Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 12.12.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.12.2019 11:14

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 12.decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.20
1.2.  Par zemes vienības “Ranka 52”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25
1.3. Par zemes vienības Vijolīšu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25
1.4. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Mazriekstiņi”, Mazozolu pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.30
1.5. Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov. Ziņo E.Aupe pulksten 9.35
1.6.  Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.40
1.7. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.40
1.8. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks pulksten 9.45
1.9.  Par Metu konkursa “Laivu piestātnes attīstības priekšlikumi” žūrijas komisijas nolikumu apstiprināšanu un Metu konkursa žūrijas komisijas sastāva ievēlēšanu.  Ziņo D.Bārbale pulksten 9.50
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:

1.Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.  Ziņo A.Romanovska pulksten 10.00

 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs   J.Laizāns
 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 12.decembrī pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
2.2. Par novēlētā legāta pieņemšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.15
2.3. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.20
2.3.1.       Ogres novada 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.3.2.       Ogres un Ogresgala 2019.gada iestāžu budžetu tāmes
2.3.3.       p/a „Ogres komunikācijas” 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.4.       p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.5.       p/a “Rosme” 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.6.       Krapes pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.7.       Ķeipenes pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.8.       Lauberes pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.9.       Madlienas pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.10.   Suntažu pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.11.   Taurupes pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.12.   Mazozolu pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.13.   Meņģeles pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.3.14.   Ogres novada pašvaldības 2019.gada specbudžeta korekcijas
2.3.15.   kredīti
2.4. Par Ogres novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2020.gadā. Ziņo I.Šubrovska pulksten 10.25
2.5. Par transportlīdzekļa TOYOTA CAMRY atsavināšanu. Ziņo A.Krūze pulksten 10.30
2.6. Par transportlīdzekļa Mercedes Benz Vito atsavināšanu. Ziņo E.Kancāns pulksten 10.35
2.7. Par nekustamā īpašuma „Naglas”, Ķeipenes pag., Ogres nov., atkārtotas izsoles rīkošanu ar lejupejošu soli. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
2.8.       Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ķeipenes pensionāru biedrība “Avotkreses””. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
2.9.       Par iekšējo noteikumu Nr.   /2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 19.jūnija iekšējos noteikumos Nr.12/2017 “Ogres novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtība”” pieņemšanu. Ziņo A.Ormane pulksten 10.45
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs     E.Helmanis


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 12.decembrī pulksten 10.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.50
 
 Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs   A.Mangulis


 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 12.decembrī pulksten 10.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.55
4.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 11.00
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs    M.Siliņš
 
 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 23.01.2020.

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
2
3
4
10
11
13
17
19
23
24
25
26
27
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai atbalstāt Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības?

Saeima plāno īstenot Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības. ATR rezultātā ir paredzēts izveidot Ogres novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus vienotā administratīvajā teritorijā un Ogri nosakot par jaunā novada centru.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski