Lāčplēša gājiens 2016 Karogs pacelšana

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.11.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.11.2019 15:51

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 21.novembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 12.12.2019., domes sēde 19.12.2019.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.      Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.2.     Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pauļuki 37”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.35
1.3.     Par zemes vienības Egļu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.4.     Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 15.jūlija lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”. Ziņo J.Kļesoveca
1.5.     Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. __/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” pieņemšanu. Ziņo E.Dzelzītis
1.6.     Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 5, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols
1.7.     Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 7, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols
1.8.     Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 13, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.55
1.9.     Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.10.Par dzīvojamās mājas “Lielkrasti”, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo R.Vītols
1.11.Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
1.12.Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
1.13.Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns
2.2.   Par [..] iecelšanu Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Ziņo A.Pūga
2.3.   Par visaptverošu valsts un Ogres novada pašvaldības pakalpojumu pieejamību Ogres novada administratīvajā teritorijā un grozījumiem Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Bārbale
2.4.   Par telpām Ogres novada pašvaldības jauniešu vajadzībām un grozījumiem Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo I.Švēde
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
2.7.   Par Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes „SARMA” sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo A.Misters
2.8.   Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
2.9.   Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo I.Jermacāne
2.10.    Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo I.Sandore
2.11.    Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis
2.12.    Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.13.    Par nedzīvojamo telpu Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres 1.vidusskolā un Jaunogres vidusskolā nomas maksas noteikšanu iznomāšanai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Ziņo L.Pencele
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības Jauniešu domes izveidošanu un Ogres novada pašvaldības Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale
3.2.   Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāja iecelšanu amatā. Ziņo S.Grunte
3.3.   Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktori Irēnu Ošiņu. Ziņo A.Pūga
3.4.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada bāriņtiesas locekles Kristīnes Zelčas atbrīvošanu no amata. Ziņo A.Pūga
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības akciju “Ceļojums uz Ogri”. Ziņo D.Bārbale
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.11.2019.

Tuvākie notikumi

Novembris
12
15
19
25
Decembris
2
3
5
9
11
12
13
16
18
19
24
27
30
Janvāris
1
2
7
15
17
21
22
28
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties valsts svētku pasākumos Ogres novadā?

Pasākumi apskatāmi ŠEIT.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski