Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 20.06.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

19.06.2019 17:00

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 20.jūnijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 11.07.2019., domes sēde 18.07.2019.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,05 ha platībā iznomāšanu. Ziņo P.Špakovskis
1.2.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,10 ha platībā iznomāšanu. Ziņo P.Špakovskis
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,05 ha platībā iznomāšanu. Ziņo P.Špakovskis
1.4.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.5.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.6.       Par Ogres novada domes 2012.gada 27.septembra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. S. uz zemes vienību „Spīķi” Suntažu pag., Ogres nov.” atcelšanu. Ziņo V.Ancāns
1.7.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0144, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo P.Špakovskis
1.8.       Par 26.06.2009. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.2009/3 pagarināšanu. Ziņo I.Jermacāne
1.9.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jumpravas iela 34, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.10.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ranka 99”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.11.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunā gatve 24, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.12.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Ranka 138”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.13.   Par dzīvojamās mājas “Tūjas”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu K. L. Ziņo A.Mežale
1.14.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.   /2019 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ogres novadā” apstiprināšanu. Ziņo I.Štāle
1.15.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dravnieki”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo V.Sirsonis
2.2.       Par nekustamā īpašuma “Krapes parks” nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “Nāc kopā”. Ziņo P.Špakovskis
2.3.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 22. novembra lēmumā “Par dzīvokļa Nr.2 “Krautuves 1”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu”. Ziņo V.Ancāns
2.4.       Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” precizēšanu. Ziņo R. Smirnova
2.5.       Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2019 „Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu. Ziņo A.Mežale
2.6.       Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
2.7.       Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 74680010425, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74680010420, adrese: ”Avots”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo P.Špakovskis
2.8.       Par dzīvojamās mājas “Lazdas 1”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu J. K. Ziņo R.Vītols
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.       Par Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada dzīvokļu komisijas 2019.gada 4.aprīļa lēmumu “Par atteikumu anulēt ziņas par M. R. deklarēto dzīvesvietu Turkalnes iela 14, Ogre, Ogres nov”. Ziņo R.Vītols
  2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”. Ziņo J.Duboks
  3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai SLAM DUNK konkursā FIBA 3X3 Pasaules kausa ietvaros. Ziņo I.Švēde
  4. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
  5. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski