Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.03.2019.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.03.2019 17:33

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 21.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 11.04.2019., domes sēde 18.04.2019.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.2.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”,Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.4.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pagasti”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.5.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Lakstīgalas-1” , Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.6.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74520080041, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.7.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Bajāri-1”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.8.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0152, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.9.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74520040199, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.10.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Bodnieki”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.11.   Par zemes vienības “Teikas”, Ogresgala pag., Ogres nov., zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.12.   Par zemes vienības Stūrīšu gatve 17, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.13.   Par zemes vienības “Kooperators 82”, Ogresgala pag., Ogres nov.,iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.14.   Par 25.02.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.4-3.10.1/2016-5 pagarināšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.15.   Par 2018.gada 5.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.10-8.1/2018-10 pagarināšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.16.   Par zemes vienības Lēdmanes iela 12, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 004 0824, ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ziņo J.Kļesoveca
1.17.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 001 0109, Ogresgala pag., Ogres nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ziņo I.Kažoka
1.18.   Par atļauju rīkot publisku pasākumu lielkoncertu “Leģendārā nakts Ogrē 2019” Ogres estrādē. Ziņo P. Špakovskis  
1.19.   Par noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta noteikumos Nr. 12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.20.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
1.21.   Par lokālplānojuma zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
1.22.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas sastāvā un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
2.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”. Ziņo A.Romanovska
2.3.   Par nekustamā īpašuma „Veckraukļi”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns
2.4.   Par nekustamā īpašuma “Glāznieciņi”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns
2.5.   Par zemes vienības Andreja Pumpura ielā 4, Ogrē, Ogres nov., 1/4 domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
2.6.   Par zemes vienības Jaunogres prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., 1/3 domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
2.7.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale
2.8.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.10.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.11.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga
2.12.   Par nodibinājuma “Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” likvidāciju. Ziņo R.Vītols
2.13.    Par sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Ziņo R.Vītols
2.14.    Par atbalstu biedrībai “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo J.Duboks
 

Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par atbalstu biedrībai “Ķeipenes pensionāru biedrība “Avotkreses”” un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo J.Duboks
2.      Par atbalstu biedrībai “Ģimenes darbnīca”. Ziņo J.Duboks
3.      Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktores atkārtotu apstiprināšanu amatā. Ziņo D.Bārbale
4.      Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim savienot amatus. Ziņo R.Vītols
5.      Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 1.¹ punktā minētajiem objektiem 2019.gadā”pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski