Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes sēde 16.03.2017.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.03.2017 09:00

 

 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2017.gada 16.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Nākamās komiteju sēdes 13.04.2017., domes sēde 20.04.2017.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Plāteres karjers”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo O.Atslēdziņš
1.4.   Par 15.03.2012. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo J.Stafeckis
1.5.   Par personālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajam īpašumam “Lapas”, Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters
1.6.   "Par zemes vienības “Jaunzemi”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo I.Sandore
1.7.   "Par zemes vienības “Jaundālderi”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo I.Sandore
1.8.   "Par zemes vienības “” Dzilnas-2”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo I.Sandore
1.9.   "Par zemes vienības “Liepas”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo I.Sandore
1.10. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Pagasta pie Silavām”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu SIA “Ogres piens”. Ziņo J.Latišs
1.11. Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs
1.12. Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs
1.13. Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs
1.14. Par fiziskai personai piederoša nekustamā īpašuma Kārklu iela, Ogre, Ogres nov. dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo I.Kažoka
1.15.Par fiziskai personai piederoša nekustamā īpašuma Vanagu iela 1000, Ogre, Ogres nov. dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo I.Kažoka
1.16. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle
 
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Austrumu ielā 18, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “ŪSK OGRE”. Ziņo I.Kažoka
2.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “OGRES LATVIEŠU BIEDRĪBA”. Ziņo I.Kažoka
 

3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par atļauju Jaunogres vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Mikrotīkls”. Ziņo A.Horuženko
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Eizenšteina komunikāciju centra Ķeipenē renovāciju un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo V.Sirsonis
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
3.3.1.      Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta korekcijas
3.3.2.      Ogres novada 2017.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.3.3.      p/a „Ogres namsaimnieks” 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.5.      p/a “Rosme” 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.3.14. Ogres novada pašvaldības 2017.gada specbudžeta korekcijas
3.3.15. Kredīti 2017
3.3.16. PA “Ogres namsaimnieks” darba plāns 2017.gadam.
3.4.   Par kredīta ņemšanu. Ziņo S.Velberga
3.5.   Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”)”. Ziņo A.Romanovska
3.6.   Par Ogres novada pašvaldības projekta „Ēkas Ogrē, Parka ielā 1 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” īstenošanu un finansējumu. Ziņo E.Pārpucis
3.7.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Veronikas Gruzdevas dalībai starptautiskās mākslas vingrošanas sacensībās. Ziņo I.Švēde
3.8.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju Artjoma Melikova un Maksima Melikova dalībai Eiropas mēroga džudo sacensībās. Ziņo I.Švēde
3.9.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Aleksam Krastam riteņbraukšanas mācību treniņu nometnei Slovākijā. Ziņo I.Švēde
3.10.                     Par līdzfinansējuma piešķiršanas specifiskā riteņbraukšanas apģērba iegādei velo komandai “Ogre / Nesēdi mājās” apstiprināšanu. Ziņo I.Švēde
3.11.   Par saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Purviņa
 
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2017.gada vasaras periodā. Ziņo E.Slise
4.2.   Par dalību Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā. Ziņo R.Rudzītis

Papildus iekļaujamais jautājums:
  1. Par dalību Eiropas Sociālā fonda 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" projektā. Ziņo S.Grunte
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                  A.Mangulis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski