janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novada pašvaldības domes sēde 21.07.2016.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.07.2016 09:00


 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 21.jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Nākamās komiteju sēdes 18.08.2016., domes sēde 25.08.2016.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par zemes vienību iznomāšanu fiziskai personai.  Ziņo A.Lastiņa
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.3.   Par zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Atmati”. Ziņo O.Atslēdziņš
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.6.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās Raiņa prospekts 11, Raiņa prospekts 11B, kā arī Pulkveža Brieža iela, Ogres pilsētā, Ogres novadā. Ziņo J.Kļesoveca
 
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Briedis
 
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo A.Ormane
3.1.1. Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2. Ogres novada 2016.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.5. p/a “Rosme” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.6. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.7. Lauberes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.8. Madlienas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.9. Suntažu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Taurupes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Mazozolu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Meņģeles pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.13. Kredīti 2016. (3.pielikums)
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” 2015.gada publisko pārskatu. Ziņo A.Ormane
3.4.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2015.gada publisko pārskatu. A.Ormane
3.5.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2015.gada publisko pārskatu. Ziņo A.Ormane
3.6.   Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „ Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”” 2015. gada publisko pārskatu. Ziņo A.Ormane
3.7.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “A1 Nams”. Ziņo P.Dimants
3.8.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
3.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstos. Ziņo A.Pūga
 
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Astrīdas Ārmanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores amata un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo A.Misters
4.2. Par minimālo un maksimālo uzņemamo audzēkņu skaitu Ogres novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā. Ziņo D.Ozoliņa
4.3. Par Igora Grigorjeva iecelšanu Ogres 1.vidusskolas direktora amatā. Ziņo A.Pūga
4.4.   Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu fiziskai personai. Ziņo O.Atslēdziņš
 
 
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                  A.Mangulis

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 28.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?