Brīvības iela 2016 (Ziemassvētki)

Komitejas

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

Ogres novada pašvaldības deputātu pastāvīgās komitejas


Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pašvaldības dome no domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir attiecīgās komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu, izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu (ar Ogres novada pašvaldības domes 16.06.2017. ārkārtas sēdē apstiprinātajiem grozījumiem) ) Ogres novada pašvaldības domē darbojas 4 pastāvīgās deputātu komitejas.
 
Finanšu komiteja 13 locekļu sastāvā: Egils Helmanis, Dzintra Mozule, Gints Sīviņš, Antra Purviņa, Edīte Strazdiņa, Artūrs Mangulis, Juris Laizāns, Sarmīte Kirhnere, Edvīns Bartkevičs, Jānis Iklāvs, Māris Siliņš, Dainis Širovs, Ilga Vecziediņa.
 
Komitejas priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietniece Dzintra Mozule.
 
Tautsaimniecības komiteja 8 locekļu sastāvā: Juris Laizāns, Dainis Širovs, Gints Sīviņš, Edīte Strazdiņa, Egils Helmanis, Māris Siliņš, Jānis Latišs, Jānis Iklāvs.
 
Komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns, priekšsēdētāja vietnieks Dainis Širovs.
 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 8 locekļu sastāvā: Artūrs Mangulis, Antra Purviņa, Mārtiņš Leja, Gints Sīviņš, Jānis Iklāvs, Dzirkstīte Žindiga, Dzintra Mozule, Jegors Laptevs.
 
Komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, priekšsēdētāja vietniece Antra Purviņa.
 
Sociālo un veselības jautājumu komiteja 8 locekļu sastāvā: Ilga Vecziediņa, Māris Siliņš, Dzintra Mozule, Antra Purviņa, Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Mārtiņš Leja, Jegors Laptevs.
 
Komitejas priekšsēdētāja Ilga Vecziediņa, priekšsēdētājas vietnieks Māris Siliņš.
 
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Decembris
12
13
21
27
30
Janvāris
1
2
3
4
5
9
12
26
30
31
Februāris
2
5
6
9
10
17
20
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Valsts autoceļš A6 Rīga – Daugavpils Ogres pilsētas teritoriju šķērso ap 5 km garumā. Lai gan tas ir valsts autoceļš, šo posmu uztur Ogres novada pašvaldība, ik gadu izlietojot 120 000 eiro Ogres novada nodokļu maksātāju naudas, savukārt kaimiņu novados šī autoceļa ikdienas uzturēšanas izdevumi pilnībā tiek segti no valsts budžeta. Vai piekrītat, ka jāturpina minētā valsts autoceļa posma ikdienas uzturēšana, visus izdevumus sedzot no pašvaldības budžeta?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrs