Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 11.04.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

10.04.2019 16:45

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 11.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·    Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·    Domes sēde 18.04.2019. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.        Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 002 0367, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.2.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0153, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.15
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 7452 004 0110 un 7452 004 0106 , Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.20
1.4.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 74520040071, 74520040080 un 74520040229, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.20
1.5.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.6.       Par 2013.gada 20.februārī noslēgtā telpu nomas līguma Nr.7 pārjaunošanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.30
1.7.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju. Ziņo A.Pūga pulksten 9.35
1.8.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
1.9.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajā plānā Ogres novadā 2016. -2021.gadam. Ziņo I.Štāle pulksten 9.45
1.10.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov. Ziņo J.Duboks pulksten 9.55
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr./2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 19.maija iekšējos noteikumos Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešunodarbinātība vasaras brīvlaikā”” pieņemšanu. Ziņo I.Švēde pulksten 10.05
  2. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciems, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.10
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 11.aprīlī pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par Ogres novada pašvaldības projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Ogres novada Suntažu pagasta “Doktorātā”” īstenošanu un finansējumu. Ziņo V.Ancāns pulksten 10.20
2.2.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
2.3.       Par dzīvokļa īpašuma Vidzemes iela 2 - 5, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo P.Āboliņš pulksten 10.30
2.4.       Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo S. Zemīte pulksten 10.35
2.5.       Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”(„R.A.D.I. – Ogres novadam”)”. Ziņo O. Tinkuse pulksten 10.40
2.6.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Mācību maksa Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksa par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem” (protokola Nr.9, 26.§). Ziņo E.Slise pulksten 10.45
2.7.       Par Ogres novada pašvaldības projekta “Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. Ziņo I.Štāle pulksten 10.50
2.8.       Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.55
2.9.       Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 11.00
2.10.   Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „ Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2019. gada budžetu. Ziņo S.Velberga pulksten 11.05
2.11.   Par atļauju Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktorei Ievai Krauklei savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 11.10
2.12.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 11.15
2.13.   Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2018.gada finanšu pārskatā. Ziņo I.Zirnīte pulksten 11.20
2.14.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai mācību-treniņu nometnēs. Ziņo I.Švēde pulksten 11.25
2.15.   Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Ogres stils”. Ziņo I.Švēde pulksten 11.30
2.16.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu sporta pasākuma ‘’Ghetto basket 2019’’ Ogres posma organizēšanai. Ziņo I.Švēde pulksten 11.35
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā  (protokols Nr.3; 13.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 11.40
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 11.aprīlī pulksten 11.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..]. Ziņo V.Ancāns pulksten 11.45
4.2.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 11.50
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētāja                                                                                   I.Vecziediņa
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski