Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 29.08.2019.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

28.08.2019 15:38

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
notiek 2019.gada 29.augustā pulksten 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale
2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo D.Bārbale
3. Par Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale
Domes priekšsēdētājs E.Helmanis