janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 12.05.2016.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.05.2016 09:10

 

 
 
 

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 12.maijā pulksten 9.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un izpilddirektora pirmā vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
·          Darba grupas ziņojums par NAI
·          Ziņojums par jauniešu darbu vasarā
·          Domes sēde 19.05.2016. pulksten 9.00
·          Nākamās komiteju sēdes 09.06.2016., domes sēde 16.06.2016.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.30
1.2.  Par zemes vienības Meža prospektā 3, Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo U.Apinis pulksten 9.35
1.3.  Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Bezdelīgu iela 8, Ogre, Ogres nov. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.40
1.4.  Par zemes vienības „Druviņas 22”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.45
1.5. Par zemes vienības Dārziņu 11.līnija 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.45
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.50
1.7. Par zemes vienības „Kalnieši 2”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, 1/5 domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.50
1.8. Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu Ziņo A.Mežale pulksten 9.55
1.9.   Par zemes vienības ,,Aiz Imantām’’, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00
1.10. Par zemes vienības ,,Lubāni’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00
1.11. Par zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00
1.12. Par zemes vienības ,,Kalnvijas’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.Ziņo A.Ronis pulksten 10.00
1.13. Par zemes vienības ,,Upespils’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00
1.14. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 10.05
1.15. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 10.05
1.16. Par automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo J.Stafeckis pulksten 10.10
1.17. Par atļauju rīkot Kantrī mūzikas festivālu Ogrē, Ogres salā. Ziņo P.Špakovskis pulksten 10.15
1.18. Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2016.-2021. gadam apstiprināšanu Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 10.20
1.19. Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Sloņimu (Baltkrievijā). Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             A.Ceplītis
 
 
 

 

 

 

Ogres novada domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 12.maijā pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts". Ziņo I.Kažoka pulksten 10.30
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         J.Laizāns
 
 
 
 

 

 

 

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 12.maijā pulksten 10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.  Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo Dz.Žindiga pulksten 10.35
3.2.   Par Augusta Sukuta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
3.3.  Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Ziņo A.Misters pulksten 10.45
3.4.   Par telpu nomas maksu un pašvaldības dzīvokļu īres maksu Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldē. Ziņo I.Jermacāne pulksten 10.50
3.5.   Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2016.gada vasaras mēnešos. Ziņo S.Velberga pulksten 10.55.
3.6.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 11.00
3.7.  Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju. Ziņo E.Pārpucis pulksten 11.05.
3.8.  Par dalību projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā” un projekta finansējumu. Ziņo E.Pārpucis pulksten 11.10.
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 21.01.2016. lēmumā (protokols Nr.1; 26.§) „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”. Ziņo A.Adamovičs
2.      Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.19, 40.§) „Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada sporta centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo Dz.Žindiga
3.      Par SIA “Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu. Ziņo S.Bertmane
4.      Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” Brīvības ielā 37, Ogrē. Ziņo V.Vaivods
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             A.Mangulis

 

 

 


Ogres novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 12.maijā pulksten 11.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par projekta “Jaunieši par Ogres novada pagastiem” darba grupas izveidi. Ziņo R.Rudzītis pulksten 11.20
4.2.   Par “Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres Vēstures un mākslas muzejs” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2020. gadiem” apstiprināšanu. Ziņo E.Smiltniece pulksten 11.25
4.3.   Par Ogres novada Ogres bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 11.30
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         M.Siliņš

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?