janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 14.07.2016.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.07.2016 09:00
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora un izpilddirektora pirmā vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
·          S.Ozoliņas ziņojums par aktualitātēm Ogres novada Sociālā dienesta darbā.
·          Domes sēde 21.07.2016. pulksten 9.00
·          Nākamās komiteju sēdes 18.08.2016., domes sēde 25.08.2016.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par zemes vienību iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.15
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.3.   Par zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Atmati”. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.25
1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.25
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās Raiņa prospekts 11, Raiņa prospekts 11B, kā arī Pulkveža Brieža iela, Ogres pilsētā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis
  2. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Plaužu ezerā, Ogres novadā. Ziņo K.Klucis
 
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             A.Ceplītis
 
 

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.jūlijā pulksten 9.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Briedis pulksten 9.40
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         J.Laizāns
 

 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.jūlijā pulksten 9.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1    Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 9.45
3.1.1. Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2. Ogres novada 2016.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.5.      p/a “Rosme” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.6.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.7.      Lauberes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.8.      Madlienas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.9.      Suntažu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Taurupes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Mazozolu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Meņģeles pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.13. Kredīti 2016. (3.pielikums)
3.2.      Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.55
3.3.      Par Ogres novada pašvaldības aģentūras 2015.gada „Ogres namsaimnieks” 2015.gada publisko pārskatu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.00
3.4.      Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2015.gada publisko pārskatu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.05
3.5.      Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2015.gada publisko pārskatu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10
3.6.      Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „ Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”” 2015. gada publisko pārskatu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.15
3.7.      Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “A1 Nams”. Ziņo P.Dimants pulksten 10.20
 
 
Papildus iekļaujamamie jautājumi:
  1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
  2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstos. Ziņo A.Pūga
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             A.Mangulis

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.jūlijā pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Astrīdas Ārmanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores amata un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo A.Ronis pulksten 10.30
4.2.   Par minimālo un maksimālo uzņemamo audzēkņu skaitu Ogres novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā. Ziņo S.Grunte pulksten 10.35
4.3.   Par Igora Grigorjeva iecelšanu Ogres 1.vidusskolas direktora amatā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.40
4.4.   Par Aleksandra Horuženko iecelšanu Jaunogres vidusskolas direktora amatā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.45
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par vienreizēju pabalstu ģimenei. Ziņo I.Vecziediņa
  2. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospekts 30-517, Ogre, Ogres novadā. Ziņo I.Vecziediņa
  3. Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu fiziskai personai. Ziņo O.Atslēdziņš
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         M.Siliņš
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?