Ogres novada pašvaldības domes sēde 25.08.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

25.08.2016 09:00Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 25.augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Darba grupas ziņojums par NAI
· Nākamās komiteju sēdes 15.09.2016., domes sēde 22.09.2016.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Suntažu pagasta pārvaldes transportlīdzekļa-autobusa atsavināšanu. Ziņo A.Ronis
1.2. Par zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.3. Par zemes vienības ,,Uceni”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.4. Par zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.5. Par zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.6. Par zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.7. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, “Ķieģeļceplis 2”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis
1.8. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.9. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Ceļmalas”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.10. Par zemes platības precizēšanu. Ziņo I.Sandore
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu LR Zemessardzes 3.Zemessardzes novada Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Purviņa
2.2. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospekta 39, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Ogre, Mālkalnes 39”. Ziņo A.Briedis
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ārijam Plūģim. Ziņo A.Pūga
3.2. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte
3.3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja Kristera Krista Sūnas dalībai sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga
3.4. Par telpu nomas maksu Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”. Ziņo L.Zaķe
3.5. Par “Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju. Ziņo A.Romanovska
3.6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pasākuma organizēšanai. Ziņo I.Vecziediņa
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Mārtiņa Lejas iecelšanu Suntažu vidusskolas direktora amatā. Ziņo S.Grunte
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis