Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 23.01.2020.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.01.2020 09:13

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 23.janvārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr.__/2020“Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” pieņemšanu. Ziņo S.Zemīte
1.2.     Par dzīvojamās mājas Zaķu iela 3, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo R.Vītols
1.3.     Par 22.01.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/3 pagarināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.4.     Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
1.5.     Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga
1.6.     Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
1.7.     Par Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisiju. Ziņo A.Pūga
1.8.     Par Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
1.9.     Par Ogres novada pilsētvides konsultatīvo komisiju, Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisiju un komisiju iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km). Ziņo A.Pūga
1.10.Par Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisiju. Ziņo A.Pūga
1.11.Par Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
1.12.Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
1.13.Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”. Ziņo A.Pūga
1.14.Par detālplānojuma zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo A.Romanovska
1.15.Grozījumi Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par Metu konkursa “Laivu piestātnes attīstības priekšlikumi” žūrijas komisijas nolikuma apstiprināšanu un Metu konkursa žūrijas komisijas sastāva ievēlēšanu”. ZiņoA.Romanovska
1.16.Par investora piesaisti Ogres novada pašvaldības projekta realizācijai “Laivu piestātne” un konkursa vērtēšanas komisijas izveidi. Ziņo A.Romanovska
1.17. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Ogres Namsaimnieks” realizējamiem projektiem”. Ziņo A.Pūga

2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.1.1.      Ogres novada 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.1.2.      Ogres un Ogresgala 2020.gada iestāžu budžetu tāmes
2.1.3.      transferti no valsts budžeta
2.1.4.      mērķdotācijas izglītības iestādēm
2.1.5.      PA „Ogres komunikācijas” tāme
2.1.6.      PA „Ogres novada kultūras centrs” tāme
2.1.7.      PA “Rosme” tāme
2.1.8.      Krapes pagasta pārvaldes tāme
2.1.9.      Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.10. Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.11. Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
2.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
2.1.14. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.15. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.16. PA „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
2.1.17. PA „Rosme” darba plāns
2.1.18. PA „Ogres komunikācijas” darba plāns
2.1.19. 2020.gada budžeta paskaidrojuma raksts
2.1.19.1.        Aizņēmumi
2.1.19.2.        Galvojumi
2.1.20. prezentācija par 2020.gada budžetu
2.1.21. kredīti
2.1.22. Pielikumi:
2.1.22.1.        transferti pagastu pārvaldēm
2.1.22.2.        sporta pasākumu plāns
2.1.22.3.        Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
2.1.22.4.        remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts un budžetā neiekļautie remonti
2.1.22.5.        ceļu un ietvju remonti
 
2.2.       Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības aģentūras
“Ogres novada kultūras centrs” direktori Antru Purviņu. Ziņo A.Pūga
2.3.       Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.4.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.5.   Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2020.gadā.  Ziņo S.Grunte
2.6.   Par atbalstu biedrības “LABizjūta” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.  Ziņo A.Romanovska 
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta “Volejbola attīstībai Ogresgalā” pieteikumu. Ziņo A.Mangulis
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.__/2020 “Grozījumi nolikumā “Ogresgala pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.  Ziņo R.Vītols
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par ēdināšanas (pusdienas) maksas noteikšanu Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienībā - dienas centrs “Saime”. Ziņo G.Dmitrijeva
4.2.   Par atļauju Guntim Graudiņam-Pētersonam savienot amatus. Ziņo A.Pūga
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu “Ogres Mūzikas skola” un “Ogres Mākslas skola” apvienošanu, izveidojot jaunu profesionālās ievirzes izglītības iestādi “Ogres mūzikas un mākslas skola”. Ziņo D.Bārbale
  2. Par detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov., 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo A.Romanovska
 
 
Domes priekšsēdētājs    E.Helmanis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
3
4
10
13
17
19
23
24
25
26
27
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai atbalstāt Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības?

Saeima plāno īstenot Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības. ATR rezultātā ir paredzēts izveidot Ogres novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus vienotā administratīvajā teritorijā un Ogri nosakot par jaunā novada centru.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski