Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 14.01.2016.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.01.2016 08:00
Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.janvārī  pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.  Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte pulksten 9.10
1.2.   Par zemes vienības Jaunā gatve 64, Ogre, Ogres nov.iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.15.
1.3.  Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Jaunā gatve 148, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.15.
1.4.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zemgaļi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.5.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Zemgaļi 1”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Pašvaldība”, “Beciņas”, “Purmaļi”, “Pieši” un “Smilgas”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.7.  Par rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību “Kalna Punēni” un “Avotiņi-Birzītes”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.8.   Par zemes vienības ,,Cepļi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.9.   Par zemes vienības ,,Kalnvijas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ,,Pie Priedēm”,   Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.13. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0782, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.14. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0361, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.15. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0504, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ,,Boķi”, Suntažu pag., Ogres novads. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.17. Par zemes vienības ,,Pērses’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.18. Par zemes vienības ,,Glāznieki 84’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.19. Par zemes vienības ,,Glāznieki 97’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
1.20. Par 2015.gada 17.septembra lēmuma “Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu “Talsinieki”, Suntažu pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Maiva”” atcelšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25.
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs             A.Ceplītis
 

Ogres novada domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.janvārī pulksten 9.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2016 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis” apstiprināšanu. Ziņo A.Briedis pulksten 9.35.
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                   J.Laizāns
 

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.janvārī  pulksten 9.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.  Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Ogres novada pagastu bāriņtiesas, Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas personāla, Madlienas vidusskolas personāla, Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” un Vispārējā tipa pansionāta „Madliena” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.45
3.2.  Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 9.55
3.3.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo R.Grāvīte pulksten 10.00
3.4.   Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no AS “RĪGAS OSTAS ELEVATORS”. Ziņo A.Purviņa pulksten 10.05
3.5.  Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Ziņo S.Velberga pulksten 10.15
 
 
Komitejas priekšsēdētājs           A.Mangulis
 

 
Ogres novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.janvārī  pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.20
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____/2016” Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34/2014 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.25
4.3.   Par Dzirkstītes Žindigas iecelšanu Ogres novada Sporta centra direktores amatā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
 
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
 
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Marutas Jēkabsones atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas direktores amata. Ziņo A.Pūga
  2. Par Jautrītes Mežjānes iecelšanu Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas direktores amatā. Ziņo A.Pūga
 
 
Komitejas priekšsēdētājs           M.Siliņš

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
22
23
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski