Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 13.04.2017.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.04.2017 08:27

                       

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2017.gada 13.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē

 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
·          Domes sēde 20.04.2017. pulksten 9.00
·          Nākamās komiteju sēdes 11.05.2017., domes sēde 18.05.2017.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par darba dienas pārcelšanu 2017.gada maijā. Ziņo A.Pūga pulksten 9.05
1.2.   Par dzīvokļa īpašuma “Ozoli 10”-7, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.5.   Par nekustamā īpašuma „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo I.Stafeckis pulksten 9.15
1.6.   Par zemes vienības „Vītnes”, Madlienas pag.,Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.7.   Par nekustamā īpašuma „Timotiņi”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25
1.8.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25
1.9.   Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.30
1.10.Par zemes vienības Mālkalnes prospekts, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA „Narvesen Baltija”. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Ogres garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Zaļā gaisma”. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.12.  Par saistošo noteikumu Nr.  /2017 „Dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas un noteikšanas kārtība” pieņemšanu. Ziņo U.Apinis pulksten 9.40
1.13.  Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.45
1.14. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Naglas”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.45
1.15.  Par atļauju rīkot koncertballi “Lecam pa vecam Ogrē” Ogres salā. Ziņo S.Bertmane pulksten 9.50
1.16.  Par Ogres novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību. Ziņo L.Zīliņa pulksten 9.55
1.17.  Par zemes vienību “Apenīši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., sadali. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.00
1.18. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0420, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu Ludmilai Jankovičai. Ziņo A.Misters pulksten 10.05
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             A.Ceplītis


Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 13.aprīlī pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Fondam “Zied Ģimene””. Ziņo J.Stafeckis pulksten 10.10
2.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu biedrībai “Otrās mājas” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 1015
2.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo telpu nodošanu biedrībai “Ģimenes darbnīca” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo I.Sandore pulksten 10.20
2.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu “Doktorātā”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov. nomu. Ziņo A.Ronis pulksten 10.25
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” 2015./2016.gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas maksa par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju 2017./2018.gada apkures sezonai” apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods pulksten 10.30
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         J.Laizāns

 

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2017.gada 13.aprīlī pulksten 10.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par atļauju Ogres 1.vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Akvedukts”. Ziņo I.Grigorjevs pulksten 10.35
3.2.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.40
3.3.  Par atbalstu biedrības “Otrās mājas” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.45
3.4.   Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdzinš pulksten 10.50
3.5.   Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.55
3.6.   Par 2017.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr. 2/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” precizējumu. Ziņo A.Purviņa pulksten 11.00
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                    A.Mangulis


 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 13.aprīlī pulksten 11.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.  Par minimālo un maksimālo uzņemamo audzēkņu skaitu Ogres novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gadā. Ziņo E.Slise  pulksten 11.05
4.2.  Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 11.10
4.3.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 11.15
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         M.Siliņš

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski