Komitejas

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Komitejas

Ogres novada pašvaldības deputātu pastāvīgās komitejas


Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pašvaldības dome no domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir attiecīgās komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu, izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu (ar Ogres novada pašvaldības domes 16.06.2017. ārkārtas sēdē apstiprinātajiem grozījumiem) ) Ogres novada pašvaldības domē darbojas 4 pastāvīgās deputātu komitejas.
Finanšu komiteja 13 locekļu sastāvā: Egils Helmanis, Dzintra Mozule, Gints Sīviņš, Antra Purviņa, Edīte Strazdiņa, Artūrs Mangulis, Juris Laizāns, Sarmīte Kirhnere, Edvīns Bartkevičs, Jānis Iklāvs, Māris Siliņš, Dainis Širovs, Indulis Kalniņš (no 19.05.2020.).
Komitejas priekšsēdētājs Egils Helmanis , priekšsēdētāja vietniece Dzintra Mozule.
Tautsaimniecības komiteja 8 locekļu sastāvā: Juris Laizāns, Dainis Širovs, Gints Sīviņš, Edīte Strazdiņa, Egils Helmanis, Māris Siliņš, Jānis Latišs, Jānis Iklāvs.
Komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns , priekšsēdētāja vietnieks Dainis Širovs .
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 8 locekļu sastāvā: Artūrs Mangulis, Antra Purviņa, Mārtiņš Leja, Gints Sīviņš, Jānis Iklāvs, Dzirkstīte Žindiga, Dzintra Mozule, Jegors Laptevs.
Komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis , priekšsēdētāja vietniece Antra Purviņa .
Sociālo un veselības jautājumu komiteja 8 locekļu sastāvā: Indulis Kalniņš (no 19.05.2020.), Māris Siliņš, Dzintra Mozule, Antra Purviņa, Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Mārtiņš Leja, Jegors Laptevs.
Komitejas priekšsēdētājs Māris Siliņš.