Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 03.11.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

03.11.2016 09:00

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
notiek 2016.gada 3.novembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem “Ogres novada attīstības programmas 2014. – 2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plānā 2014. – 2017.gadam. Ziņo A.Romanovska
2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Taurupes estrādes pārbūvi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”. Ziņo A.Romanovska
3. Par Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi. Ziņo A.Romanovska
4. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Ogres tehnikumam bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Gapejevs
5. Par atteikšanu izsniegt atļauju Ilzei Linkumai savienot amatus. Ziņo D.Bārbale
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis