Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 18.07.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.07.2019 09:10

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 18.jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 08.08.2019., domes sēde 15.08.2019.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Kooperators 72”, Ogresgala
pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Kooperators 8”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ranka 135”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0201, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0510, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0503, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.7.   Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju. Ziņo J.Duboks
1.8.   Par noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta noteikumos Nr. 12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu. Ziņo L.Zirnīte
1.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvju iecelšanu”. Ziņo L.Zirnīte
1.10.    Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7472 007 0086 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas persona. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.11.    Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 003 0224 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā. Ziņo V.Sirsonis
1.12.    Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par koncesijas procedūras uzsākšanu” un atļauju savienot amatus. Ziņo E.Pārpucis
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai Eiropas vieglatlētikas U23 un U20 čempionātos. Ziņo S.Grunte
2.2.   Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2018. gada publisko pārskatu. Ziņo I.Zirnīte
2.3.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2018.gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo I.Zirnīte
2.4.   Par Ogres novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
2.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”. Ziņo E.Pārpucis
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2019 „Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem” precizēšanu. Ziņo L.Pencele
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ainas Bērces atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas direktores amata. Ziņo A.Pūga
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2019 “Par sociālās aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo G.Dmitrijeva
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu. Ziņo L.Pencele
4.3.   Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo A.Pūga
4.4.   Par dalību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā. Ziņo S.Ozoliņa
 
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” izveidošanu, centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes reorganizāciju un Ogres novada Bērnu un jauniešu centra likvidāciju. Ziņo D.Bārbale
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski