts Naglis
Ieva Vilcāne
Vladislavs Vaivods
Ritma Kalniņa
 
 
13.
Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisija
 
Egils Helmanis
Pēteris Špakovskis
Gints Sīviņš
Juris Laizāns
Dzintra Mozule
Antra Pūga
Dace Šķēle - komisijas sekretāre
14. 
Attīstības komisija
1. Egils Helmanis
2. Gints Sīviņš
3. Pēteris Špakovskis
4. Aija Romanovska
5. Juris Laizāns
6. Senija Proose
7. Antra Purviņa
8. Edīte Strazdiņa
9. Artūrs Mangulis
10. Uldis Priedītis
11. Ogres novada Uzņēmēju biedrības (ONUB) pārstāvis (deleģēts);
12. LAD Lielrīgas reģionālās pārvaldes pārstāvis (deleģēts);
13. Ogres novada Tūrisma uzņēmēju biedrības pārstāvis;
14. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" pārstāvis
Maija Ozola - komisijas sekretāre
15. 
Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā komisija
Dzirkstīte Žindiga
Ilga Neimane
Andris Molotanovs
Jānis Gailis
Intars Sniedze
16. 
Ogres novada pašvaldības īpašumu objektu izsoles komisija
Ronalds Vītols
Laura Kriviša-Budnika
Māris Siliņš
Aiva Ormane
Dainis Širovs
17. Atlīdzības noteikšanas komisija
Pēteris Špakovskis
Ieva Kažoka
Aiva Ormane
Guntis Graudiņš
PA "Ogres namsaimnieks" pārstāvis
Komisijas sekretāre Līga Lisovska
Komisijas nolikums
18. 
Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Sandra Grunte
Evija Slise
Irēna Ošiņa
Dzirkstīte Žindiga
Ilze Zvirgzdiņa
19. Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija
Sandra Grunte
Inese Ādmine
Lilita Sarksņa
Vija Plūme
Dainis Širovs
Inese Rūtiņa
Komisijas nolikums
20. Ogres novada pašvaldības īpašuma iznomāšanas komisija
Sarmīte Kirhnere
Antra Lastiņa (vietn.)
Egils Helmanis
Ņina Misļinčuka
Jūlija Kļesoveca
Komisijas nolikums
21. Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija
1. Izpilddirektora vietnieks.
2. Priekšs.vietn.tauts., sporta un tūrisma jaut. (komis.vietn.).
3. Izpilddirektors.
4. Komunālo un transportu komitejas priekšsēdētājs.
5. Attīstības departamenta direktors
6. Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis.
7. Attīstības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs.
8. “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis.
9. Pašv.policijas pārstāvis
Komisijas nolikums
22. Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs - Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (tālr. 65047100);

komisijas locekļi:

 • Pēteris Špakovskis (Ogres novada pašvaldības izpilddirektoa p.i.);
 • Ilmārs Zemnieks (Ķeguma novada pašvaldības priekšsēdētājs);
 • Indulis Trapiņš (Ikšķiles novada pašvaldības priekšsēdētājs);
 • Santa Ločmele (Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja);
 • Artūrs Umulis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīga reģiona pārvaldes Ogres daļas komandieris);
 • Vilnis Naglis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa priekšnieks);
 • Ainārs Rauza (Latvijas Republikas Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona komandieris);
 • Dainis Širovs (SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs);
 • Valdis Rubažs (Rīgas reģiona virsmežniecības  Ogres mežniecības  vecākais mežzinis);
 • Edmunds Rullis (VAS "Latvijas valsts ceļi");
 • Gunārs Krepšs (AS "Latvijas gāze");
 • Andris Millers (AS "Sadales tīkls");
 • Aigars Rozentāls (AS "Latvenergo" Daugavas HES);
 • Marija Puišo (VAS "Latvijas dzelzceļš");
 • Mareks Samohvalovs (Pārtikas un veterinārais dienests);
 • Guna Janoviča (Valsts vides dienests);
 • A. Saltups (Nacionālo Bruņoto spēku Gaisa spēku Lielvārdes garnizons);
 • Kaspars Grīnbergs (P/A "Ogres namsaimnieks")
Komisijas nolikums
23.
Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvā komisija
1. Ogres novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore;
2. Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas vadītājs;
3. Ogres novada Sociālā dienesta vadītājs;
4. Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja;
5. Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja;
6. Ogres novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;
7. Ogres novada pašvaldības Finanšu departamenta direktors;
8. Ogres novada pašvaldības policijas pārstāvis;
9. Ogres novada pašvaldības vides speciālists;
10.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs;
11. nevalstiskas organizācijas pārstāvis.
Komisijas nolikums
24. Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
Jānis Iklāvs - priekšsēdētājs
Maija Ozola - sekretāre
Agnese Slišāne
Aivis Jānis Plotiņš
Toms Blumbergs
Gerda Vilciņa
Anete Ozola
Agnese Jankuna
Daiga Dalmatova
Renārs Raubišķis
Monika Magdelēna Ziemele
Komisijas nolikums
25. Ogres novada apbalvojumu konsultatīvā komisija
Egils Helmanis
Artūrs Mangulis
Dzintra Mozule
Ilga Vecziediņa
Sandra Grunte
Ivars Kaļķis
Nikolajs Sapožņikovs
Komisijas nolikums
26.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija
Egīls Dzelzītis
Aigars Briedis
Pēteris Āboliņš
Aija Romanovska
Roberts Resnis
Normunds Ševels
Valdis Ancāns
komisijas sekretāre- Sinta Vempere
Komisijas nolikums
27.

Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Juris Laizāns
Senija Proose
Guntis Graudiņš
Roberts Resnis
Komisijas nolikums
28. Ogres novada pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs - Pēteris Špakovskis
Ronalds Vītols
Inta Zirnīte
Aija Romanovska
Pēteris Preiss
Guntis Graudiņš
 
Komisijas nolikums
29. Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Antra Lastiņa
Rita Grāvīte
Kristīne Lejiņa
Sarmīte Kirhnere
Veronika Patmalniece
Jānis Valners
 
30.
Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija
Kaspars Bauska
Raimonds Fridvalds
Andris Neimanis
Aivars Broks
Ainārs Pencis
Komisijas nolikums
31. Ogres novada pašvaldības kultūras konsultatīvā komisija
Antra Purviņa priekšs.;
Atvars Lakstīgala
Astra Rubene
Jautrīte Mežjāne
Evija Smiltniece
Velta Riekstiņa
Ūna Laukmane
Gunārs Platpīrs
Māris Ruskulis
Ieva Švēde - komisijas sekretāre
Komisijas nolikums
32.
Metu konkursa “Dullā Daukas birzs attīstības priekšlikumi” organizēšanas un vērtēšanas žūrijas komisija
Egils Helmanis priekšs.
Indra Reitere
Ieva Jermacāne
Jānis Stafeckis
Antra Purviņa
Agnese Pivore-Bokta
Senija Proose
Komisijas nolikums
33.
Komisija iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu
Pēteris Špakovskis priekšs.
Edgars Pārpucis
Silvija Velberga
 
34. Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija Egils Helmanis
Baiba Liepiņa
Didzis Mizis
Juris Vaskāns
Artūrs Mangulis
Gints Sīviņš
Aija Romanovska
 
35. Ogres novada sabiedriskā transporta komisija
Juris Laizāns
Pēteris Špakovskis
Artūrs Bērziņš
Pēteris Bužers
Sandra Grunte
Nikolajs Sapožņikovs
Ingūna Šubrovska - komisijas sekretāre
Komisijas nolikums
36. Iepirkuma komisija SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem
Juris Laizāns
Normunds Ševels
Guntis Graudiņš
 
37. Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija
Jānis Valners, komisijas priekšsēdētājs,
Laura Kriviša-Budnika,
Agnese Pivore-Bokta,
Līga Lisovska,
Sinta Vempere- komisijas sekretāre
 Nolikums
38.
Komisija iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km)
Pēteris Špakovskis, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Guntis Graudiņš, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītājs;
Pēteris Preiss, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas galvenais speciālists sociālās, izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras būvniecības jomā;
Regnārs Baumanis, VAS “Latvijas Valsts ceļi” Ogres nodaļas vadītājs.
 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
15
22
28
29
30
Novembris
5
6
8
14
19
20
26
27
29
30
Decembris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esi apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana