Ogres skvērs ziemā 2017 Ziema 2016

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.02.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.02.2019 13:30

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 21.februārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 14.03.2019., domes sēde 21.03.2019.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Priedēm”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijā”. Ziņo J.Kļesoveca
1.4.   Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle
1.5.   Par telpu Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu bērnu uzraudzības un izglītošanas pakalpojumu nodrošināšanai, un nomas maksas noteikšanu. Ziņo I.Kažoka
1.6.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”. Ziņo D.Šķēle
1.7.   Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 1.1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks
1.8.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2007.gada 13.septembra lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.95 “Detālplānojums zemesgabaliem ”Madaras”, “Šīroņi”, “Šīroņi-1” Ogresgala pagastā, Ogres novadā, apstiprināšanu”. Ziņo J.Duboks
1.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām”. Ziņo J.Duboks
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Taurupes pagasta pārvaldes objekta izslēgšanu no bilances apstiprināšanu. Ziņo J.Stafeckis
2.2.   Par nekustamā īpašuma „Spradži” Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680110084, atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
2.3.   Par dzīvokļa īpašuma "Dzelzceļa ēka 42. km" - 1, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
2.4.   Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu. Ziņo A.Romanovska
2.5.   Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo D.Šķēle
2.7.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle
2.8.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle
2.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle
2.10.    Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle
2.11.    Par atļauju Kristīnei Zelčai savienot valsts amatpersonas amatus. Ziņo D.Šķēle
2.12.    Par saistošo noteikumu Nr. ____/2019 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”” pieņemšanu. Ziņo E.Slise
2.13.    Par Ogres novada pašvaldības domes 21.11.2013. lēmuma “Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņo A.Mežale
2.14.    Par iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība kapitālsabiedrībās, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder pašvaldībai” un “Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Ogres novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.___/2019 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” pieņemšanu. Ziņo E.Slise
3.2.   Par 1. un 10.klašu skaitu 2019./2020. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ziņo S.Grunte
3.3.   Par Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pievienošanu Suntažu vidusskolai. Ziņo S.Grunte
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. ZiņA.Mežale
4.2.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale
4.3.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale
4.4.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.02.2019.

Tuvākie notikumi

Februāris
4
7
11
12
18
19
21
22
25
26
28
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai izmanto Ogres Centrālās bibliotēkas pakalpojumus?


Saites

Visas saites
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana