Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 17.01.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.01.2019 15:10

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 17.janvārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 24.01.2019. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.10
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi” ,Laubere, Lauberes pag.,Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag.,Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu “Doktorātā”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., apakšnomu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.20
1.5.   Par zemes vienības “Ranka 113”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25
1.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijā”. Ziņo J.Kļesovecapulksten9.25
1.7.   Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., redakcijas pilnveidošanu. Ziņo J.Duboks pulksten 9.30
1.8.     Par grozījumiem un papildinājumiem 2014.gada 11.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 4-15/5 “Līgums par detālplānojuma īstenošanu nekustamajā īpašumā „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”. Ziņo J.Duboks pulksten 9.40
1.9.     Par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā “Rudzlauki”, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo J.Duboks pulksten 9.45
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā "Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA "MS Siltums" un SIA "Labs nams" realizējamiem projektiem". Ziņo E.Asars pulksten 9.50
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 17.janvārī pulksten 9.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 9.55
2.2.       Par grozījumiem Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.00
2.3.       Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2019.gadā. Ziņo E.Slise pulksten 10.05
2.4.       Par saistošo noteikumu Nr. /2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10
2.4.1.           Ogres novada 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.4.2.           Ogres un Ogresgala 2019.gada iestāžu budžetu tāmes
2.4.3.           p/a „Ogres komunikācijas” tāme
2.4.4.           p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
2.4.5.           p/a “Rosme” tāme
2.4.6.           Krapes pagasta pārvaldes tāme
2.4.7.           Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.8.           Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.9.           Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.10.       Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
2.4.11.       Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
2.4.12.       Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.13.       Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.14.       Specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.4.15.       p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
2.4.16.       p/a „Rosme” darba plāns
2.4.17.       p/a „Ogres komunikācijas” darba plāns
2.4.18.       2019.gada budžeta paskaidrojuma raksts
2.4.18.1.Aizņēmumi
2.4.18.2.Galvojumi
2.4.19.       prezentācija par 2019.gada budžetu
2.4.20.       kredīti
2.4.21.       Pielikumi:
2.4.21.1.transferti pagastu pārvaldēm
2.4.21.2.sporta pasākumu plāns
2.4.21.3.Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
2.4.21.4.transferti no valsts budžeta
2.4.21.5.mērķdotācijas izglītības iestādēm
2.4.21.6.remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts un budžetā neiekļautie remonti
2.4.21.7.ceļu un ietvju remonti
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības projekta“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu. Ziņo E.Pārpucis pulksten 10.30
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada sociālā dienesta Ogres sociālā centra klientu ēdināšanas pakalpojuma cenas apstiprināšanu. Ziņo S.Ozoliņa pulksten 10.35
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 17.janvārī pulksten 10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. _/2019 _“Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”(“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.40
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             A.Mangulis

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 17.janvārī pulksten 10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.45
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētāja                                                                                I.Vecziediņa
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski