Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 24.01.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

23.01.2019 14:40

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 24.janvārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.2.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi” ,Laubere, Lauberes pag.,Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.4.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu “Doktorāts”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., apakšnomu. Ziņo V.Ancāns
1.5.       Par zemes vienības “Ranka 113”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.6.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijā”. Ziņo J.Kļesoveca
1.7.       Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., redakcijas pilnveidošanu. Ziņo J.Duboks
1.8.       Par grozījumiem un papildinājumiem 2014.gada 11.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 4-15/5 “Līgums par detālplānojuma īstenošanu nekustamajā īpašumā „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”. Ziņo J.Duboks
1.9.       Par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā “Rudzlauki”, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo J.Duboks
1.10.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā "Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA "MS Siltums" un SIA "Labs nams" realizējamiem projektiem". Ziņo E.Asars
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.2.       Par grozījumiem Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.3.       Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2019.gadā. Ziņo E.Slise
2.4.       Par saistošo noteikumu Nr. /2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.4.1.           Ogres novada 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.4.2.           Ogres un Ogresgala 2019.gada iestāžu budžetu tāmes
2.4.3.           p/a „Ogres komunikācijas” tāme
2.4.4.           p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
2.4.5.           p/a “Rosme” tāme
2.4.6.           Krapes pagasta pārvaldes tāme
2.4.7.           Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.8.           Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.9.           Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.10.       Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
2.4.11.       Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
2.4.12.       Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.13.       Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.4.14.       Specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.4.15.       p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
2.4.16.       p/a „Rosme” darba plāns
2.4.17.       p/a „Ogres komunikācijas” darba plāns
2.4.18.       2019.gada budžeta paskaidrojuma raksts
2.4.18.1.Aizņēmumi
2.4.18.2.Galvojumi
2.4.19.       prezentācija par 2019.gada budžetu
2.4.20.       kredīti
2.4.21.       Pielikumi:
2.4.21.1.transferti pagastu pārvaldēm
2.4.21.2.sporta pasākumu plāns
2.4.21.3.Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
2.4.21.4.transferti no valsts budžeta
2.4.21.5.mērķdotācijas izglītības iestādēm
2.4.21.6.remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts un budžetā neiekļautie remonti
2.4.21.7.ceļu un ietvju remonti
2.5.       Par Ogres novada pašvaldības projektaPakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu. Ziņo E.Pārpucis
2.6.       Par Ogres novada sociālā dienesta Ogres sociālā centra klientu ēdināšanas pakalpojuma cenas apstiprināšanu. Ziņo S.Ozoliņa
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. __/2019 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.      Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Viznīts””. Ziņo R.Vītols
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis
 
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski