Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 09.06.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

09.06.2016 09:00Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 9.jūnijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un izpilddirektora pirmā vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
· Darba grupas ziņojums par NAI
· Domes sēde 16.06.2016. pulksten 9.00
· Nākamās komiteju sēdes 14.07.2016., domes sēde 21.07.2016.
·
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par zemes vienības „Mežvidi” 94A, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.20
1.2. Par zemes vienības Vijolīšu iela 64, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.25
1.3. Par zemes vienības „Ranka” 196, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.30
1.4. Par zemes vienības „Ranka” 191, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.30
1.5. Par zemes vienības Ķiršu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Strēlnieks KB.” Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.30
1.6. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
1.7. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežvidi” 40, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
1.8. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Kooperators”86, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
1.9. Par zemes vienības „Mežvidi” 49, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.40
1.10. Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.40
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Dārziņi’’, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.45
1.12. Par zemes vienības „Mazrozenes”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters pulksten 9.45
1.13. Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.50
1.14. Par zemes vienības “Centra kūtiņas un garāžas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.55
1.15. Par zemes vienības “Pareizticīgo draudzes baznīca”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00
1.16. Par nekustamā īpašuma Zinību ielā 8-2, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu sabiedrības vajadzībām un dzīvojamās ēkas Zinību ielā 8, Ogrē, Ogres nov., nojaukšanu. Ziņo P.Āboliņš pulksten 10.05
1.17. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 6-113, Ogrē, Ogres nov., pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.10
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis
Ogres novada domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 9. jūnijā pulksten 10.15
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres kultūras centrā, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Purviņa pulksten 10.15
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns
Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 9. jūnijā pulksten 10.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
3.2. Par dalības maksas par ēdināšanu apstiprināšanu Ogres novada sporta centra vasaras dienas nometnē. Ziņo Dz.Žindiga pulksten 10.30
3.3. Par Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods pulksten 10.35
3.4. Par nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
3.5. Par biedrības „Eizenšteina komunikāciju centrs Ķeipenē” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.45
3.6. Par Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2015.gada bilances apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane pulksten 10.50
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis
Ogres novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 9. jūnijā pulksten 10.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.15; 47.§). Ziņo A.Pūga pulksten 10.55
4.2. Par Ludmilas Sokolovas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas direktores amata un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo A.Pūga pulksten 11.00
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš