Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 13.06.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.06.2019 15:16

 

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 13.jūnijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·   Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·    Domes sēde 20.06.2019. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.    Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,05 ha platībā iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.10
1.2.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,10 ha platībā iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,05 ha platībā iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.4.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.25
1.5.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.30
1.6.       Par Ogres novada domes 2012.gada 27.septembra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. S. uz zemes vienību „Spīķi” Suntažu pag., Ogres nov.” atcelšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.30
1.7.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0144, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.8.       Par 26.06.2009. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.2009/3 pagarināšanu. Ziņo I.Jermacāne pulksten 9.40
1.9.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jumpravas iela 34, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.45
1.10.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ranka 99”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.45
1.11.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunā gatve 24, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.50
1.12.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ranka 138”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.55
1.13.   Par dzīvojamās mājas “Tūjas”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu K. L. Ziņo A.Mežale pulksten 10.00
1.14.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.   /2019 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ogres novadā” apstiprināšanu. Ziņo I.Štāle pulksten 10.05
1.15.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   J.Laizāns

 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 13.jūnijā pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dravnieki”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.20
2.2.       Par nekustamā īpašuma “Krapes parks” nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “Nāc kopā”. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.25
2.3.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 22. novembra lēmumā “Par dzīvokļa Nr.2 “Krautuves 1”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu”. Ziņo V.Ancāns pulksten 10.30
2.4.       Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” precizēšanu. Ziņo R. Smirnova pulksten 10.35
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2019 „Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.40 
  1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S. Velberga pulksten 10.45 
  1. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 74680010425, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74680010420, adrese: ”Avots”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.50 
  1. Par dzīvojamās mājas “Lazdas 1”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu J. K. Ziņo R.Vītols pulksten 10.55
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 13.jūnijā pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.       Par Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 11.00
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.02.2020.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
19
20
23
24
25
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski