Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 14.02.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.02.2019 16:12

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.februārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 21.02.2019. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.10
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Priedēm”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancānspulksten 9.15
1.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijā”. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.20
1.4.   Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.25
1.5.   Par telpu Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu bērnu uzraudzības un izglītošanas pakalpojumu nodrošināšanai, un nomas maksas noteikšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.30
1.6.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”. Ziņo D.Šķēle pulksten 9.35
1.7.   Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 1.1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks pulksten 9.40
1.8.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2007.gada 13.septembra lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.95 “Detālplānojums zemesgabaliem ”Madaras”, “Šīroņi”, “Šīroņi-1” Ogresgala pagastā, Ogres novadā, apstiprināšanu”. Ziņo J.Duboks pulksten 9.40
1.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām”. Ziņo J.Duboks pulksten 9.45
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             J.Laizāns


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.februārī pulksten 9.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Taurupes pagasta pārvaldes objekta izslēgšanu no bilances apstiprināšanu. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.50
2.2.   Par nekustamā īpašuma „Spradži” Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680110084, atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.55
2.3.   Par dzīvokļa īpašuma "Dzelzceļa ēka 42. km" - 1, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.00
2.4.   Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.05
2.5.   Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.15
2.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo D.Šķēle pulksten 10.20
2.7.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle pulksten 10.25
2.8.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle pulksten 10.25
2.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle pulksten 10.30
2.10.    Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle pulksten 10.30
2.11.    Par atļauju Kristīnei Zelčai savienot valsts amatpersonas amatus. Ziņo D.Šķēle pulksten 10.35
2.12.    Par saistošo noteikumu Nr. ____/2019 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”” pieņemšanu. Ziņo E.Slise pulksten 10.40
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.Par Ogres novada pašvaldības domes 21.11.2013. lēmuma “Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.45
2.Par iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība kapitālsabiedrībās, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder pašvaldībai” un “Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Ogres novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 10.50
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.februārī pulksten 10.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.___/2019 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” pieņemšanu. Ziņo E.Slise pulksten 10.55
3.2.   Par 1. un 10.klašu skaitu 2019./2020. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ziņo S.Grunte pulksten 11.00
3.3.   Par Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pievienošanu Suntažu vidusskolai. Ziņo S.Grunte pulksten 11.05
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             A.Mangulis


 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.februārī pulksten 11.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 11.10
4.2.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 11.15
4.3.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 11.20
4.4.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 11.25
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētāja                                                                                I.Vecziediņa

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski