Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes sēde 21.01.2016.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.01.2016 09:00
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 21.janvārī  pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.  Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska
1.2.  Par zemes vienības Jaunā gatve 64, Ogre, Ogres nov.iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.3. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Jaunā gatve 148, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.4. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zemgaļi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Pašvaldība”, “Beciņas”, “Purmaļi”, “Pieši” un “Smilgas”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Zemgaļi 1”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7.  Par rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību “Kalna Punēni” un “Avotiņi-Birzītes”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.8.   Par zemes vienības ,,Cepļi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
1.9.   Par zemes vienības ,,Kalnvijas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ,,Pie Priedēm”,   Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.13. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.14.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.15. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.16.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ,,Boķi”, Suntažu pag., Ogres novads. Ziņo A.Ronis.
1.17.  Par zemes vienības ,,Pērses’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā. Ziņo A.Ronis
1.18.  Par zemes vienības ,,Glāznieki 84’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā. Ziņo A.Ronis
1.19.  Par zemes vienības ,,Glāznieki 97’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā. Ziņo A.Ronis
1.20.  Par 2015.gada 17.septembra lēmuma “Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu “Talsinieki”, Suntažu pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Maiva”” atcelšanu. Ziņo A.Ronis
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.1/2016 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis” apstiprināšanu. Ziņo A.Briedis
2.2.   Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 20, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „RBSSKALS Serviss”. Ziņo A.Briedis
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo I.Sandore
3.2.   Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no AS “RĪGAS OSTAS ELEVATORS”. Ziņo A.Purviņa
3.3.  Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Ziņo S.Velberga
3.4. Par automašīnas Toyota Camry, valsts reģ.numurs EK3730 nodošanu pašvaldības izpilddirektoram lietošanā. Ziņo A.Gapejevs
3.5.  Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
3.6. Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Briedis
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. Ziņo O.Atslēdziņš
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2016” Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34/2014 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte
4.3.  Par Dzirkstītes Žindigas iecelšanu Ogres novada Sporta centra direktores amatā. Ziņo A.Pūga
4.4.  Par Marutas Jēkabsones atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas direktores amata. Ziņo A.Pūga
4.5.  Par Jautrītes Mežjānes iecelšanu Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas direktores amatā. Ziņo A.Pūga
 
 
Sēdes slēgtā daļa.
 
 
 
 Domes priekšsēdētājsA.Mangulis

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski