Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 18.08.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

18.08.2016 09:00
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 18.augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora un izpilddirektora pirmā vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
· S.Ozoliņa ziņojums par aktualitātēm Ogres novada Sociālā dienesta darbā.
· Domes sēde 25.08.2016. pulksten 9.00
· Nākamās komiteju sēdes 15.09.2016., domes sēde 22.09.2016.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Suntažu pagasta pārvaldes transportlīdzekļa-autobusa atsavināšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.2. Par zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.3. Par zemes vienības ,,Uceni”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.4. Par zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.5. Par zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.6. Par zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.7. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, “Ķieģeļceplis 2”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.8. Par zemes platības precizēšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.20
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.9. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.25
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Ceļmalas”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.25
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 18.augustā pulksten 9.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu LR Zemessardzes 3.Zemessardzes novada Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Purviņa pulksten 9.30
2.2. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospekta 39, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Ogre, Mālkalnes 39”. Ziņo A.Briedis pulksten 9.35
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 18.augustā pulksten 9.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ārijam Plūģim. Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
3.2. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 9.45
3.3. Par brīvpusdienu piešķiršanu. Ziņo S.Grunte pulksten 9.55
3.4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja Kristera Krista - Sūnas dalībai sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga pulksten 10.00
3.5. Par telpu nomas maksu Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”. Ziņo L.Zaķe pulksten 10.05
Papildus iekļaujamie jautājumi:
3.6. Par “Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju. Ziņo S.Grunte, A.Romanovska pulksten 10.10
3.7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pasākuma organizēšanai. Ziņo I.Vecziediņa pulksten 10.20
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētāja vietniece I.Tamane

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 18.augustā pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Mārtiņa Lejas iecelšanu Suntažu vidusskolas direktora amatā. Ziņo S.Grunte pulksten 10.30
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš