Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 14.03.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.03.2019 15:26

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·    Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·    Domes sēde 21.03.2019. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.10
1.2.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”,Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.4.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pagasti”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.5.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Lakstīgalas-1” , Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.20
1.6.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74520080041, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.20
1.7.       Par zemes vienības “Bajāri-1”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.20
1.8.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0152, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.25
1.9.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74520040199, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.25
1.10.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Bodnieki”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.25
1.11.   Par zemes vienības “Teikas”, Ogresgala pag., Ogres nov., zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.30
1.12.   Par zemes vienības Stūrīšu gatve 17, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.30
1.13.   Par zemes vienības “Kooperators 82”, Ogresgala pag., Ogres nov.,iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.35
1.14.   Par 25.02.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.4-3.10.1/2016-5 pagarināšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.35
1.15.   Par 2018.gada 5.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.10-8.1/2018-10 pagarināšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.40
1.16.   Par zemes vienības Lēdmanes iela 12, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 004 0824, ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.40
1.17.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 001 0109, Ogresgala pag., Ogres nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ziņo L.Zīliņa pulksten 9.45
1.18.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.50
1.19.   Par atļauju rīkot publisku pasākumu lielkoncertu “Leģendārā nakts Ogrē 2019” Ogres estrādē. Ziņo P.Špakovskis  pulksten 9.55
1.20.   Par noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta noteikumos Nr. 12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 10.05
1.21.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
1.22.   Par lokālplānojuma zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.15
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas sastāvā un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo L.Kriviša-Budnika pulksten 10.25
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.martā pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.30
2.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.35
2.3.   Par nekustamā īpašuma „Veckraukļi”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns pulksten 10.40
2.4.   Par nekustamā īpašuma “Glāznieciņi”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 10.40
2.5.   Par zemes vienības Andreja Pumpura ielā 4, Ogrē, Ogres nov., 1/4 domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.45
2.6.   Par zemes vienības Jaunogres prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., 1/3 domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.45
2.7.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.50
2.8.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.55
2.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.55
2.10.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 11.00
2.11.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 11.05
2.12.   Par nodibinājuma “Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” likvidāciju. Ziņo R.Vītols pulksten 11.10
2.13.   Par sadarbību ar Valsts un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Ziņo R.Vītols pulksten 11.15
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par atbalstu biedrībai “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.Ziņo J.Duboks pulksten 11.20
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski